Sexologisk Klinik afholdt orienteringsm√łde onsdag den 29. maj 2002 kl. 1500 til 1600.

Vist 560 gange.
Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet har lands- og landsdelsfunktion i behandlingen af flere patientgrupper og er det eneste sted i Danmark, hvor transseksuelle kan blive fulgt intensivt forud for en eventuel k√łnsskifteoperation.

Herunder kan du l√¶se nogle uofficielle referater og bem√¶rkninger om det orienteringsm√łde, som Sexologisk Klinik afholdt den 29. maj 2002 fra kl. 1500 til kl. 1600 og om problemstillingen omkring transseksualitet, Sexologisk Klinik, Civilretsdirektoratet og Retsl√¶ger√•det.

Alle “referater”, bem√¶rkninger og kommentarer blev udsendt via postlisten “Transgender DK” og alle bidragsydere har givet mig tilladelse til at bringe deres indl√¶g.
Jeg overv√¶rede selv m√łdet.
Tina Thranesen.

* * *
Sophie Schr√∂der f√•r ordineret kvindelige k√łnshormoner, men frekventerer ikke Sexologisk Klinik.
Uofficielt referat fra m√łdet fra Sophie, der deltog i m√łdet
.

Det var en /meget/ tynd “kop te”. Der kom ikke ret meget nyt frem.
Ellids Kristensen, ledende overl√¶ge ved klinikken, startede p√• behandlings teamets vegne, med en pr√¶sentation af teamet. Hun lagde ikke skjul p√• at m√łdet ville vare fra 15:00 til 16:00 som annonceret. Det varede dog 5 minutter l√¶ngere.
Der var ingen tvivl om at det var temmelig overraskende for dem, at der var m√łdt S√Ö mange frem.

Vi var 4 fremm√łdte fra Transvestitforeningen i Danmark (TiD) Formandinden, Kassereren, og 2 bestyrelsesmedlemmer. (Tony og undertegnede).

Solveig Lerche brugte temmelig meget tid p√• at fremf√łre sin egen sag, delvis st√łttet af 2 jurister fra √Örhus universitet.

Derudover brugte foreningen Kaineus (Kvinde til Mand transseksuelle) tid på at profilere sig selv, og de undrede sig over at deres pjece ikke måtte lægges frem i venteværelset.

De 2 jurister, fremf√łrte ogs√• at der jo stadig ikke findes nogen reel lovgivning p√• omr√•det, hverken omkring navnesager eller omkring k√łnsmodificerende operationer. Omkring navnesagerne anvender man stadig cirkul√¶rer og hidtidig praksis, som grundlag for nye afg√łrelser. Hvad de k√łnsmodificerende operationer ang√•r, anvendes stadig den for√¶ldede “Kastrationslov” fra begyndelsen af trediverne.

Foreningen Kaineus hævdede at der pt. intet samarbejde var mellem Sexologisk Klinik og Civilretsdirektoratet omkring navnesager, hvorimod Ellids Kristensen hævdede det modsatte.
Det kom blandt andet frem, at der intet var i vejen for at folks normale læge, sagtens kunne indlede en hormonbehandling men at dette var op til den enkelte læge, selv om man helst så at det foregik i klinikkens regi, da de jo er eksperterne.

Der blev ogs√• spurgt om et evt. afslag p√• operation ogs√• var endeligt. Dette ben√¶gtede Ellids Kristensen, idet man kunne g√• videre til Retsl√¶ger√•det med en evt. klage. Retsl√¶ger√•det ville s√• h√łre eksperterne om det forsvarlige i at en s√•dan blev gennemf√łrt. Eksperterne er, ikke overraskende, teamet p√• Sexologisk Klinik. S√• man kan vel med rette diskutere om en s√•dan anke vil f√łre til noget.

