Regeringen vil give transk√łnnede mulighed for juridisk k√łnsskifte uden krav om kastration. Pressemeddelelse fra Justitsministeriet fredag den 28. februar 2014.

Vist 281 gange.
Justitsministeriet udsendte fredag den 28. februar 2014 en pressemeddelelse om, at den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe om juridisk k√łnsskifte har afgivet rapport til regeringen, som agter at frems√¶tte lovforslag om gennemf√łrelse af den s√•kaldte erkl√¶ringsmodel.
Erkl√¶ringsmodellen indeb√¶rer, at transk√łnnede kan opn√• juridisk k√łnsskifte, uden at der stilles krav om kirurgiske indgreb eller anden k√łnskorrigerende behandling. Det stilles heller ikke krav om, at diagnosen transseksualisme foreligger.

* * *
Justitsministeriests pressemeddelelse

Transk√łnnede f√•r lettere adgang til juridisk k√łnsskifte
Fredag 28. februar 2014

Regeringen vil give transk√łnnede mulighed for juridisk k√łnsskifte uden krav om kastration

Den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe om juridisk k√łnsskifte har afgivet rapport til regeringen.

Rapporten indeholder tre mulige modeller for en fremtidig ordning for juridisk k√łnsskifte, hvor der ‚Äď i mods√¶tning til den g√¶ldende ordning ‚Äď ikke stilles krav om, at den transk√łnnede underkaster sig et fysisk k√łnsskifte i form af kastration.

Regeringen agter at frems√¶tte lovforslag om gennemf√łrelse af den s√•kaldte erkl√¶ringsmodel. Modellen indeb√¶rer, at transk√łnnede kan opn√• juridisk k√łnsskifte, uden at der stilles krav om kirurgiske indgreb eller anden k√łnskorrigerende behandling. Det stilles heller ikke krav om, at diagnosen transseksualisme foreligger. Juridisk k√łnsskifte vil s√•ledes alene v√¶re betinget af, at der indgives en ans√łgning, som vedl√¶gges en erkl√¶ring om, at ans√łgningen er begrundet
i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Modellen kombineres med et krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, hvorefter den p√•g√¶ldende skal bekr√¶fte sin ans√łgning, inden den kan im√łdekommes.

Et udkast til lovforslag vil ‚Äď sammen med arbejdsgruppens rapport ‚Äď blive sendt i h√łring snarest muligt.

Minister for b√łrn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen udtaler:
‚ÄĚRetten til at bestemme over eget liv og egen krop er en del af vores danske v√¶rdier og frisind. Det skal v√¶re muligt for alle ‚Äď uanset k√łn, k√łnsidentitet og seksuel orientering ‚Äď at leve det liv, vi hver is√¶r √łnsker. Derfor er jeg meget glad for, at regeringen med dette forslag r√¶kker h√•nden ud til de transk√łnnede, s√• det bliver lettere for dem at gennemf√łre et juridisk k√łnsskifte. Det er b√•de en sejr for de transk√łnnede og for den personlige frihed i det hele taget. For selvf√łlgelig skal det v√¶re muligt at skifte k√łn rent juridisk i Danmark, uden at vi stiller et s√• gennemgribende krav som kastration.‚ÄĚ

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:
‚ÄĚDer b√łr naturligvis ikke l√¶gges un√łdige hindringer i vejen for juridisk k√łnsskifte for personer, som oplever et misforhold mellem deres biologiske k√łn og det k√łn, som de oplever at tilh√łre og alts√• identificerer sig med. Nu gennemf√łrer vi en erkl√¶ringsmodel, s√• vi f√•r en enkel og lettilg√¶ngelig ordning for juridisk k√łnsskifte.‚ÄĚ

Baggrund
Det fremg√•r af regeringsgrundlaget fra 2011, at regeringen vil ‚ÄĚunders√łge reglerne om k√łnskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgisk indgreb‚ÄĚ.

P√• den baggrund blev en tv√¶rministerielle arbejdsgruppe med repr√¶sentanter for Justitsministeriet, Social-, B√łrne- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Ligestilling og Kirke og √ėkonomi- og Indenrigsministeriet nedsat i januar 2013. Arbejdsgruppen fik til opgave at opstille og vurdere modeller for, at et k√łnsskifte kan anerkendes juridisk, uden at der ‚Äď som i dag ‚Äď stilles krav om kastration.

