Rigspolitiets h√łringssvar af 4. marts 2009 vedr. √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen.

Vist 78 gange.
RIGSPOLITIET
Den 4. marts 2009

Justitsministeriet
Færdsels- og Våbenkontoret

Ved brev af 6. februar 2009 har Justitsministeriet anmodet Rigspolitiet om eventuelle bem√¶rkninger til ministeriets udkast til bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas mv.

Rigspolitiet har ikke bem√¶rkninger til udkastet, hvorefter Rigspolitiet kan tillade, at der ved udstedelse af pas til en person, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske KIinik vurderes at v√¶re transseksuel, kan angives k√łnsbetegnelsen X.

Rigspolitiet foruds√¶tter i den forbindelse, at f√łlgende procedure iagttages i forbindelse med udstedelsen af et pas med k√łnsbetegnelsen X:
  1. Ans√łgeren opn√•r forud for pasans√łgningen tilladelse hos Rigspolitiet til k√łnsbetegnelsen X.
  2. Ans√łgeren henvender sig med tilladelsen fra Rigspolitiet til et kommunalt borgerservicecenter, hvor ans√łgningen registreres og stamkort udfyldes.
  3. Borgerservicecenteret sender stamkortet og en kopi af tilladelsen til Rigspolitiet, der herefter foretager en særlig bestilling hos pasproducenten.
  4. Pasproducenten producerer passet og sender det f√¶rdige pas til ans√łgeren.

Den beskrevne fremgangsm√•de forudsretter mindre √¶ndringer i pasproducentens produktionssystem. Producenten har oplyst, at omkostningeme hertil vil v√¶re ca. 35.000 kr. ekskl. moms samt en 1√łbende ekstra betaling p√• 550 kr. pr. pas, der skal have k√łnsbetegnelsen X. Rigspolitiet forventer, at disse omkostninger kan afholdes inden for den eksisterende bevilling.

Rigspolitiet viI i forbindelse med √¶ndringen af pasbekendtg√łrelsen udsende retningslinjer til kommunerne med en n√¶rmere beskrivelse af proceduren i forbindelse med udstedelsen af pas med k√łnsbetegnelsen X.

Med venlig hilsen

Jens Henrik H√łjbjerg
rigspolitichef

* * *
H√łringsportalen om udkastet til √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen.
H√łringssvar fra Rigspolitiet i pdf-format.
Samtlige h√łringssvar i pdf-format p√• H√łringsportalen.