Ud over det herover anf√łrte, kom der ikke noget egentligt nyt frem. Men det l√• ligesom i “luften” at der nok ville blive flere m√łder. S√• kan man da kun h√•be at de vil bliver arrangeret og organiseret noget bedre. Man kunne forestille sig at det f.eks. blev muligt at stille en v√¶sentlig del af sp√łrgsm√•lene skriftligt, inden m√łdet, s√• det bliver muligt at opstille en egentlig dagsorden.
De stillede sp√łrgsm√•l burde s√• fremg√• af en til m√łde deltagerne fremsendt invitation sammen med denne dagsorden. Vi kan kun h√•be p√•, at evt. fremtidige m√łder vil blive af lidt l√¶ngere varighed og forh√•bentlig p√• et tidspunkt der passer lidt bedre til folks arbejdstid.

M√łdet sluttede klokken 16:05, uden at der var kommet alt det frem, som jeg er sikker p√• at en stor del af tilh√łrerne havde p√• hjerte.

Jeg håber på, at jeg har fået alt det væsentlige med her, idet der mig bekendt ikke blev taget noget egentligt referat. Derfor er dette udelukkende efter min hukommelse.

Den 6. maj 2002. Kærlig hilsen, Sophie

* * *
Solveig Lerche, der lever fuldtids som kvinde.
Uofficielt referat fra m√łdet af Solveig Lerche, der deltog i m√łdet.

Kære allesammen.
Jeg skal hermed im√łdekomme Susie’s √łnske af 5. maj, om et referat fra m√łdet p√• Rigshospitalets Sexologiske Klinik mandag den 29.04.2002.

Referatet er udf√łrt s√• godt som jeg nu husker selve m√łdet. Havde jeg v√¶ret indstillet p√• at skulle iagttage rollen som referent, s√• havde jeg nok gjort mig nogle notater.

Endvidere har jeg m√•ttet tage skyldigt hensyn til anonymitets begrebet, hvorfor enkelt navne og enkelte debat indl√¶g med vilje ikke er medtaget. Det er mit h√•b, at referatet alligevel m√• have en vis gyldighed, og at nogle vil finde referatet tilstr√¶kkelig informativt. Det m√• tages med, at m√łdet var fastsat til at vare √©n time, hvilket man strengt overholdte – s√• ogs√• af denne √•rsag var det begr√¶nset, hvor meget dette m√łde bibragte til en gensidig forst√•else.

Kærlig hilsen. Solveig

Paneldeltagere:
Overlæge Ellids Kristensen Sexologisk Klinik
Overl√¶ge S√łren Partoft Plastikkirurgisk afdeling S
Gynækolog Dorthe Hartwell Gynækologisk afdeling Y
Afdelingsl√¶ge Bo Hou √ėre-n√¶se-halsafdelingen

M√łdet blev indledt af Ellids Kristensen, som udtrykte overraskelse over det store fremm√łde, og b√łd hele forsamlingen velkommen. Hun gjorde kort rede for id√©en bag dette m√łde, og hun udpegede afdelingsl√¶ge Bo Hou som m√łdets ordstyrer.

Herefter overtog ordstyreren ledelsen af m√łdet, og f√łrste m√łdedeltager der fik ordet var Solveig Lerche, som erkl√¶rede at hun dels spurgte p√• egne vegne, men at hun ogs√• repr√¶senterede en nystartet interesseorganisation ved navn trans-danmark.dk.
Solveig beklagede for det f√łrste at Civilretsdirektoratet ikke var repr√¶senteret, og dern√¶st beklagede hun ogs√• at der kun var afsat √©n time til dette m√łde, idet flere af m√łdedeltagerne kom helt over fra Jylland med en relativ lang rejse frem og tilbage. Dern√¶st kom Solveig ind p√• problematikken omkring juridisk k√łnsskifte (√¶ndring af civilretslig status) uden et k√łnsmodificerende plastikkirurgisk indgreb, og her pegede hun specielt p√• det forhold, at √¶ndring af fornavn ikke er tilstr√¶kkeligt, men at skift af cpr.nr.
er lige s√• vigtig, idet det er cpr.nr. der udl√łser et “F” eller “M” i passet. Solveig p√•pegede at hverken forholdet omkring navneskift og skift af cpr.nr. er omhandlet i loven. Hun unde-stregede at s√¶dvanlig praksis som den i dag bliver ud√łvet af Civilretsdirektoratet og Rigshospitalets Sexologisk Klinik savner st√łtte i lovgivningen. Solveig pointerede at hun havde fundet st√łtte i dette synspunkt hos forskningsadjunkt ved juridisk fakultet p√• √Örhus Universitet cand.jur., ph.d. Marianne Holdgaard og hos tidligere minister og dommer ved Menneskerettighedsdomstolen professor dr.jur. Isi Foighel. Endelig kunne Solveig meddele at hun pt. fors√łger at f√• etableret et personligt m√łde med justitsminister Lene Espersen, med henblik p√• at f√• √¶ndret s√¶dvanlig praksis. Der var ingen i panelet der √łnskede at tage til genm√¶le, vel ogs√• fordi indl√¶gget reelt var rettet til Civilretsdirektoratet.

