Robert Biedro√Ī, Europar√•dets rapport√łr vedr. LGBT personers rettigheder, har den 13. december 2013 skrevet til Ligestillingsudvalget om sin funktion, sine intentioner og sit √łnske om samarbejde.

Vist 136 gange.

Europarådet
Europarådet
Robert Biedro√Ī, Europar√•dets rapport√łr vedr√łrende lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede (LGBT) personers rettigheder, har den 13. december 2013 skrevet til formanden for Folketingets ligestillingsudvalg (LIU), Merete Riisager (LA) om sin funktion og sine intentioner samt udtrykt √łnske om samarbejde.
Ligestillingsudvalget, Alm. del 2013-14: Bilag 20. Offentliggjort den 17. december 2013.

Henvendelsen gengives herunder i min danske oversættelse.
Der tages forbehold for oversættelsens korrekthed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske skrivelse. Tina Thranesen.

* * *
Europarådets Parlamentariske Forsamling
Ligestillings- og ikke-forskelsbehandlingsudvalget

Strasbourg, den 13. december 2013

Kære fru Riisager
Jeg skriver for at informere Dem om funktionen som rapport√łr vedr√łrende lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede (LGBT) personers rettigheder, som er etableret inden for Europar√•dets Parlamentariske Forsamling, og at jeg for nylig havde den √¶re at blive valgt til denne funktion.

Det vil v√¶re mit ansvar at gribe ind p√• omr√•det for beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for alle og mod alle former for diskrimination og fjendtlighed p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Min vigtigste prioriteter vil omfatte √łget bevidsthed om kr√¶nkelser af menneskerettighederne og de grundl√¶ggende frihedsrettigheder i Europa, fremme af overholdelsen af principper stadf√¶stet af Den Parlamentariske Forsamling og fuldbyrdelse af domme afsagt af Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol. I denne forbindelse vil lovgivning om s√•kaldt homoseksuel propaganda, som er i kraft eller under dr√łftelse i nogle af Europar√•dets medlemslande, v√¶re blandt mine st√łrste bekymringer. Desuden har jeg til hensigt at henlede offentlighedens opm√¶rksomhed p√• situationen for s√¶rlige grupper, s√•som LGB kvinder og transpersoner.

I min egenskab af rapport√łr, vil jeg bestr√¶be sig p√• at f√łlge de relevante juridiske og politiske udviklinger i Europar√•dets medlemslande for at sikre, at der tages hensyn til de internationale menneskerettighedsstandarder. Udvikling af samarbejdsrelationer med eksterne organer og institutioner, der er aktive i bek√¶mpelsen af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og fremme af lige rettigheder for LGBT-personer er derfor en prioritet.

Jeg vil være meget taknemmelig, hvis De kunne holde mig orienteret om udviklingen på dette område i Deres land. Jeg ser frem til at etablere vores samarbejde.

T√łv ikke med at kontakte Giorgio Loddo, Co-sekret√¶r for Udvalget om ligestilling og ikke-forskelsbehandling ( tlf. + (33) 3 90 21 59 08 , fax + (33) 3 90 21 56 52, e-mail giorgio.loddo@coe.int) for yderligere information.

Med venlig hilsen

Robert Biedro√Ī
General Rapporteur on the rights of LGBT people
Committee on Equality and Non-Discrimination
Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Fru Merete Riisager
Ligestillingsudvalget
Danmark
liu@ft.dk

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen.
Originalskrivelsen på engelsk i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Interview den 2. oktober 2013 med Robert Biedro√Ī hos Europar√•det.