Skilsmisse er if√łlge Justitsministeriet og Familiestyrelsen ikke et krav for, at en gift transseksuel kan f√• tilladelse til k√łnsskifte. 28. maj 2008.

Vist 480 gange.
Dateret den 28. maj 2008 har Justitsministeriet udarbejdet et notat, hvoraf det fremg√•r, at det ikke er et krav, at en gift transseksuel skal lade sig skille for at f√• tilladelse til k√łnsskifte. Det havde v√¶ret fast praksis fra Civilretsstyrelsen at kr√¶ve, at en gift transseksuel som en af betingelserne for tilladelse til k√łnsskifteoperation skulle lade sig skille.
Notatet blev udarbejdet i forbindelse justitsminister, Lene Espersens besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 3 om at kommentere Trans-Danmarks h√łringsskrivelse – Bilag 3 til lovforslag L 67 om √¶ndring af √¶gteskabsloven m.fl. ‚Äď Samling: 2007-08 (2. samling) – fra Retsudvalget.

Justitsministeriets notat af 28. maj 2008 gengives herunder.

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Dato: 28. maj 2008
Kontor: Lovteknikkontoret
Sagsnr.: 2008-7701-0009
Dok.: CMQ40717

N O T A T
om
opretholdelse af et ægteskab/registreret partnerskab
n√•r den ene √¶gtef√¶lle/partner har f√•et foretaget k√łnsskifte


1. Problemstilling
Under Folketingets behandling af lovforslag L 67 om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love samt oph√¶velse af lov om registreret partnerskab (√¶gteskab mellem to personer af samme k√łn) er problemstillingen om opretholdelse af et √¶gteskab/registreret partnerskab, n√•r en af √¶gtef√¶llerne/partnerne har f√•et foretaget k√łnsskifte, blevet rejst.

Denne problemstilling behandles i dette notat.

2. Definitionen på ægteskab
Som det fremg√•r af besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 1 og 3 til beslutningsforslag B 76 af 16. januar 2007 om at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle, er et √¶gteskab i Danmark defineret som en retlig forbindelse mellem en mand og en kvinde, der stiftes ved en offentlig akt – en vielse.

I 1989 blev der indf√łrt mulighed for at indg√• registreret partnerskab i Danmark. Et partnerskab har stort set de samme retsvirkninger som et √¶gteskab. Et partnerskab kan efter partnerskabsloven kun indg√•s mellem to personer af samme k√łn.

Indf√łrelsen af registreret partnerskab har ikke medf√łrt √¶ndringer i antagelsen om, at et √¶gteskab i Danmark kun kan indg√•s mellem to personer af forskelligt k√łn. Samtidig antages det, at et partnerskab indg√•et mellem to personer af forskelligt k√łn er ugyldigt.

3. K√łnsskifte
Det anerkendes i dansk ret, at en person kan skifte k√łn ved at f√• foretaget kastration og k√łnsmodificerende indgreb.

Reglerne om k√łnsskifte i Danmark findes i sundhedslovens kapitel 33. Endvidere anerkendes efter dansk ret et k√łnsskifte, der er foretaget i udlandet, forudsat at k√łnsskiftet kan sidestilles med et k√łnsskifte i Danmark.

Efter et k√łnsskifte betragtes den k√łnsskiftede som tilh√łrende det nye k√łn, bl.a. i relation til registrering i Det Centrale Personregister, CPR-nummer, fornavn m.v. K√łnsskiftet indeb√¶rer ogs√•, at den k√łnsskiftede kan indg√• √¶gteskab med en person af sit tidligere k√łn.

4. Opretholdelse af et √¶gteskab/registreret partnerskab, n√•r en af √¶gtef√¶llerne/partnerne har f√•et foretaget k√łnsskifte
4.1. Den juridiske litteratur
I den juridiske litteratur er det anf√łrt, at et gyldigt indg√•et √¶gteskab eller partnerskab formentlig bliver ugyldigt, n√•r den ene √¶gtef√¶lle eller partner skifter k√łn [1]. Denne antagelse bygger hovedsageligt p√• en byretsdom fra 1955, jf. pkt. 4.2.

4.2. Retspraksis
Ved en byretsdom af 24. juni 1955 ans√•s et √¶gteskab ikke l√¶ngere som best√•ende, da manden efter et k√łnsskifte if√łlge Retsl√¶ger√•det var et k√łnsl√łst og seksuelt neutralt individ [2].

En byretsdom fra 2002 er n√•et til f√łlgende resultat:
To m√¶nd havde i Danmark indg√•et registreret partnerskab. Den ene mand havde efterf√łlgende underg√•et k√łnsskifte fra mand til kvinde. Under henvisning til, at de efterf√łlgende havde levet adskilt i mere end 2 √•r, √łnskede parterne at blive skilt ved bevilling. Statsamtet forelagde sagen for Civilretsdirektoratet (nu: Familiestyrelsen), der udtalte, at det var uafklaret, om et registreret partnerskab blev ugyldigt som f√łlge af, at den ene part havde underg√•et k√łnsskifte. Parterne blev henvist til at s√łge partnerskabet opl√łst ved dom.

