Specialeplan 2001 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Forældet

Vist 51 gange.

Specialeplanlægning 2001
Specialeplanlægning 2001

Titel Specialeplanlægning og
lands- og landsdelsfunktioner
i sygehusvæsenet
Udfærdiget
og udgivet af
Sundhedsstyrelsen
Udgivet December 2001
Sprog Dansk
Antal sider 139
ISBN-10 87-91093-85-6

For√¶ldet – afl√łst af Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet.

Sundhedsstyrelsens Vejledning vedr. specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fastlægger lands- og landsdelsfunktionerne og deres placering på sygehuse.

Placering af funktioner i sygehusvæsenet
I sygehusv√¶senet skelnes mellem to hovedtyper af funktioner: basisfunktioner og h√łjt specialiserede funktioner. Placeringen af funktionerne i sygehusv√¶senet tager udgangspunkt i to niveauer: basisniveauet og lands- og landsdelsniveauet.
P√• basisniveauet varetages de hyppige og almindeligt forekommende opgaver. Basisfunktioner er funktioner, der ikke er defineret som h√łjt specialiserede. Lands- og landsdelsniveauet varetager de h√łjt specialiserede funktioner.
Indenfor de fleste l√¶gelige specialer og grenspecialer findes b√•de basisfunktioner og lands- og landsdelsfunktioner. Landsdelsniveauet omfatter kun en lille del af ydelserne i det samlede sygehusv√¶sen. Gennem en √•rr√¶kke har sengedagsforbruget p√• landsdelsniveau udgjort i st√łrrelsesordenen ca. 10% af det samlede sengedagsforbrug.
Lands- og landsdelsfunktionerne samles på bestemte landsdelssygehuse.
P√• basisniveauet b√łr nogle mindre hyppige funktioner, under hensyn til patientunderlaget og kompleksiteten, samles √©t sted i amtet, oftest p√• hovedsygehusniveau. Mange funktioner vil kunne varetages p√• flere sygehuse.

Lands- og landsdelsniveau
P√• Lands- og landsdelsniveauet varetages de funktioner som er fastlagt som h√łjt specialiserede funktioner dvs. som er lands- og landsdelsfunktioner.
Den enkelte funktion kan findes på samtlige landsdelssygehuse, eller på nogle af disse. I enkelte tilfælde varetages en funktion kun ét sted, dvs. at funktionen er en landsfunktion.
Enkelte specialer skal udelukkende varetages på landsdelsniveauet.

Landsdelsniveau med satellitfunktioner på basisniveau
I nogle tilf√¶lde er der mulighed for, at en funktion, der i √łvrigt er h√łjt specialiseret dvs. er en landsdelsfunktion, kan varetages decentralt af en konkret basisafdeling p√• amtsligt hovedsygehusniveau i et t√¶t aftalt samarbejde med landsdelsafdelingen. Herved kan hensynet til n√¶rhed tilgodeses. Det kan f.eks. dreje sig om enkelte faser i et langvarigt forl√łb eller lettere tilf√¶lde inden for en given sygdomstilstand. Et klart og skriftligt f√¶lles aftalt samarbejde ‚Äď en satellitaftale mellem basisafdelingen og landsdelsafdelingen generelt og om de konkrete patienter er en foruds√¶tning herfor. I nogle tilf√¶lde foruds√¶tter indg√•else af satellitaftale en specifik sundhedsplan√¶ndring.

Basisniveau
Basisfunktioner varetages på basisniveau af alle amter. Den enkelte funktion kan findes èt sted i amtet, typisk på hovedsygehusniveau, eller ved flere sygehuse i amtet.Dette vil afhænge af patientunderlaget, kvalitetshensyn, de teknologiske og kompetancemæssige krav, det enkelte amts sygehusstruktur m.v.
I enkelte tilfælde f.eks. geriatri og arbejdsmedicin er alle funktioner indenfor et speciale basisfunktioner, men almindeligvis vil der også være lands- og landsdelsfunktioner indenfor specialet.

Gynækologi og Obstetrik (Side 30)
Indeholder ikke noget om transpersoner.

Plastikkirurgi
Lands- og landsdelsfunktioner (Side 76)
Transseksualisme, operation efter visitation fra Sexologisk klinik: H:S (Rigshospitalet) (10).

Psykiatri
Lands- og landsdelsfunktioner (Side 127)
Sv√¶re sexologiske lidelser, herunder transseksuelle mhp. eventuel k√łnsskiftevurdering: H:S (Rigshospitalet, sexologisk klinik) (50).

* * *
Specialeplanlægningen i pdf-format.