Skr. af 12. november 2002 fra trans-danmark.dk til folketingsudvalg, ministre og partier om Civilretsdirektoratets midlertidige ordning for fornavneskift og problemer med personnummeret.

Vist 88 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
trans-danmark.dk skrev den 12. november 2002 til folketingsudvalg, ministre og partier om Civilretsdirektoratets midlertidige ordning for fornavneskift og problemer med personnummeret.

Skrivelsen gengives herunder

Tirsdag den 12. november 2002

Sundhedsudvalget
Folketinget
Christiansborg,
1240 K√łbenhavn K.

Vedr. Civilretsdirektoratets midlertidige ordning transsexuelles mulighed for at skifte fornavn og problemerne ved at dette ikke ogs√• g√¶lder personnummeret og k√łnsbetegnelsen i pas.

Foreningen trans-danmark.dk form√•l er at fremme befolkningens forst√•else for og accept af transvestitters og transseksuelles s√¶rlige forhold og s√łge at sikre, at lovgivningen i st√łrst mulig udstr√¶kning tilgodeser sammes forhold.

trans-danmark.dk henvender sig til Dem, for at g√łre Dem opm√¶rksom p√•, at en gruppe borgere – de transsexuelle – har store vanskeligheder i deres dagligdag foranlediget af, at lovgivningen omkring navneskift og personnummerskift administreres uhensigtsm√¶ssigt.

Civilretsdirektoratet har i √•r indf√łrt en midlertidig ordning efter hvilken transsexuelle under visse betingelser kan f√• tilladelse til at skifte fornavn s√•ledes at deres fornavn svarer til det k√łn, de gerne vil leve som, uden at eller inden de har gennemg√•et et operativt k√łnsmodificerende indgreb (“k√łnsskifteoperation“), der ellers er betingelsen for et s√•dant navneskift.
Civilretsdirektoratet har fastsat, at en af f√łlgende to betingelser skal v√¶re opfyldt for at f√• tilladelsen til navneskiftet efter fors√łgsordningen.
  1. Ans√łgere, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte.
  2. Ans√łgere, der ikke aktuelt √łnsker k√łnsskifte, men som gennem l√¶ngere tid har levet som det andet k√łn.
Civilretsdirektoratet indhenter en erkl√¶ring fra Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet om ans√łgeren og forbeholder sig endvidere retten til at forel√¶gge sagen for Retsl√¶ger√•det.


Gennem mange √•r har en fast bestanddel i Sexologisk Klinik v√¶ret, at ans√łgere til et operativt k√łnsmodificerende indgreb, skal gennemleve en “real life” test, hvor de i ikke under et √•r skal leve som det k√łn, de √łnsker at tilh√łre.
Imidlertid har det ikke v√¶ret muligt at f√• et navn eller et personnummer, som svarede til det k√łn, de p√•g√¶ldende under testen levede som.
Det har selvf√łlgelig gjort det un√łdigt vanskeligt at gennemleve “real life” testen. Dette indebar videre, at de ikke kunne legitimere sig p√• beh√łrig vis, idet der ikke var overensstemmelse mellem deres legitimation og deres udseende og det navn, som de √łnskede at anvende.
Dette har selvf√łlgelig gjort forholdene for disse personer yderst vanskelige – ja fuldst√¶ndig uacceptable.

Endvidere er der en gruppe transsexuelle, som √łnsker at leve fuldt ud som det modsatte k√łn, men som af forskellige grunde s√• som alder ikke √łnsker at gennemf√łre et operativt k√łnsmodificerende indgreb. Disse personer havde overhovedet ingen mulighed for p√• noget tidspunkt at opn√• tilladelse til navneskift til et navn, der svarede til det k√łn, som de fremtr√•dte som og √łnskede at leve som.

Med den midlertidige navneordning, som Civilretsdirektoratet har indf√łrt, har de to grupper af transsexuelle f√•et det v√¶sentligt bedre.
Men forholdene er stadig un√łdvendigt vanskelige. P√• nogle punkter kan de endog vise sig endnu vanskeligere.
Civilretsdirektoratets midlertidige ordning vedr√łrer alene fornavnet – ikke personnummeret eller andre betegnelser af k√łnsbestemt art.

