Spgsm. nr.: 097-21 den 22. juni 2021 til Reg. H. om forholdene for transk√łnnede b√łrn og unge. Svar 26. august 2021.

Vist 83 gange.
Karoline Vind (SF), regionsr√•dsmedlem i Region Hovedstaden, stillede den 22. juni 2021 sp√łrgsm√•l nr.: 097-21 om forholdene for transk√łnnede b√łrn og unge til regionens administration, der svarede den 26. august 2021.

Sp√łrgsm√•l
  1. Hvordan har antallet af ny-henviste b√łrn og unge under 18 √•r til Sexologisk Klinik udviklet sig i l√łbet af de seneste √•r?
  2. Hvor mange ny- henviste b√łrn og unge under 18 √•r forventes der til Sexologisk Klinik i 2021 og 2022?
  3. Hvor mange ny- henviste b√łrn og unge under 18 √•r er budgettet for Sexologisk Klinik i 2021 og 2022 basere
  4. Hvor mange ny-visiterede b√łrn og unge under 18 √•r, der er henvist fra egen l√¶ge til Sexologisk Klinik, er blevet afvist, fordi der ikke har v√¶ret l√¶ngere tids observation fra egen l√¶ge?
  5. Hvor lang historik skal b√łrn og unge under 18 √•r have hos egen l√¶ge, f√łr en visitation fra egen l√¶ge accepteres af SK?
  6. Er det korrekt, at afvisningerne af henvisninger fra egen l√¶ge skyldes en st√łrre tilgang og mangel p√• ressourcer hos SK?
  7. Hvordan arbejdes der med at give mulighed for telemedicin/virtuelle m√łder for familierne der bor langt fra Rigshospitalet, eller i andre regioner, ved det multidisciplin√¶re team for transk√łnnethed og k√łnsidentitet (Sexologisk Klinik, B√łrne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg samt Klinik for V√¶kst og reproduktion)?
  8. Arbejder det multidisciplin√¶re team for transk√łnnethed og k√łnsidentitet med at oprette satellit klinikker i andre regioner eller andre tiltag for familierne der bor langt fra Rigshospitalet, eller i andre regioner?

Svar
1. Hvordan har antallet af ny-henviste b√łrn og unge under 18 √•r til Sexologisk Klinik udviklet sig i l√łbet af de seneste √•r?

I nedenst√•ende Tabel 1 fremg√•r henholdsvis udviklingen i antal henvisninger pr. √•r til Sexologisk Klinik omhandlende b√łrn og unge under 18 √•r med henvisningsdiagnoser vedr√łrende k√łnsidentitetsforhold og udviklingen i antallet af b√łrn og unge under 18 √•r (unikke CPR), som er henvist til Sexologisk Klinik vedr√łrende k√łnsidentitetsforhold i perioden 2018-2020.

I opg√łrelsen indg√•r henvisninger fra b√•de psykiatriske og somatiske afdelinger, almen praktiserende l√¶ge, praktiserende speciall√¶ge mv. Der indg√•r desuden tilbagehenvisninger. (Tilbagehenvisning er en sundhedsfaglig kommunikation, som begrunder, hvorfor en henvist patient ikke kan modtages, og som dermed fastholder behandlingsansvar hos henvisende l√¶ge. Tilbagehenvisninger kan have flere forskellige √•rsager herunder mangler eller fejl i henvisningen eller at det vurderes, at den relevante behandling b√łr finde sted i andet regi. Ved sidstn√¶vnte vil henvisningen hvis muligt blive videresendt direkte til relevant modtager Der kan ogs√• v√¶re andre √•rsager.)

Tabel 1. Antal henvisninger til Sexologisk Klinik omhandlende b√łrn og unge under 18 √•r og antal b√łrn og unge under 18 √•r henvist til Sexologisk Klinik med henvisningsdiagnoser omhandlende k√łnsidentitet fordelt p√• √•r

  √Ör
  2018 2019 2020
Antal henvisninger* til Sexologisk Klinik omhandlende b√łrn og unge under 18 √•r med henvisningsdiagnoser omhandlende k√łnsidentitet 122 179 216
Antal b√łrn og unge under 18 √•r** (unikke CPR-nr.) med henvisningsdiagnose vedr. k√łnsidentitetsforhold 116 175 207
* Bemærk: Antallet af henvisninger er samlet set i perioden 2018-2020 fordelt på 487 patienter (unikke CPR-nr.). Det vil sige, at der er en lille andel af de henviste patienter i perioden, der er genhenvist eller henvist mere end én gang til Sexologisk Klinik.

