Spgsm. 28 af 7. oktober 2019 om vejledning for afsonings- og visitationsvilk√•r i Kriminalforsorgen for bl.a. transk√łnnede. Svar 4. november 2019.

Vist 34 gange.

Retsudvalget (REU) stillede den 7. oktober 2019 sp√łrgsmm√•l nr. 28 – Alm. del. Samling: 2019-20 – efter √łnske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) om udarbejdejlse af en vejledning for afsonings- og visitationsvilk√•r i Kriminalforsorgen for bl.a. transk√łnnede til justitsminister Nick H√¶kkerup (S), der svarede den 4. november 2019.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren udarbejde en vejledning for afsonings- og visitationsvilk√•r i Kriminalforsorgen for minoriteter som f.eks. interk√łnnede og transk√łnnede, og i den forbindelse inddrage relevante organisationer, herunder organisationer b√•de for interk√łnnede og transk√łnnede? I ben√¶gtende fald bedes det begrundes.
Der henvises til artiklen ‚ÄĚVoldt√¶gtsd√łmt kvinde med mandligt k√łnsorgan tvinges til mandef√¶ngsel‚ÄĚ, Politiken den 2. oktober
2019. [1]

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst f√łlgende, og som jeg kan henholde mig til:

‚ÄĚDirektoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at der ikke aktuelt er planer om at udarbejde en vejledning for afsonings- og visitationsvilk√•r for f.eks. interk√łnnede og transk√łnnede.

Det er direktoratets vurdering, at der p√• nuv√¶rende tidspunkt kun er et f√•tal af indsatte personer i kriminalforsorgens institutioner, hvor en s√•dan vejledning vil v√¶re relevant. Det vurderes derfor ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt n√łdvendigt at udarbejde en vejledning, som specifikt g√¶lder for disse personer. Direktoratet finder, at afsoningsvilk√•r, herunder forhold og vilk√•r omkring visitation, bedst fastl√¶gges efter de konkrete omst√¶ndigheder i de enkelte sager. I den forbindelse b√łr der i videst muligt omfang tages hensyn til de s√¶rlige forhold, der kan v√¶re vedr√łrende den p√•g√¶ldende indsatte. Der skal dog samtidig tages hensyn til medindsatte og personale, ligesom der skal tages hensyn til orden- og sikkerhed i f√¶ngslerne.

Som det fremg√•r af den i sp√łrgsm√•let n√¶vnte artikel, verserer der en sag ved domstolene, som omhandler afsoningsforhold for en indsat, der har f√•et foretaget juridisk k√łnsskifte. Alt efter udfaldet af denne retssag, vil direktoratet evt. genoverveje, hvorvidt der m√•tte v√¶re behov for retningslinjer p√• omr√•det."

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Politikens artikel: Voldt√¶gtsd√łmt kvinde med mandligt k√łnsorgan tvinges i mandef√¶ngsel. Det kr√¶ver abonnement for at l√¶se artiklen.
    En l√¶sbar artikel om samme forhold “Voldt√¶gtsd√łmt kvinde med mandligt k√łnsorgan giver dilemma i dansk f√¶ngsel” findes hos TV2.