Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedr√łrende ligestilling, seksuel orientering, k√łnsskifte og etnisk ligestilling.

Vist 322 gange.

Regeringsgrundlag af 3. oktober 2011
Regeringsgrundlag af 3. oktober 2011
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedr√łrende ligestilling, seksuel orientering, k√łnsskifte og etnisk ligestilling.

Den nye regering, der blev pr√¶senteret den 3. oktober 2011, og som best√•r af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radeikale Venstre, offentliggjorde deres regeringsgrundlag under overskriften “Et Danmark, der st√•r sammen”.

I afsnittet underafsnittet “Seksuel ligestilling” i afsnittet “Ligestilling og mangfoldighed” omtales transk√łnnede indirekte under begrebet “andre grupper” i teksten:
Regeringen vil styrke indsatsen med at registrere, opklare og forebygge
hate-crimes mod homoseksuelle og andre grupper.

I samme afsnit omtales anf√łres f√łlgende om k√łnsskifte:
Regeringen vil unders√łge reglerne om k√łnskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.

* * *
Regeringsgrundlaget side 65 og 66 gengives herunder.
Ligestilling og mangfoldighed
G√łr Danmark st√¶rkt
Det danske samfund bygger p√•, at alle mennesker er b√•de lige og forskellige. Ingen mennesker er ens. Men alle mennesker er lige meget v√¶rd. Mangfoldighed giver nye ideer og nye l√łsninger. Mangfoldighed skaber trygge rammer for kreativitet og dialog.

Regeringen √łnsker at fremme et Danmark, hvor mennesker bliver bed√łmt p√•, hvad de g√łr og ikke, hvordan de ser ud, eller hvor de kommer fra.

Regeringen √łnsker at fremme et Danmark, hvor den enkeltes muligheder og rettigheder udvides og ikke indskr√¶nkes.

Et mangfoldigt Danmark er et moderne Danmark.

Derfor vil regeringen sikre lige muligheder og lige rettigheder for alle danske borgere.
Diskrimination af enhver form er uacceptabelt, uanset om det sker p√• baggrund af k√łn, seksuel orientering, etnicitet, religion eller handikap.

Derfor vil regeringen tage skridt til at ratificere tillægsprotokollen til FNs handicapkonvention og give Ligebehandlingsnævnet mulighed for at tage sager op af egen drift.

Ligestilling mellem mænd og kvinder
Danmark er et af de lande i verden, hvor kvinderne har den h√łjeste erhvervsfrekvens. Uden kvinderne p√• arbejdsmarkedet ville vores velstand v√¶re markant mindre.

Sammenlignet med andre lande har Danmark opn√•et en forholdsvis h√łj grad af ligestilling.
Men desv√¶rre er det g√•et den forkerte vej de seneste √•r. Og der er langt fra fuld ligestilling mellem m√¶nd og kvinder i det danske samfund, n√•r det handler om l√łn og indflydelse.
Danmark har et meget k√łnsopdelt arbejdsmarked. Det skaber ligestillingsm√¶ssige udfordringer.

Regeringen vil indlede en dialog med erhvervslivet med henblik p√• at sikre flere kvindelige medlemmer af bestyrelserne for de b√łrsnoterede virksomheder, og herunder vurdere forslag om kvoter p√• baggrund af k√łn.

Regeringen vil √łrem√¶rke op til tre m√•neder af den betalte barselsperiode til manden.

Regeringen vil unders√łge mulighederne for at udbygge k√łnsopdelt l√łnstatistik.

Regeringen vil etablere en barselsfond for selvstændige.

Regeringen vil sikre at frivilligt enlige m√łdre sidestilles med andre enlige fors√łrgere i forhold til blandt andet det s√¶rlige b√łrnetilskud.

Regeringen vil gennemf√łre en helhedsindsats for udsatte drenge, som i dag har en markant st√łrre frafald og deraf f√łlgende lavere uddannelsesgrad end piger. Indsatsen skal blandt andet omfatte diskrimination p√• baggrund af k√łn og etnicitet i forbindelse med praktikpladser.

Danmark skal være et land, hvor piger og drenge, kvinder og mænd reelt har lige muligheder.

Seksuel ligestilling
Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i √łvrigt unders√łge yderligere tiltag i retningen af en k√łnsneutral √¶gteskabslovgivning.

Regeringen vil styrke indsatsen med at registrere, opklare og forebygge hate-crimes mod homoseksuelle og andre grupper.
Regeringen vil sikre at medm√łdre til b√łrn undfanget ved kunstig befrugtning omfattes af b√łrneloven p√• lige fod med f√¶dre.

Regeringen vil unders√łge reglerne om k√łnskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.

Etnisk ligestilling
Diskrimination og social udst√łdning af nydanskere er uacceptabelt og en selvst√¶ndig barriere for integration. Derfor vil regeringen oprette en national antidiskriminationsenhed.

Enheden skal kortl√¶gge omfanget og typerne af diskrimination p√• arbejdsmarkedet og i samfundslivet Enheden skal endvidere gennemf√łre offentligt finansierede antidiskrimineringskampagner, koordinere tv√¶rkommunale tiltag imod diskrimination og underst√łtte virksomheder, der √łnsker at bek√¶mpe diskrimination p√• arbejdspladsen.

* * *
Regeringsgrundlaget i sin helhed på Statsministeriets hjemmeside i pdf-format.