Den g√¶ldende ordning for juridisk k√łnsskifte

Juridisk k√łnsskifte kan i dag opn√•s efter et fysisk k√łnsskifte i form af kastration.

Sundhedsstyrelsen anerkender et k√łnsskifte efter ans√łgning fra den p√•g√¶ldende, hvis kastration er gennemf√łrt, og diagnosen transseksualisme foreligger. Sundhedsstyrelsen underretter herefter √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor, som udsteder et nyt cpr-nummer til den p√•g√¶ldende i overensstemmelse med det nye k√łn.
Det nye cpr-nummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, k√łrekort og f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye k√łn. Endvidere skal den p√•g√¶ldendes fornavn om n√łdvendigt √¶ndres, s√• det bliver k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn.

Transseksuelle, som har planlagt kastration med henblik p√• k√łnsskifte, er orienteret om de igangv√¶rende overvejelser om at √¶ndre reglerne p√• omr√•det.

Arbejdsgruppens modeller for en fremtidig ordning for juridisk k√łnsskifte

Arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte har opstillet tre modeller for en fremtidig ordning for juridisk k√łnsskifte: erkl√¶ringsmodellen, vurderingsmodellen og diagnosemodellen. Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, men forkastet en fjerde model: behandlingsmodellen. Arbejdsgruppen har for samtlige modeller forudsat, at ans√łgeren skal v√¶re fyldt 18 √•r.

Erkl√¶ringsmodellen indeb√¶rer, at personer, der oplever et misforhold mellem det biologiske k√łn og det k√łn, som den p√•g√¶ldende oplever sig selv som tilh√łrende, kan f√• tilladelse til juridisk k√łnsskifte ved at indgive ans√łgning herom vedlagt en erkl√¶ring fra ans√łgeren om, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Modellen kan kombineres med et krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, hvorefter den p√•g√¶ldende skal bekr√¶fte sin ans√łgning, inden den kan im√łdekommes. Tilladelsen meddeles af √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor.

Vurderingsmodellen indeb√¶rer, at personer, som er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, kan f√• tilladelse til juridisk k√łnsskifte. Tilladelsen meddeles af √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor p√• baggrund af en erkl√¶ring fra en psykiater.

Efter diagnosemodellen kan en person, der er blevet diagnosticeret som transseksuel, f√• tilladelse til juridisk k√łnsskifte. Diagnosen skal v√¶re stillet af Sexologisk Klinik. Tilladelsen meddeles af Sundhedsstyrelsen p√• baggrund af en erkl√¶ring fra Sexologisk Klinik.

Behandlingsmodellen indeb√¶rer, at der (kun) kan meddeles tilladelse til juridisk k√łnsskifte, hvis ans√łgeren er diagnosticeret som transseksuel og har f√•et hormonbehandling i et √•r.

Forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)
Som det fremg√•r af arbejdsgruppens rapport, er det Justitsministeriests vurdering, at det ikke kan udelukkes, at Danmark vil blive d√łmt for overtr√¶delse af EMRK (artikel 8 om retten til selvbestemmelse og privatliv) ved Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol, hvis den nuv√¶rende ordning, hvor kastration er en foruds√¶tning for juridisk k√łnsskifte, fastholdes.

Justitsministeriet har endvidere vurderet, at det heller ikke kan udelukkes, at Danmark vil blive d√łmt for overtr√¶delse af EMRK, hvis der indf√łres en ny ordning med krav om hormonbehandling. Arbejdsgruppen har p√• den baggrund forkastet behandlingsmodellen som en mulig fremtidig ordning.

* * *
Den tværministerielle arbejdsgruppens rapport i pdf-format hos Justitsministeriet.

Journalister kan kontakte pressemedarbejder i Ministeriet for B√łrn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Lene Nording-Grooss, p√• 4185 1360 eller kommunikationschef i Justitsministeriet, Emil Melchior, p√• 4037 6737.

* * *
Pressemeddelelsen hos Justitsministeriet.