Spgsm. 601 den 29. juni 2020 om, hvad det vil koste at indføre kønsneutrale CPR-numre. Svar 7. august 2020.

Vist 65 gange.
Social- og Indenrigsudvalget (SOU) stillede den 29. juni 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Samira Nawa (RV) spørgsmĂĽl 601 – Alm. del. Samling: 2019-20 – om, hvad det vil koste at indføre kønsneutrale CPR-numre, til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), der svarede den 7. august 2020.

Spørgsmül
Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste at indføre kønsneutrale CPR-numre?

Svar
Der henvises til vedhÌftede endelige besvarelse af 14. juni 2017 af spørgsmül 1 til beslutningsforslag B 117 om at gøre cpr-numre kønsneutrale (Folketingstidende 2016/2017, A, B117).

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at de forhold, der er givet udtryk for ved besvarelse af spørgsmül 1 til beslutningsforslag B 117 vedrørende de administrative og økonomiske konsekvenser forbundet med at indføre kønsneutrale personnumre, fortsat gør sig gÌldende.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.