N√¶ste debatt√łr var netop ovenn√¶vnte cand.jur.,ph.d. Marianne Holdgaard, som var m√łdt frem sammen med cand.jur. Christina Ladefoged. De to jurister vil nok v√¶re kendt af de fleste af de transseksuelle, som autor til afhandlingen N√•r navnet bliver et problem, om transseksuelles ret til navne√¶ndring. Marianne Holdgaard kunne kun bekr√¶fte forrige debatt√łrs indl√¶g. Hun opfordrede derfor meget kraftigt til at man √¶ndrede s√¶dvanlig praksis. Men ogs√• Marianne Holdgaard m√•tte affinde sig med et manglende svar fra panelet, igen fordi problematikken hovedsageligt ligger i Civilretsdirektoratets
regi.

Der blev rejst nogle sp√łrgsm√•l fra salen, som panelet igen v√¶grede sig ved at svare p√•, idet det drejede sig om konkrete sager, og s√•danne sager ville man ikke kommentere p√•.

Solveig bad atter om ordet, og hun refererede til en b√•ndet radio udsendelse med journalist Morten K. Thomsen som producer. I denne udsendelse blev overl√¶ge S√łren Partoft stillet sp√łrgsm√•let om de faktiske udf√łrte s√•kaldte k√łnsskifteoperationer. S√łren Partoft kunne bekr√¶fte sine udtalelser om at de omtalte operationer ikke er uden risiko, og at de er smertefulde, samt at det ikke er alle operationer der er vellykkede. Men hvad der i denne sammenh√¶ng er nok s√• interessant, s√• udtalte S√łren Partoft i det omtalte radio interveiw, at en betragtelig del af patienterne rent faktisk ikke √łnsker operationen, men alene underkaster sig kirurgisk behandling med henblik p√• at tilfredsstille myndighedernes krav om dokumenteret foretaget k√łnsskifteoperation
f√łr man kan opn√• √¶ndring af civilretslig status. Som n√¶vnt, s√• √łnskede S√łren Partoft ikke at tilbagekalde eller kommentere sine tidligere udtalelser.

En af m√łdedeltagerne, som for nylig havde modtaget afslag p√• √łnsket k√łnsskifteoperation ville gerne have oplyst om der var mulighed for at anke en s√•dan afg√łrelse. Igen var panelet ikke s√¶rlig villig til at kommentere konkrete sager, men man kunne mere generelt udtale, at Rigshospitalet Sexologisk Klinik ikke afsl√•r k√łnsmodificerende operationer til nogen. Det man udtaler sig om er, om man fra s√•kaldt sagkyndig side sk√łnner at et k√łnsmodificerende operativt indgreb vil virke til gavn for patienten eller ej. S√• er det efterf√łlgende op til Retsl√¶ger√•det
og Civilretsdirektoratet at afg√łre om man vil indstille patienten til en operation. I forl√¶ngelse heraf oplyste gyn√¶kolog Dorthe Hartwell at hvad angik udskrivelse af recept til hormonpiller, s√• var man fra Rigshospitalets side kun indstillet p√• at udskrive recepter i forbindelse med en godkendelse af operativt indgreb. Men hun f√łjede til, at hun var vidende om at et stigende antal praktiserende l√¶ger i dag ikke er s√• uvillige til at udskrive recepter p√• hormonpr√¶parater til transseksuelle.
Her f√łjede Solveig til, at den s√•kaldte Real life test under de nug√¶ldende forhold ikke er en mulighed, idet patienten ikke kan udleve det daglige liv som det k√łn man √łnsker at leve som, n√•r man ikke kan foretage sig helt naturlige ting som at rejse til udlandet, n√•r man er udstyret med et “forkert” pas, ligesom deltagelse i valg til kommuner, amt og folketinget samt deltagelse i folkeafstemninger kun er mulig i forbindelse med meget store vanskeligheder og personlig ydmygelse. Her kunne panelet heller ikke kommentere, idet indl√¶gget i alt v√¶sentlighed vedr√łrte Civilretsdirektoratet.

