Styrelsen for patientsikkerheds h√łringsskrivelse af 17. juli 2017 til SST‚Äôs h√łringsudkast af 2. juni 2017.

Vist 63 gange.
Styrelsen for Patientsikkerheds h√łringsskrivelse af 17. juli 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til “Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling” til Sundhedsstyrelsen.

Herunder gengives h√łringsskrivelsen.

Dato 17-07-2017
Sagsnr.S-1010-1203/1
H√łringssvar – Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til revision af vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transk√łnnede i h√łring.

Vejledningen tager udgangspunkt i autorisationslovens ¬ß 17, der stiller krav om udvisning af omhu og samvittighedsfuldhed til sundhedspersoner. Den oprindelige vejledning tog sit faglige udgangspunkt i dav√¶rende nyeste udgave af “Standards Of Care” (SOC) for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People.

Der var s√•ledes tale om en faglig vejledning til sundhedspersoner, dvs. til de l√¶ger m.v., der var ansvarlige for udredning og behandling af transk√łnnede.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfatter det foreliggende udkast til revideret vejledning, s√•ledes at det ogs√• har som fortn√•l at give information til transk√łnnede, som √łnsker behandling i sundhedsv√¶snet.

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at fordi vejledningen har så vidt forskellige målgrupper (både sundhedspersoner og patienter) bliver den svækket som faglig vejledning i forhold til sundhedspersoneme, og dette kan svække patientsikkerheden. Styrelsen vil derfor foreslå en opdeling i:

  • En faglig vejledning til sundhedspersoner og
  • En pjece/vejledning med information til transk√łnnede

Der findes flere, specielt af de indledende afsnit, som ville vinde ved en s√•dan opdeling. Afsnittene vedr√łrende faglig vejledning vil dermed blive kortere, mere stringente og s√•ledes mere anvendelige for sundhedspersonalet.

Vejledningsudkastet indeholder henvisninger til og citater m.v. fra andre faglige vejledninger samt lovgivning, som bl.a. h√łrer under Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen finder det principielt uhensigtsm√¶ssigt, at faglige vejledninger citerer andre faglige vejledninger og lovgivning, idet disse l√łbende bliver √¶ndret. Der kan s√•ledes hurtigt opst√• usikkerhed om, hvad der er g√¶ldende ret, n√•r der ikke er indf√łrt en systematisk overv√•gning af citerede vejledninger og lovgivning og en samtidig tilpasning hertil.

Desuden må de nævnte vejledninger og lovgivningen forventes, at være kendt af sundhedspersonale.

Inforanativ omtale af vejledninger og lovgivning kan mere hensigtsm√¶ssigt ske i en inforanationspiece/vejledning til transk√łnnede.

Herudover finder Styrelsen for Patientsikkerhed det vigtigt at fastholde, at der g√¶lder de samme krav for behandlingen af transk√łnnede, som for andre patienter i det offentlige sundhedsv√¶sen, herunder eksempelvis kravet om informeret samtykke og om indikation som betingelse for behandling.

Indikationen er begrundelsen for påbegyndelse af al udredning og behandling, og der skal foreligge en indikation for behandling efter autorisationslovens § 17.

I kapitel 6 sidste afsnit anf√łres:” Tilbud om behandling foruds√¶tter ikke bestemte diagnoser, men l√¶gefaglige indikationer som f.eks. tilstedev√¶relsen og graden af k√łnsligt ubehag skal beskrives i journalen ligesom evt. tilstande og lidelser, der kan udg√łre kontraindikationer.”
N√•r diagnosen DF64 “K√łnsidentitetsforstyrrelser” er fjernet fra SKS, uden der er oprettet en anden anvendelig diagnose, og der anvendes kontaktdiagnoserne DZ768E i stedet, behandles de transk√łnnede anderledes end andre patienter i sundhedsv√¶senet n√•r diagnose og indikation stilles.
Diagnosen og dermed indikationen kan herved blive uklar.
SOC anvender ordet “k√łnsdysfori“, som ogs√• b√łr indg√• i vejledningen for en pr√¶cis beskrivelse, i s√¶r med baggrund i, at diagnosen DF64 er fjernet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har noteret sig, at Sundhedsstyrelsen har valgt ikke at fasts√¶tte alderskrav for behandling med “stophormon” eller k√łnshormon.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal desuden mere specifikt foreslå, at:

  • Kapitel 4, 2. afsnit: “b√łr” skal √¶ndres til “skal”.
  • De pr√¶cise krav til det MTD beskrives et sted og der henvises hertil.
    Kravene er spredt. Styrelsen anbefaler, at kravene til den forl√łbsansvarlige l√¶ge bliver beskrevet herunder.
  • Titlen p√• kapitlet “R√•dgivning, udredning og behandling af personer under 18 √•r” bibeholdes da dette findes langt bedre d√¶kkende end “K√łnsmodificerende behandling hos personer under 18 √•r”, da r√•dgivning skal v√¶re et st√¶rkt element heraf i behandlingen af unge under 18 √•r.

Niels W. Mogensen
Afdelingslæge, MPH, HD
Jette Vind Blichfeldt
Specialkonsulent

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.