Ved en byretsdom blev det registrerede partnerskab opl√łst ved skilsmisse i 2002. Ved dommen lagde retten til grund, at partnerskabet var gyldigt indg√•et, og at det derfor kunne opl√łses efter reglerne i lov om registreret partnerskab.

4.3. Administrativ praksis
Som det fremg√•r, har man i byretsdommen fra 2002 fundet, at de almindelige regler om opl√łsning af et registreret partnerskab kan anvendes ogs√• i et tilf√¶lde, hvor den ene af partnerne efter indg√•elsen af partnerskabet har f√•et foretaget et k√łnsskifte.

P√• baggrund af ovenn√¶vnte byretsdom fra 2002 l√¶gger Familiestyrelsen i sin administrative praksis til grund, at det er de almindelige regler om opl√łsning af et √¶gteskab/registreret partnerskab, der finder anvendelse ogs√• i tilf√¶lde, hvor sp√łrgsm√•let om opl√łsning af √¶gteskabet/partnerskabet opst√•r efter, at den ene √¶gtef√¶lle/partner har f√•et foretaget k√łnsskifte.
  1. [Retur] “Familieret”, Marianne H√łjgaard Pedersen, 1996, s. 167, note 4; “Familieretten”, Jesper Vorstrup Rasmussen, 1. udg., s. 27, “Familieretten”, Linda Nielsen m.fl., 3. udg., s. 47.
  2. [Retur] Dommen er refereret i “Kommenteret √¶gteskabslov”, s. 87.

* * *
Notatet af 28. maj 2008 fra Justitsministeriet.

* * *
Justitsminister, Lene Espersen præciserede det yderligere i sit svar på spgsm. nr. 3 fra Retsudvalget.

Svar af 29. maj 2008
1. Trans-danmark.dk har i henvendelsen bl.a. anf√łrt, at det er en betingelse for at f√• tilladelse til et k√łnsskifte, at et eventuelt √¶gteskab er opl√łst, inden tilladelsen gives. Justitsministeriet kan oplyse, at reglerne om kastration findes i Sundhedsloven, der h√łrer under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst f√łlgende om betingelserne for kastration med henblik p√• k√łnsskifte:

Efter Sundhedslovens ¬ß 115 kan en person f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse. Ved bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 er der fastsat n√¶rmere regler om bl.a. kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Det er ikke efter de n√¶vnte regler eller √łvrige regler i sundhedslovgivningen en betingelse for tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, at ans√łgeren er ugift, eller at ans√łgerens √¶gteskab eller registrerede partnerskab opl√łses, forinden tilladelse meddeles.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan i den forbindelse oplyse, at Sundhedsstyrelsen har meddelt tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte til gifte ans√łgere.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan tilf√łje, at retsvirkningerne af et k√łnsskifte i relation til √¶gteskab eller partnerskab f√łlger af den familieretlige lovgivning, som henh√łrer under Justitsministerietss ressort.

2. Trans-Danmark har i henvendelsen til udvalget foresl√•et, at der i lovgivningen gives mulighed for at opretholde et √¶gteskab, selv om den ene part f√•r foretaget et k√łnsskifte.

Justitsministeriet kan i den forbindelse henvise til det vedlagte notat, hvoraf bl.a. fremg√•r, at Familiestyrelsen i sin administrative praksis l√¶gger til grund, at det er de almindelige regler om opl√łsning af et √¶gteskab/registreret partnerskab, der finder anvendelse ogs√• i tilf√¶lde, hvor sp√łrgsm√•let om opl√łsning af √¶gteskabet/partnerskabet opst√•r efter, at den ene √¶gtef√¶lle/partner har f√•et foretaget k√łnsskifte.

Justitsministeriet kan afslutningsvis oplyse, at den ene √¶gtef√¶lles k√łnsskifte efter √¶gteskabsloven ikke er en skilsmissegrund. Hvis k√łnsskiftet giver √©n af √¶gtef√¶llerne anledning til at s√łge √¶gteskabet opl√łst, kan den p√•g√¶ldende s√łge om separation. √¶gteskabslovens ¬ß 31 giver herefter ret til skilsmisse efter 1 √•rs separation, eller efter 6 m√•neders separation hvis begge √¶gtef√¶ller er enige om skilsmisse.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsskrivelsen fra Trans-Danmark.
Skrivelsen af 10. april 2008 og skrivelsen af 4. oktober 2007 vedr. B 76 fra Trans-Danmark i pdf-format på Folketingets hjemmeside.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l nr. 3 om henvendelsen og ministerens svar.
Svaret i pdf-format på Folketingets hjemmeside.
Notatet af 28. maj 2008 fra Justitsministeriet om opretholdelse af et √¶gteskab/registreret partnerskab, n√•r den ene √¶gtef√¶lle/partner har f√•et foretaget k√łnsskifte, i pdf-format p√• Folketingets hjemmeside.