En af m√łdedeltagerne, som angiveligt er transseksuel pre-op (alts√• med forest√•ende √łnsket k√łnsskifteoperation). Vedkommende er lovformelig gift med en kvinde, og ved en k√łnsskifteoperation vil det omtalte √¶gteskab blive tvangsopl√łst. De hertil relaterede sp√łrgsm√•l var af juridisk karakter, og kunne derfor ikke besvares af panelet.

Simon som har gennemg√•et en kvinde til mand k√łnsskifteoperation, var med til m√łdet i sin egenskab som repr√¶senterende en patientforening, og havde et sp√łrgsm√•l omkring en af patientforeningen udarbejdet informationsfolder, som man gerne ville have skulle ligge fremme tilg√¶ngelig p√• Rigshospitalets Sexologiske Klinik. Man havde ikke haft held til at f√• den fremlagt, hvilket man n√¶rmest betragtede som en kn√¶gtelse af ytringsfriheden.
Svaret fra panelet var, at den omtalte informationsfolder ikke tydeligt nok angav hvem der stod som udgiver, og derfor kunne opfattes som Rigshospitalets informationsfolder. Dette havde man sk√łnnet var en hindring for at freml√¶gge den omtalte folder.

Efter nogle bl√łde kommentarer fra salen, s√• konstaterede ordstyreren, afdelingsl√¶ge Bo Hou at klokken var 16.00 og at m√łdet hermed sluttede.

Referentens kommentarer:
Det m√• hilses med tilfredshed at Rigshospitalets Sexologiske Klinik har fulgt opfordringen til at arrangere et m√łde som dette. Men samtidig m√• det konstateres, dels at panelet ogs√• skulle have haft en repr√¶sentant fra Civilretsdirektoratet og dels at √©n time til at debattere disse meget alvorlige problemer er alt for lidt.

Til det ovenn√¶vnte refererede m√łde var pressen m√łdt op, repr√¶senteret ved tre journalister. Da to af de tre journalister (radio journalister) startede en b√•ndoptager, fandt overl√¶ge Ellids Kristensen ikke dette for passende, og da √©n af de √łvrige m√łdedeltager delte hendes opfattelse, blev det henstillet til de to journalister at de skulle slukke for b√•ndoptageren. Umiddelbart finder jeg det lidt d√•rligt at undsige pressen, idet vi vil st√• os langt bedre i kampen mod myndighederne hvis vi har pressens bev√•genhed.

Det er at h√•be p√•, at man vil gentage et s√•dant m√łdearrangement. Men n√¶ste gang med et udvidet panel som ovenfor skitseret.

Farum den 6. maj 2002. Solveig Lerche

* * *
Susie er transseksuel og frekventerer Sexologisk Klinik med henblik p√• at f√• en “k√łnsskifteoperation“.
Indl√¶g fra Susie, der ikke selv deltog i m√łdet.
Susie bad mig n√¶vne f√łlgende:
Jeg vil gerne have, at du understreger, at jeg er meget tilfreds med min behandling på Sexologisk Klinik. Det er ikke noget, jeg siger for glæde SK. Jeg mener det!

