Region Hovedstadens svar af 31. august 2010 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Sexologisk Klinik gentagne gange har givet ukorrekte oplysninger.

Vist 336 gange.
Dateret den 16. august 2010 sendte LGBT Danmark et åbent brev underskrevet af Malene Andreasen, Elizabeth Japsen og Vibe Grevsen til Sundhedsstyrelsen om ligestillingsproblemer for transseksuelle.
Sundhedsstyrelsen svarede den 14. september 2010.
Den 19. august 2010 stillede Sundhedsudvalget sp√łrgsm√•l 775 – Alm. del 2009-10 – om at kommentere det √•bne brev til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 17. september 2010.
I svaret henviste ministeren til Sundhedsstyrelsens svar af 14. september 2010.
Sundhedsstyrelsens svar indeholdt bl.a.:

  Ad. 8.
Sundhedsstyrelsen forventer, at Sexologisk Klinik generelt f√łlger internationale faglige retningslinjer. For s√• vidt ang√•r LGBT Danmarks p√•stand om, at Sexologisk Klinik gentagne gange skulle have afgivet ukorrekte oplysninger til s√•vel Sundhedsministeren som til Sundhedsstyrelsen, skal styrelsen henvise til Region Hovedstadens svar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 31. august 2010.

Vibe Grevsen bad på vegne af LGBT Danmark den 25. september 2010 Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i Region Hovedstadens svar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 31. august 2010, der svarede den 19. oktober 2010 ved fremsendelse af det herunder gengivne.

* * *
LGBT Danmark
Att.: Vibe Grevsen
grevsen@gmail.com

Dato: 19. oktober 2010
Enhed: Sygehuspolitik

Kære Vibe Grevsen
Ved brev af 25. september 2010 har du på vegne af LGBT Danmark anmodet om aktindsigt i brev af 31. august 2010 fra Region Hovedstaden vedr. Sexologisk Klinik.

./. I anledning af din anmodning vedlægges e-mailen fra Region Hovedstaden af 31. august 2010 dette brev.

Den lange sagsbehandlingstid beklages.

Med venlig hilsen
Anna Skat Nielsen

  Fra: DEP Sygehuspolitik Kontorpostkasse
Sendt: 31. august 2010 10:43
Til: Anna Skat Nielsen
Emne: VS: Anmodning om udtalelse vedr. Sexologisk Klinik, Rigshospitalet

Fra: Inge Bondo Hune [mailto:Inge.bondo.hune@regionh.dk]
Sendt: 31. august 2010 10:42
Til: DEP Sygehuspolitik Kontorpostkasse
Cc: Karen Arpe; Lars Tanderup
Emne: VS: Anmodning om udtalelse vedr. Sexologisk Klinik, Rigshospitalet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Ved henvendelse af 2. august 2010 har ministeriet anmodet om en udtalelse fra Region Hovedstaden til brug for besvarelse af et sp√łrgsm√•l fra Folketingets sundhedsudvalg vedr√łrende den kritik, som foreningen LGBT Danmark har fremf√łrt mod Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet.

Kritikken er efter det oplyste foranlediget af dr√łftelser om transseksuelle og regler vedr√łrende udstedelse af pas, og kritikken g√•r p√•, at Sexologisk Klinik ad “flere omgange har afgivet ukorrekte eller vildledende oplysninger til forhenv√¶rende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen og til en repr√¶sentant fra Sundhedsstyrelsens Tilsyn“.

Fra Region Hovedstadens Psykiatrisk Center K√łbenhavn, hvorunder Sexologisk Klinik h√łrer, er det prim√¶rt anf√łrt, at Sexologisk Klinik deler LGBT‘s opfattelse af, at der vil v√¶re fordele ved, at alle myndige personer gives mulighed for at v√¶lge, om de √łnsker X i passet i lighed med, hvad der er praksis i visse andre lande.

Med hensyn til p√•standene om, at Sexologisk Klinik skulle have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til tidligere minister Jalob Axel Nielsen har Psykiatrisk Center K√łbenhavn oplyst f√łlgende:

Der refereres til en gruppe af personer, som √łnsker at g√• kl√¶dt som og p√• flere m√•der identificerer sig med det modsatte k√łn, og herved passerer som det modsatte k√łn i det offentlige rum, men som i kraft af flere faktorer s√• som nuv√¶rende livsforhold (f.eks. lever seksuelt som sit biologiske k√łn) ikke kan diagnosticeres som transseksuelele.

Dette er i overensstemmelse med international faglig praksis.

Sexologisk Klinik anbefalede, at man indf√łjede “transseksuel og en tilstand ganske at ligestille hermed”, for at denne gruppe personer ogs√• kunne blive omfattet af reglen om X i passet.

Vedr√łrende regler for Familiestyrelsens tilladelse til navneskift for transseksuelele kan det oplyses, at Sexologisk Klinik refererer til bem√¶rkninger til lovforslaget pkt. 4. 1.

Når en patient starter behandling, gives der, efter en initial assessment-periode, mundtlig information til patienten om behandlingsplanen. Sexologisk Klinik er desuden påbegyndt at udlevere en skriftlig kopi af behandlingsplanen.

Patienter, der √łnsker dette, f√•r s√¶dvanligvis aktindsigt.

Folderen om patientrettigheder i psykiatrien har været i restordre og er derfor i en periode ikke blevet udleveret.

Med hensyn til p√•standene om, at de af Sexologisk Klinik anvendte begreber og faglige vurderinger ikke skulle v√¶re i overensstemmelse med international faglig praksis har Psykiatrisk Center K√łbenhavn oplyst f√łlgende:

Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA) skiftede for fire √•r siden navn til World Professional Association for Transgender Health (WPATH). Indtil da omtaltes foreningens Standards of Care for Gender Identity Disorders (SOC) som “Harry Benjamin-kriterierne“. Udtalelsen fra Sexologisk Klinik, der refereres til, er afgivet, f√łr foreningen tog navneforandring.

WPATH‘s SOC er kliniske guidelines, som har til hensigt at give fleksible retningslinjer for behandling af personer med k√łnsidentitetsforstyrrelser. Retningslinjerne er t√¶nkt som minimumskriterier, der kan modificeres.

Med venlig hilsen
Inge Hune
Sekretariatschef
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hiller√łd
Tlf. 4820 5702
E-mail: inge.bondo.hune@regionh.dk

* * *
Skrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet med skrivelsen fra Region Hovedstaden i pdf-format.