**Bemærk: Hvis en patient er henvist flere af årene, tæller patienten med i alle de pågældende år. Dvs. at summen af antal patienter på tværs af årene, giver ikke det samlede antal unikke patienter for hele perioden.

Der ses i perioden 2018-2020 en stigning i antallet af b√łrn og unge under 18 √•r, der henvises til Sexologisk Klinik.

Som det illustreres i Tabel 2 nedenfor har der samlet set i perioden v√¶ret f√¶rre end 5 henvisninger om √•ret til Sexologisk Klinik med henvisningsdiagnosen omhandlende transk√łnnethed i perioden 2018-2020. Opf√łrelserne er baseret p√• henvisningsdiagnosen, og det b√łr i den forbindelse bem√¶rkes, at henvisningsdiagnosen ikke er lig med en diagnose/den endelige diagnose.

Tabel 2. Antal henvisninger til Sexologisk Klinik vedr. b√łrn og unge under 18 √•r med henvisningsdiagnoser omhandlende k√łnsidentitet fordelt p√• diagnose og √•r

    √Ör
Henvisningsdiagnose
(navn)
Henvisningsdiagnose
(kode)
2018 2019 2020 I alt
Kontakt pga. k√łnsidentitetsforhold DZ768E <5 <5 5 10
Kontakt pga. transk√łnnethed DZ768E1 <5 <5 <5 <5
Kontakt pga. k√łnsidentitetsforhold i barndommen DZ768E2 <5 <5 <5 <5
Kontakt pga. andre k√łnsidentitetsforhold DZ768E3 <5 <5 <5 <5
Kontakt pga. k√łnsidentitetsforhold UNS DZ768E4 121 173 210 504
I alt   122 179 216 517
* Bem√¶rk, at der i opg√łrelsen er taget udgangspunkt i henvisningsdiagnosen, som ikke n√łdvendigvis er lig med en diagnose/ den endelige diagnose.

Nedenfor i Tabel 3 ses antallet af b√łrn og unge under 18 √•r (unikke CPR) fordelt p√• henvisningsdiagnose. Tabellen viser ligesom tabel 1, at der √•rligt har v√¶ret f√¶rre end 5 af b√łrn og unge under 18 √•r, som har v√¶ret henvist til Sexologisk Klinik med en henvisningsdiagnose omhandlende transk√łnnethed.
Som beskrevet ovenfor er opg√łrelserne baseret p√• henvisningsdiagnosen, og det b√łr i den forbindelse bem√¶rkes, at henvisningsdiagnosen ikke er lig med en diagnose/den endelige diagnose.

Tabel 3. Antal b√łrn og unge under 18 √•r* henvist til Sexologisk Klinik med henvisningsdiagnoser omhandlende k√łnsidentitet fordelt p√• henvisningsdiagnose og √•r

  √Ör
Henvisningsdiagnose
(navn)
Henvisningsdiagnose
(kode)
2018 2019 2020
Kontakt pga. k√łnsidentitetsforhold DZ768E <5 <5 5
Kontakt pga. transk√łnnethed DZ768E1 <5 <5 <5
Kontakt pga. k√łnsidentitetsforhold i barndommen DZ768E2 <5 <5 <5
Kontakt pga. andre k√łnsidentitetsforhold DZ768E3 <5 <5 <5
Kontakt pga. k√łnsidentitetsforhold UNS DZ768E4 115 170 202
*Bemærk: hvis en patient er henvist flere af årene og/eller henvist med flere diagnoser, tæller patienten med flere gange.

2. Hvor mange ny- henviste b√łrn og unge under 18 √•r forventes der til Sexologisk Klinik i 2021 og 2022?
P√• baggrund af de seneste √•rs stigning i antallet af henvisninger af b√łrn og unge til Sexologisk Klinik med henvisningsdiagnoser omhandlende k√łnsidentitetsforhold, forventer Sexologisk Klinik, at der vil v√¶re ca. 260 nyhenviste b√łrn i 2021 og ca. 300 nyhenviste b√łrn i 2022.

3. Hvor mange ny- henviste b√łrn og unge under 18 √•r er budgettet for
Sexologisk Klinik i 2021 og 2022 baseret på?

Der har siden 2015 v√¶ret et udrednings- og behandlingstilbud til b√łrn og unge under 18 √•r. Det oprindelige estimat i 2015 var 40-50 b√łrn om √•ret, og der blev givet 1,3 mio. kr. til dette arbejde. Der er ikke tilf√łrt ressourcer til omr√•det siden 2017, hvor budgettet blev justeret til 1,6 mio. kr. til 2,5 √•rsv√¶rk. Estimatet i 2017 var ca. 60- 100 b√łrn om √•ret. P√• trods af det stigende antal henviste b√łrn i de seneste √•r, overholdes udrednings- og behandlingsretten p√• 30 dage, og der arbejdes med kapacitetsplanl√¶gning og kapacitetsanalyser for at undg√• un√łdig ventetid i forl√łbene og for at sikre sammenh√¶ng mellem opgaver og ressourcer.

