Skrivelse fra LGBT Danmark den 15. maj 2011 til Retsudvalget om k√łnsneutrale personnumre. REU bilag 463.

Vist 156 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Dateret den 15. maj 2011 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Retsudvalget om k√łnsneutrale personnumre som reaktion p√• svaret den 29. april 2011 fra indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder p√• sp√łrgsm√•l nr. 841.

Den 19. maj 2011 har Retsudvalget omdelt henvendelsen til udvalgets medlemmer og registreret henvendelsen som bilag 463 – Alm. del 1. samling 2010-11.

Henvendelsen gengives herunder

Til Folketingets Retsudvalg
K√łbenhavn, 15. maj 2011

Vedr√łrende k√łnsneutralt personnummer

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har i sine svar p√• REU (2010-11), Alm. del sp√łrgsm√•l nr. 497, REU (2010-11), Alm. del sp√łrgsm√•l nr. 499 og REU (2009-10), Alm. del sp√łrgsm√•l nr. 1395 n√łje redegjort for,

  At k√łnsbetegnelsen findes opf√łrt to gange i CPR, dels indkodet i personnummeret i form af lige og ulige endeciffer, dels som et s√¶rskilt dataelement.
At der ganske vist kan findes IT-systemer, der udleder k√łnnet af personnummeret i stedet for at l√¶se k√łnsfeltet, men at man allerede tidligere har lavet √¶ndringer i CPR, som kr√¶vede √¶ndringer af IT-systemer.
At der ikke er nogen planer om at fjerne k√łnsangivelsen fra personnummeret.

Ministeren benytter i sine svar en del plads p√• at forklare administrative anvendelser af k√łnsoplysningen i CPR, men alle disse form√•l er fuldt ud opfyldt med oplysningerne i k√łnsfeltet. Der er derfor intet til hinder for at oph√¶ve reglen om lige numre for kvinder og ulige numre for m√¶nd [1].

Den brede anvendelse af personnummeret betyder, at den enkelte borgers k√łn oplyses i alle mulige sammenh√¶nge, hvor det er helt irrelevant, f.eks. ved biblioteksudl√•n, uddannelse og bankforretninger. Mange transk√łnnede har ikke skiftet k√łn juridisk, f.eks. fordi det er en lang og restriktiv proces, eller fordi de ikke √łnsker kropslige indgreb. Der kan s√•ledes v√¶re et misforhold mellem borgerens fremtr√¶den og personnummerets k√łnangivelse. Borgeren f√•r derfor til stadighed sin k√łnsidentitet udstillet i et utal af dagligdagssituationer. Ministeren har med sine svar bekr√¶ftet, at det juridiske k√łn st√•r opf√łrt dobbelt i CPR, og at det er overfl√łdigt at have det indkodet i personnummeret.

Europar√•dets ministerkomit√© har 31. marts 2010 vedtaget anbefaling CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity [2], hvori blandt andet anf√łres:

  19. Member states should ensure that personal data referring to a person”s sexual orientation or gender identity are not collected, stored or otherwise used by public institutions including in particular within law enforcement structures, except where this is necessary for the performance of specific, lawful and legitimate purposes; existing records which do not comply with these principles should be destroyed.[a]

Ministeren har ved svar p√• REU (2010-11), Alm. del sp√łrgsm√•l nr. 841 bem√¶rket, at han ikke mener anvendelsen af k√łnsspecifikt personnummer er i strid med ministerkomiteens anbefaling.

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, finder dette svar overraskende. N√•r, som ministeren allerede tidligere har bekr√¶ftet, k√łnangivelsen i personnummeret er overfl√łdig, s√• er denne praksis i klar modstrid med anbefaling 19.

Desuagtet ministeren bekr√¶fter, at k√łnsspecifikt personnummer er irrelevant, har han ogs√• i sine svar taget politisk stilling til ikke at ville √¶ndre p√• anvendelsen af dette.

Til geng√¶ld har udenrigsministeren qua ministerkomit√©en via en anbefaling givet en politisk tilkendegivelse af, at transk√łnnedes ret til privatliv betyder, at oplysninger om k√łnsidentitet ikke m√• anvendes af offentlige institutioner, hvor s√•danne oplysninger er irrelevante.

Der synes s√•ledes at v√¶re en diskrepans mellem indenrigsministerens og udenrigsministerens politiske intentioner vedr√łrende transk√łnnedes rettigheder.

Landsforeningen finder det naturligvis helt utilfredsstillende, at indenrigsministeren √łnsker at opretholde en overfl√łdig praksis, som er til stor gene for transk√łnnede borgere.
Ligeledes finder vi det beklageligt, at regeringen ikke √łnsker at efterleve de anbefalinger, den selv er med til at lave i Europar√•dets ministerkomit√©.

Hvad vil Retsudvalget g√łre for at f√łlge op p√• Europar√•dets ministerkomit√©s anbefaling?

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson
Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson

Noter
  1. [Retur] I sit svar p√• REU (2009-10), Alm. del sp√łrgsm√•l nr. 1395 anf√łrte ministeren: “At im√łdekomme de transk√łnnedes onske om at f√• mulighed for at f√• et k√łnsneutralt personnummer vil kr√¶ve en generel √¶ndring af CPR, som ber√łrer samtlige registrerede, da et k√łnsneutralt personnummer i modsat fald netop vil vise, at vedkommende er transk√łnnet”. Dette udsagn er imidlertid meningsl√łst. Et k√łnsneutralt nummer betyder, at der ikke anvendes en regel om, at lige og ulige betyder hvert sit k√łn. I svaret lyder det som om, der findes tal, der hverken er lige eller ulige, og som derfor kunne bruges til transk√łnnede.
  2. [Retur] https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669

* * *
Skrivelsen i pdf-format.

Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] Udenrigsministeriets oversættelse til dansk af: Anbefaling CM/Rec(2010)5
    IV. Ret til respekt for privatliv og familieliv
    19. Medlemsstaterne b√łr sikre, at personlige oplysninger om en persons seksuelle orientering eller k√łnsidentitet ikke indsamles, opbevares eller p√• anden m√•de bruges af offentlige institutioner, herunder is√¶r inden for retsh√•ndh√¶vende myndigheder, medmindre det er n√łdvendigt for at opfylde specifikke, lovlige og legitime form√•l; eksisterende optegnelser, som ikke overholder disse principper, b√łr destrueres.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT DanmarkRetsudvalget bilag 463.
Henvendelsen – fra LGBT Danmark hos Folketinget – Retsudvalget bilag 463.