Samr√•dsspgsm. B den 4. april 2019 om k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i straffeloven, anmeldelsesstatistik, afkrydsningsfelt og handicappede ifb. med hadforbrydelser til justitsministeren. Besvares 15. maj 2015. Besvarelsesm√łdet aflyst.

Vist 70 gange.
Yildiz Akdogan (S), Pernille Skipper (EL), Trine Torp (SF) stillede den 4. april 2019 samr√•dssp√łrgsm√•l B – Samling: 2018-19 – om specifikt at n√¶vne k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og handicap skal i straffeloven, at anmeldelsesstatistikker vedr. hadforbrydelser og politistationernes faciliteter og procedurer i forbindelse med anmeldelse skal forbedres, og om afkrydsningsfelt for hadforbrydelser i politiets anmeldelsesskama til justitsminister, S√łren Pape Poulsen (KF).

Samr√•dssp√łrgsm√•let besvares ved et √•bent samr√•d i Ligestillingsudvalget onsdag den 15. maj 2019 kl. 1400 som punkt 1 p√• dagsordenen.
Omtale af det åbne samråd med link til tilmelding.

Samr√•dsm√łdet blev aflyst p√• grund af folketingsvalg den 5. juni 2019.

Samr√•dssp√łrgsm√•let
Vil ministeren som opf√łlgning p√• temam√łdet den 27. marts 2019 om hadforbrydelser redeg√łre for regeringens indsats over for hadforbrydelser og regeringens holdning til de forslag, som blev fremsat under temam√łdet?
Ministeren bedes herunder bl.a.
a. kommentere forslag fra S√łren Laursen, retspolitisk talsperson, LGBT Danmark, om at k√łnsidentitet og k√łnsudtryk skal n√¶vnes specifikt i straffeloven, at statistikker om anmeldelser af hadforbrydelser skal forbedres, at sagssystemer skal sikre bedre datakvalitet samt at politistationernes faciliteter og procedurer i forbindelse med anmeldelse skal v√¶re indrettet, s√• der skabes trygge rum for anmeldelser af hadforbrydelser
b. redeg√łre for, hvorfor politiets anmeldelsesskema til hadforbrydelser ikke indeholder et afkrydsningsfelt, hvor der kan s√¶ttes et kryds, hvis der er tale om anmeldelse af en hadforbrydelse
c. kommentere forslag fra Maria Ventegodt, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder, om at straffelovens § 81, nr. 6, skal ændres, så det fremgår, at det er en strafskærpende omstændighed, hvis den kriminelle gerning har baggrund i offerets handicap.
Der henvises til videoen fra temam√łdet og de fremviste pr√¶sentationer:
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20181/liu/tv.5915.aspx?as=1
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/LIU/bilag/67/2037489.pdf

Sp√łrgsm√•let er stillet efter √łnske fra Yildiz Akdogan (S), Pernille Skipper (EL) og Trine Torp (SF).

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.
Dagsordenen for Ligestillingsudvalget den 15. maj 2019.
Omtale af det åbne samråd med link til tilmelding.