4. Hvor mange ny-visiterede b√łrn og unge under 18 √•r, der er henvist fra egen l√¶ge til Sexologisk Klinik, er blevet afvist, fordi der ikke har v√¶ret l√¶ngere tids observation fra egen l√¶ge?
Region Hovedstadens Psykiatri √łnsker at understrege, at der ikke er tilbagehenvist (afvist) nogen b√łrn og unge, fordi de ikke har v√¶ret i l√¶ngere tids observation hos egen l√¶ge. Sexologisk Klinik kr√¶ver ikke, at egen l√¶ge har observeret en patient over l√¶ngere tid, men kan godt bede om yderligere oplyninger om varighed af k√łnsidentitetsproblematik, hvis egen l√¶ge kender til dette, samt om psykopatologiske oplysninger i √łvrigt. Egen l√¶ge er ikke n√łdvendigvis vidende om varigheden af k√łnsidentitetsproblematikken.

Nedenst√•ende Tabel 4 viser antallet af tilbagehenvisninger til egen l√¶ge (uanset tilbagehenvisnings√•rsag) fordelt p√• √•rene 2018-2020. Af disse b√łrn og unge under 18 √•r har 14 p√• et senere tidspunkt f√•et godkendt en henvisning (ikke n√łdvendigvis en henvisning fra egen l√¶ge).

Tabel 4. Antal henvisninger af b√łrn og unge under 18 √•r med henvisningsdiagnoser vedr. k√łnsidentitet fra alment praktiserende l√¶ge til Sexologisk Klinik, det er tilbagehenvist fordelt p√• √•r

  √Ör
  2018 2019 2020
Antal tilbagehenvisninger til alment praktiserende læge 11 15 15

5. Hvor lang historik skal b√łrn og unge under 18 √•r have hos egen l√¶ge, f√łr en visitation fra egen l√¶ge accepteres af SK?
Som beskrevet ovenfor kr√¶ver Sexologisk Klinik ikke, at egen l√¶ge har observeret en patient over l√¶ngere tid, og egen l√¶ge er ikke n√łdvendigvis vidende om varigheden af k√łnsproblematikken.

P√• Sexologisk Klinik vurderes det, om problematikken er vedvarende og betydelig, og om der dermed er indikation for udredning for mulig transk√łnnethed og dermed behandling i psykiatrisk hospitalsregi.

6. Er det korrekt, at afvisningerne af henvisninger fra egen l√¶ge skyldes en st√łrre tilgang og mangel p√• ressourcer hos SK?
Region Hovedstadens Psykiatri √łnsker at understrege, at henvisninger ikke tilbagehenvises p√• grund af en st√łrre tilgang i antallet af henvisninger. S√•fremt en henvisning tilbagehenvises til egen l√¶ge, vil det v√¶re p√• grund af den kliniske vurdering af det enkelte barns k√łnsproblematik.

7. Hvordan arbejdes der med at give mulighed for telemedicin/virtuelle m√łder for familierne der bor langt fra Rigshospitalet, eller i andre regioner, ved det multidisciplin√¶re team for transk√łnnethed og k√łnsidentitet (Sexologisk Klinik, B√łrne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg samt Klinik for V√¶kst og reproduktion)?
Er barnet over 15 år og har Nem ID, kan Region Hovedstadens Psykiatri tilbyde, at der efter udredningsperioden på 5 samtaler på Sexologisk Klinik kan afholdes samtaler over Min SP.

Det er Sexologisk Kliniks faglige vurdering, at de udredende samtaler med henblik p√• medicinsk/kirurgisk behandling af transk√łnnethed ikke kan foretages virtuelt. Hvorvidt de efterf√łlgende samtaler kan foreg√• virtuelt, vil bero p√• en samlet klinisk vurdering af det enkelte barn eller den enkelte unges tilstand.

8. Arbejder det multidisciplin√¶re team for transk√łnnethed og k√łnsidentitet med at oprette satellit klinikker i andre regioner eller andre tiltag for familierne der bor langt fra Rigshospitalet, eller i andre regioner?
Det multidisciplin√¶re team for b√łrn med transk√łnnethed har ikke planer om at oprette satellitenheder i andre dele af landet. Det er op til Sundhedsstyrelsen at vurdere behovet for yderligere klinikker.

* * *
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Region Hovedstaden.