Sexologisk Klinik s√łger overl√¶ge, der skal have ansvar for k√łnsidentitetsforhold. 20. marts 2016.

Vist 184 gange.
Rigshospitalet opslog den 20. marts 2016 en annonce om, at der til Sexologisk Klinik s√łgtes en overl√¶ge, der som behandlingsansvarsomr√•de skal have to h√łjtspecialiserede funktioner, k√łnsidentitetsproblematik hos voksne samt k√łnsidentitetsforstyrrelser hos b√łrn og unge.

Herunder gengives annoncen.

Fakta
Jobtype
Overlæge
Arbejdssted
Region Hovedstadens Psykiatri
Arbejdstid
0
Jobnummer
199451
Ans√łgningsfrist
19-04-2016

Overl√¶ge s√łges til Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center K√łbenhavn

Ved Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center K√łbenhavn, Afd. RH er en stilling som overl√¶ge ledig pr. 1. maj 2016 eller snarest derefter.

Sexologisk Klinik varetager regionsfunktion for sexologisk lidelse samt fire h√łjtspecialiserede funktioner ‚Äď sv√¶rere sexologiske lidelser, behandling af

personer med tanker om at ud√łve s√¶delighedskriminelle handlinger og d√łmte s√¶delighedskriminelle,
k√łnsidentitetsproblematik hos voksne samt
k√łnsidentitetsforstyrrelser hos b√łrn og unge. Klinikken tilbyder udredning, r√•dgivning og psykoterapeutisk behandling til patientgrupperne.

Klinikken er normeret til 2,8 overlæger, 1 professor, 2,5 afdelingslæger, 2 reservelæger, 7 psykologer, 1 fysioterapeut og 0,5 socialrådgiver.

Vi tilbyder en dynamisk, udfordrende arbejdsplads med gode faglige udviklingsmuligheder p√• et h√łjt niveau. Overl√¶gen vil, efter optr√¶ning, som behandlingsansvarsomr√•de have to h√łjtspecialiserede funktioner, k√łnsidentitetsproblematik hos voksne samt k√łnsidentitetsforstyrrelser hos b√łrn og unge. Der er et t√¶t samarbejde med gyn√¶kologisk klinik, afdeling for v√¶kst og reproduktion og plastikkirurgisk afdeling (alle Rigshospitalet) samt med b√łrn og ungepsykiatrisk afdeling Bispebjerg. Overl√¶gen skal forest√• psykiatriske vurderinger og selvst√¶ndige forl√łb i et t√¶t samarbejde med s√•vel egne fagf√¶ller som de √łvrige faggrupper.

Fakta om Psykiatrisk Center K√łbenhavn
Psykiatrisk Center K√łbenhavn (PCK) er Danmarks st√łrste psykiatriske afdeling. Centeret unders√łger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske omr√•der og d√¶kker store dele af K√łbenhavn fra Nordvest til Christianshavn, og fra √ėsterbro til K√łbenhavn C. Det svarer til et omr√•de med ca. 250.000 borgere.

PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalsmatriklen, dels på Bispebjerg Hospital- og Gentofte Hospitals matriklen samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet. Sexologisk Klinik er placeret på Rigshospitalsmatriklen, Tagensvej.

PCK har ca. 950 √•rsv√¶rk, 191 senge, ca. 100.000 ambulante kontakter og 7.000 skadestuebes√łg √•rligt.

Vi udreder, diagnosticerer og behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Herudover har centeret en række specialeområder, der udover de sexologiske lidelser omfatter affektive lidelser, angst, OCD, anorexia nervosa, selvmordsforebyggelse, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, liaisonpsykiatri, ældrepsykiatri samt militærpsykiatri.

Forskning er h√łjt prioriteret p√• PCK. Der er p√• Centret ansat fem professorer. Forskningen p√• PCK er blandt de f√łrende i Danmark.

Yderligere information kan findes på http://www.psykiatri-kobenhavn.dk

Overl√¶gen indg√•r i Speciall√¶ge-I-Front (SIF) tjenesten p√• PCK. Overl√¶gen indg√•r aktuelt ikke i bagvagtsfunktionen. Der er mange overl√¶ger ansat p√• PCK og antallet af SIF-vagter er derfor beskedent, aktuelt svarende til lidt mere end 1 om m√•neden, og der er derfor h√łj grad af tilstedev√¶relse i den ambulante funktion p√• Sexologisk Klinik.

Der vil ved vurdering af ans√łgere blive lagt v√¶gt p√• klinisk erfaring, evt. forskningserfaring og forskningsinteresse.

L√łn og ans√¶ttelsesvilk√•r i henhold til g√¶ldende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til klinikchef Ida Hageman på tlf.nr.: 38 64 70 02/ 01 eller på mail: ida.hageman@regionh.dk eller til overlæge Ellids Kristensen på tlf.nr.: 38 64 71 55 eller på mail: ellids.kristensen@regionh.dk

Ans√łgning
Ved ans√łgning om ans√¶ttelse vil bed√łmmelse af ans√łgeren ske p√• baggrund af ans√łgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceomr√•der, jf. vejledning for faglig bed√łmmelse af ans√łgere til overl√¶gestillinger i Region Hovedstaden.

Ans√łgningen bedes bilagt CV
samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.

Ans√łgningen skal v√¶re os i h√¶nde senest tirsdag d. 19. april 2016 kl. 12.00. Ans√¶ttelsessamtaler vil finde sted umiddelbart efter ans√łgningsfristens udl√łb.