Her i landet har vi k√łnsbestemte fornavne og et personnummer, hvis endetal ogs√• er k√łnsbestemt, ligesom vore pas er forsynet med k√łnsbetegnelse.

Den midlertidige navneordning l√łser derfor ikke de transsexuelles legitimationsproblemer.
Ordningen er et skridt i den rigtige retning, men ikke tilstrækkelig.

Ordningen m√• udvides til ogs√• at omfatte et nyt personnummer, hvis k√łnsbestemte endetal svarer til det fornavn, de p√•g√¶ldende f√•r lov til at skifte til og det k√łn, som de fremtr√¶der som og √łnsker at leve som, ligesom k√łnsbetegnelsen i passet tilsvarende skal √¶ndres.

At tildele en person et k√łnsbestemt fornavn, et k√łnsbestemt personnummer og √¶ndre k√łnsbetegnelsen i passet, s√• det svarer til den p√•g√¶ldende persons ydre k√łnsm√¶ssige udseende, kan i visse situationer medf√łrer vanskeligheder af samme karakter, som i dag eller endog v√¶rre.
Ved kontakt med myndigheder s√• som politi og toldv√¶senet f. eks. i forbindelse med udlandsrejser eller ulykke med akut hospitalsindl√¶ggelse til f√łlge, vil kunne √•benbare det indlysende misforhold mellem personens oprindelige k√łn og den p√•g√¶ldendes ydre fremtoning og legitimationspapirernes indhold.

Der b√łr derfor efter anmodning eller som fast procedure udstedes yderlig et legitimationskort til disse transsexuelle, som kort og klart oplyser, at den p√•g√¶ldende er transsexuel og har f√•et myndighedernes tilladelse til at skifte fornavn, personnummer og k√łnsbetegnelsen i sit pas.

Uagtet disse personer √łnsker at leve som det modsatte k√łn, s√• vil de fleste ved n√¶rmere betragtning for ikke at tale om l√¶gelige unders√łgelser eller visitationer ikke kunne skjule deres oprindelige k√łn.

Hvis det kun er fornavnet, der udskiftes, s√• vil et udstedt legitimation virke forkert, idet der er et umiddelbart misforhold mellem det k√łnsbestemte fornavn og det k√łnsbestemte endetal i personnummeret.
Dette vil derfor let Рmåske i særdeleshed i udlandet Рkunne give mistanke om, at legitimationen er falsk.
Hvis personnummeret og k√łnsbetegnelsen i passet derimod svarede til fornavnet, ville denne risiko minimeres betragtelig.
Og ved udstedelse af et supplerende legitimationskort må risikoen for, at sådanne problemer opstår betragtes som tilnærmelsesvis ikke eksisterende.

Det synes heller ikke n√łdvendigt, at disse sager skal forel√¶gges for Retsl√¶ger√•det. Det er for bureaukratisk og g√łr forl√łbet fra ans√łgningen indgives til et svar meddeles un√łdvendig lang.

Efter at have gjort Dem opm√¶rksom p√• disse forhold, er det foreningens h√•b, at De vil medvirke til, at forholdene for de transseksuelle forbedres efter de retningslinier, vi har anf√łrt, og at det sker snarest muligt.

Afslutningsvis vil jeg g√łre opm√¶rksom p√•, at foreningen er i f√¶rd med at lave et st√łrre analysearbejde om forholdene for de transseksuelle.
Dette vil danne grundlag for en senere henvendelse med beskrivelse af de transsexuelles forhold og forslag om, hvorledes forholdene kan forbedres.

Karin Astrup
Formand for trans-danmark.dk

Dette brev er sendt dels som almindeligt brev og dels som e-mail til:
Justitsministeren, Socialministeren, Sundhedsministeren, Kirkeministeren og Folketingets retsudvalg, socialudvalg, sundhedsudvalg og kirkeudvalget samt Folketingets partiers organisationer.

* * *
Skrivelsen fra trans-danmark.dk til Sundhedsudvalget i pdf-format. Bortset fra modtagerangivelsen er skrivelsen til de √łvrige modtagere identisk med denne.

Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen hos Kirkeudvalget – Bilag 47.
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen hos Retsudvalget – Bilag 281.
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen hos Sundhedsudvalget – Bilag 205.

De √łvrige modtagere har ikke offentliggjort skrivelsen p√• deres hjemmesider.