Kære alle sammen
Som en form for opf√łlgning p√• mit opfordring p√• et referat fra m√łdet p√• Sexologisk Klinik, vil jeg gerne komme med nogle af mine kommentarer.

Jeg havde regnet med at et s√•dant m√łde mere havde omhandlet behandlingen af transseksuelle p√• RH. Som udgangspunkt vil jeg tage min egen behandling p√• SK. Det sv√¶reste for mig har egentlig v√¶ret, at man ligesom skal passe ind i en plan, som ikke lige er den m√•de/r√¶kkef√łlge jeg selv ville foretr√¶kke at det skulle foreg√• for mig. Det har betydet, at det har taget mig en del l√¶ngere tid, at komme dertil, hvor jeg er i dag. Jeg har v√¶ret i en situation, hvor jeg samtidig med, at jeg skulle have startet min RLT, ogs√• skulle etablere mig i et job, som nyuddannet. Lykkeligvis har jeg v√¶ret utrolig heldig med mit job, og har m√łdt en fuldst√¶ndig forst√•else fra alle mine kollegaer,
der alle st√łtter mig, og er nu i fuld gang med RLT. Jeg kunne forstille mig, at man lavede en form for “handlingsplan” i starten af behandlingen, for at tilpasse den til den enkelte person, s√•dan at man kan tage mere hensyn til den enkelte persons situation og muligheder, jeg kan ikke lide at putte folk i kasser.

Jeg har og er meget tilfreds med SK og deres behandling af mig, men har nogle gange f√•et indtryk, at dette ikke er noget jeg har tilf√¶lles med en del mennesker, derfor vil jeg gerne h√łre om jeg st√•r alene med dette synspunkt. Under hele min behandling har jeg betragtet SK, som en medspiller og ikke en modstander, og jeg har f√•et den forst√•else, hj√¶lp og st√łtte, som jeg har haft brug for. De har hele tiden fortalt mig, at det er mig der bestemmer, og de vil hj√¶lpe mig med at n√• mine √łnsker. Selvf√łlgelig har de ikke lagt skjul p√•, at de kommer med en indstilling/vurdering af en eventuel operation, og at den har stor indflydelse p√• om jeg f√•r den.

Misforst√• mig ikke, det er vigtigt, at f√• de rigtige papirer, men jeg mener problematikken her er en der b√łr tages op med Civilretsdirektoratet. Jeg er sikker p√• at SK er helt enige i, at det burde v√¶re muligt at f√• sine papirer √¶ndret uden at have f√•et en operation.

Den 7. maj 2002. Kh Susie

* * *
Erwin J√∂hnk har f√•et foretaget KtM k√łnsskifteoperation.
Indl√¶g fra Erwin J√∂hnk, der ikke selv deltog i m√łdet.

Erwin Jöhnk, TS-kontakt.
Det er dejligt at læse nogle positive meldinger. Især din Claudia, hvor du skriver at du har fået tilbudt navne ændring i dec 2001. Dette er for mig store fremskridt, mens andre vil ryste på hovedet og sige det kan vi ikke bruge til noget.

Jeg har ikke udtalt mig f√łr om min mening om SK for jeg t√¶nkte, n√• det er √•benbart kun mig der fornemmer de positive toner. Af gode grunde oplever jeg dem ikke selv. Jeg h√łrer kun om hvad der sker fra jer af, som g√•r der. Der har jeg faktisk kun h√łrt negative ting. Derfor er det en stor gl√¶de, at h√łre noget positivt om SK.

Jeg har fulgt med i udviklingen fra SK start for mange år siden. Der er sket forbedringer på det område, der vil fortsat ske ændringer, men de kommer ikke fra dag til dag. Det sker over en længere periode.

Vi skal have en lovgivning på området, nok som det svenske eller det tyske eller en kombination af tingene.

For mig at se er det nu heller ikke CRD der skal skydes så meget på men det gumpetunge uvidende del af systemet som hedder Retslægerådet. En levn fra stenalderen, næsten da. Ingen andre lande omkring os har noget der hedder retslæge rådet!

