¬ß 20-spgsm. S 856 den 22. marts 2016 om tilf√łjelse af k√łnsidentitet i straffelovens strafsk√¶rpelsesbestemmelse. Svar 1. april 2016.

Vist 139 gange.
Pernille Skipper (EL) stillede den 22. marts 2016 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 856 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď om tilf√łjelse af ordet k√łnsidentitet i straffelovens ¬ß 81, nr. 6 (strafsk√¶rpelsesbestemmelsen), til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den 1. april 2016.

Sp√łrgsm√•l
Hvad er regeringens holdning til at tilf√łje ordet ¬Ľk√łnsidentitet¬ę til opremsningen ¬Ľrace, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering¬ę i straffelovens ¬ß 266 b, og agter ministeren ‚Äď hvis regeringen stiller sig positivt ‚Äď at frems√¶tte et s√•dant forslag til √¶ndring af straffeloven?

Svar
Efter straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, straffes den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Straffen er b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r. Ved straffens udm√•ling skal det betragtes som en s√¶rligt sk√¶rpende omst√¶ndighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed, jf. ¬ß 266 b, stk. 2.

Bestemmelsen i ¬ß 266 b m√• med baggrund i bestemmelsens forarbejder fortolkes s√•dan, at den ogs√• omfatter trusler, forh√•nelse eller nedv√¶rdigelse p√• grund af k√łnsidentitet, selv om det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd. P√• den baggrund finder jeg ikke anledning til at frems√¶tte et lovforslag med det indhold, som sp√łrgeren skitserer.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Se ogs√• spgsm. 430 fra Retsudvalget den 21. marts 2016 om k√łnsidentitet er omfattet af straffelovens strafsk√¶rpelsesbestemmelse.