Der indhenter man udefra nogle eksperter om de områder der skal kigges efter. Disse eksperter ser og taler med de personer sagen drejer sig om. Retssikkerheden herhjemme på det område er rmeget tvivlsomt, når der er en flok, der hver enkelt læse en sagerne igennem og af giver deres individuelle kommentar, uden at se eller tale med personen som det drejer sig.

Det er her den st√łrste forhindring er, og et stivnakket kirke ministerium med hensyn til navne√¶ndring. Brug kr√¶fter p√• dem.

Tilbage til OP oplevelser. En kedelig ting er komplikationer ved operationer. Dette vil vi nok opleve mere af i fremtiden, desv√¶rre. Og NEJ det er ikke altid kirurgen der har skyld i det. Det er vores total √łdelagte sygehus system. Det er ikke kun TS der vil opleve flere komplikationer, de opst√•r p√• grund af fejlbehandling af plejen, for hurtig udskrivning, for der skal skaffes mere plads og ikke mindst d√•rlig kost og reng√łring. Ja kan v√¶re der sidder nogle og griner over dette her, men de har s√• ikke selv pr√łvet, at v√¶re indlagt p√• en afdeling, hvor det er s√• galt. P√• Rigets plast er den helt gal. Selvom nogle fra personalet g√łr deres bedste.

Hov jeg m√• ikke glemme et stort knus til Claudia *SS* og til Susie som jeg ikke kender. tak for de i gad skrive om jeres oplevelser Det give rmig mod og kr√¶fter igen til at arbejde videre p√• bedre forhold for TS‘er.

Den 8. maj 2002. Med venlig hilsen Erwin TS-kontakt.

* * *
Claudia M. Nielsen har netop f√•et foretaget sin k√łnsskifteoperation.
Indl√¶g fra Claudia, der ikke selv deltog i m√łdet.

Hej alle sammen
For det f√łrste vil jeg bare lige sige, at jeg er kommet godt igennem min operation, som ikke forl√łb uden komplikationer – men n√•r jeg ser bort fra disse komplikationer er jeg n√¶sten 100% frisk igen.

S√• til m√łdet p√• SK.

Da dette m√łde blev afholdt l√• jeg desv√¶rre stadigv√¶k ovre p√• 10. sal p√• 2104, men jeg fik ca. 1 time efter det var slut et meget lang referat herfra.

Som jeg ser det, var det en mega stor bommert at CRD ikke var med til dette m√łde. For det er hos CRD at de fleste af vores problemer ligger, n√•r dette er sagt vil jeg ogs√• have lov til at sige f√łlgende.

For mig personligt har det st√łrste problem v√¶ret mit navn, men dette problem fik jeg gjort meget mindre ved at tage navneforandring til et navn som l√• utrolig meget t√¶t p√• Claudia, nemlig Claudi.

Med hensyn til mit CPR nr. har jeg aldrig haft noget problem, for dette er jo bare et nummer og ikke andet for mig.

Jeg kan ikke forst√• problematikken vedr√łrende stemme ret, rejse uden for de danske gr√¶nser – jeg har et arbejde hvor jeg rejser meget rundt i hele EU, jeg har et pas hvor mit navn Claudi Nielsen, mit CPR nr. og et flueben i M for sex samt et billede af en kvinde, mig, dette har ALDRIG givet mig problemer, selv ikke p√• rejse til USA.

Jeg har p√• samme m√•de som dig Susie f√łlt at SK og mig ikke var modspillere med vi var medspillere. Jeg har f√•et meget st√łtte inde p√• SK, is√¶r fra Ellids som var min faste samtalepartner.

Jeg har ikke f√łlt at SK pr√łvede p√• at putte min ned i en kasse, men det kan m√•ske v√¶re pga. at jeg lige fra dag 1 viste hvad det var jeg ville bruge SK til. Dette har jeg aldrig lagt skjul p√• overfor SK tv√¶rdigmod, har jeg hele tiden spillede med √•bne kort overfor Ellids og det samme har hun gjort overfor mig – det har s√• medf√łrt at der er med tiden kommet nogle sandheder op p√• bordet som har gjort ondt p√• b√•de p√• Ellids og mig.

Hvilket s√• har medf√łrt at hele min proces hos SK, CRD, Retsl√¶ger√•det og operation kun har taget 31 m√•neder.

Forresten fik jeg tilbud om at skifte navn fra Claudi til Claudia i begyndelsen af December 2001, men jeg takkede nej hertil da jeg kunne se at både mit navn og CPR nr. ville være rettet til inden Juni 2002.

Jeg h√•ber p√• at SK vil igen m√•ske til efter√•ret indkalde til et nyt m√łde, m√•ske et halvdags seminar hvor b√•de SK, Gyn, Plastik og CRD vil v√¶re tilstede, og jeg vil opfordre til at dem som ikke har l√¶st den svenske lovgivning der g√¶lder transseksuelle i Sverige om at l√¶se den, for det m√• v√¶re det som vi her i Danmark skal pr√łve p√• at opn√• med tiden.

Den 8. maj 2002. KH Claudia

* * *
Birthe Hansen – “Bibse”, er f√łdt kvinde. Hun kender mange transvestitter og transseksuelle og har fulgt adskillige frem til gennemf√łrt operation.
Indl√¶g fra Birthe, der ikke selv deltog i m√łdet.

Kære alle.
Nu har jeg fulgt de forskellige meningsudvekslinger på listen, og vil gerne have lov til at komme med (et lille besyv) min mening.

Allerf√łrst vil jeg dog sige hjertelig tillykke til Claudia med en vel overerst√•et operation, dejligt at vide du kom godt igennem og har f√•et et godt arb. hvor dine arbejdskollegaer st√łtter og accepterer dig. Hvor er det dejligt at l√¶se.

Jeg h√•ber for b√•de Claudia og Susie I m√• f√• et dejligt og godt liv ud af alt jeres m√łje og besv√¶r.

Om der skal v√¶re papirer eller operation, eller begge dele, ja det er op til den enkelte hvad de √łnsker med deres liv. Jeg har personligt fulgt 7 mennesker “til d√łrs” fra mand til kvinde, nogle er blevet bedre end andre, men for alle har der v√¶ret et dybt √łnske om og blive opereret, og de er alle blevet mere lykkelige og helst√łbte af det og det m√• vel v√¶re, den bedste grund til og blive opereret.

I ved jo nok allesammen, at Tina Sandie Nielsen og jeg er blevet valgt familie, noget vi begge to har særdeles stor glæde af, da vi har så lidt familie.
Da jeg i sin tid traf Tina, var hun ikke helt bevidst om, at hun var TS‘er men kunne ikke forst√• alle de forskellige f√łlelser, der var I hende. Jeg blev den, der gjorde hende opm√¶rksom p√• hun nok ikke var TV‘er men TS‘er, at hun skulle pr√łve virkelig at g√• ind i sig selv og sine egne f√łlelser, og finde ud af hvem hun virkelig var. Det var s√• det hun gjorde, og Tina er en af dem jeg har fulgt hele vejen frem til i dag.

For andre der f.eks. ikke kan komme igennem en operation, kan der være glæde ved og få papirerne i orden, så de i hvert fald udadtil, har papirer på de er kvinde og ikke mand. Jeg kender da nogen, der ikke får tilladelsen til operation måske fordi, de er blevet for gamle, men glæden ved at få papirerne er meget stor, så hvordan man hver især lever sit liv, synes jeg er op til den enkelte selv, så længe man blot har glæden inden i selv selv derved.

S√• held og lykke allesammen, hvad I end beslutter jer til. Lige et sidste ord med p√• vejen. Er I usikre og bange fort√¶ller I ogs√• de mennesker I m√łder og f√•r kontakt med, at I ikke helt forst√•r jer selv.

Frem med brystet piger og så derudaf selv om det kan være svært.

9. maj 2002. De kærligste hilsner Birthe.