Specialeplan 2017 for sygehusvæsenet. Offentliggjort den 1. marts 2017. Ikrafttrædelse den 1. juni 2017.

Vist 319 gange.
Sundhedsstyrelsen har den 1. marts offentliggjort Specialeplan 2017 for sygehusv√¶senet, som tr√¶der i kraft den 1. juni 2017 og afl√łser Specialeplan 2010.
Specialeplanen sætter rammerne for hvilke offentlige og private hospitaler, der må varetage specialiserede sygehusfunktioner i Danmark.

Specialeplanen består af en lang række af specialevejledninger for de forskellige specialer og herunder hvilke sygehuse, der må varetage behandlingen.

Specialeplan 2017 hos Sundhedsstyrelsen.

Herunder gengives uddrag fra f√łlgende specialevejledninger.
Specialevejledning for B√łrne- og ungdomspsykiatri
Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik
Specialevejledning for Plastikkirurgi
Specialevejledning for Psykiatri

* * *
[Til top] Specialevejledning for B√łrne- og ungdomspsykiatri 1. juni 2017.
Specialebeskrivelse
B√łrne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opf√łlgning og rehabilitering af mentale og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser og psykiske sygdomme hos b√łrn og unge.
Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

F√łlgende er h√łjt specialiserede funktioner:
 1. K√łnsidentitetsforhold hos b√łrn og unge med √łnske om sundhedsfaglig vurdering og behandling, herunder √łnske om k√łnsmodificerende behandling (100 personer). Varetages i t√¶t samarbejde med p√¶diatri og psykiatri.
  B√łrne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden (Bispebjerg)

Baggrund for udarbejdelse af specialevejledningen
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet denne specialevejledning på baggrund af en revision af specialevejledningen fra Specialeplan 2010 og har i arbejdet indhentet rådgivning fra faglige repræsentanter fra regionerne samt fra de relevante videnskabelige selskaber m.v. Sundhedsstyrelsens udgivelse ’Specialeplanlægning РBegreber, principper og krav’ (tilgængelig fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside) beskriver rammerne for specialeplanlægningen.

F√łlgende udgivelser er inddraget i specialeplanl√¶gningen i relevant omfang:
(Her nævnes kun en ud af 5).

Specialevejledning for B√łrne- og ungdomspsykiatri.

* * *
[Til top] Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik 2. oktober 2017.
Specialebeskrivelse
Gyn√¶kologi og obstetrik varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, palliation og rehabilitering af sygdomme og symptomer i de kvindelige k√łnsorganer, herunder k√łnshormonrelaterede sygdomme, infertilitet, svangerskabsforebyggelse, tidlige graviditetsproblemer, svangerskabsafbrydelse, samt sygdomme, der skyldes forandringer i b√¶kkenbund og nedre urinveje. Desuden varetages sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje under svangerskab, f√łdsel og barselsperiode, herunder pr√¶natal diagnostik og r√•dgivning samt kontrol og behandling af det uf√łdte barns sygdomme (f√łtalmedicin).
Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

F√łlgende er h√łjt specialiserede funktioner:
 1. K√łnsidentitetsforhold hos personer med √łnske om sundhedsfaglig vurdering og behandling, herunder √łnske om k√łnsmodificerende behandling (300 personer). Omfatter ogs√• fjernelse af livmoder og √¶ggestokke samt andre indgreb p√• k√łnsorganer der foretages mhp. k√łnsskifte.
  Varetages i t√¶t samarbejde med psykiatri og plastikkirurgi. Vedligeholdelsesbehandling med k√łnshormoner kan varetages p√• hovedfunktionsniveau efter fastlagt behandlingsplan.
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
  Aalborg UH Nord (i formaliseret samarbejde) (funktionen forventes startet op inden udgangen af 2017)

Baggrund for udarbejdelse af specialevejledningen
Denne specialevejledning er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens § 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner på danske sygehuse. Udgangspunktet har været en revision af specialevejledningen fra Specialeplan 2010 og Sundhedsstyrelsen har i arbejdet indhentet rådgivning fra faglige repræsentanter fra regionerne samt fra de relevante videnskabelige selskaber m.v. Sundhedsstyrelsens udgivelse ’Specialeplanlægning РBegreber, principper og krav’ beskriver rammerne for specialeplanlægningen.

F√łlgende udgivelser er inddraget i specialeplanl√¶gningen i relevant omfang:
(Der er ingen transrelevante udgivelser nævnt).

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik i pdf-format.

* * *
[Til top] Specialevejledning for Plastikkirurgi 4. juni 2018
Specialebeskrivelse
Plastikkirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medf√łdte misdannelser, hvor korrektiv eller rekonstruktiv kirurgi kan blive et led i behandlingen.
Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

I plastikkirurgi er der f√łlgende kerneopgaver:
 • Almen plastikkirurgi:
  Ar, hudanomalier, s√•rbehandling, bugv√¶gsrekonstruktion ved store brok, korrektion af brystanomalier fx manglende brystudvikling, brystasymmetri, ogs√• efter brystkirurgiske indgreb, og abnorm brystst√łrrelse samt mindre omfattende brystrekonstruktion og hud-, og fedttransplantation samt fedtsugning.
 • Onkologisk plastikkirurgi:
  […]
 • S√¶rlige omr√•der i plastikkirurgi:
  […] k√łnsskiftekirurgi, […]
F√łlgende er h√łjt specialiserede funktioner:
Særlige områder i plastikkirurgi
 1. K√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer. Varetages i t√¶t samarbejde med psykiatri og gyn√¶kologi og obstetrik.
  Rigshospitalet, Blegdamsvej

Baggrund for udarbejdelse af specialevejledningen
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet denne specialevejledning på baggrund af en revision af specialevejledningen fra Specialeplan 2010 og har i arbejdet indhentet rådgivning fra faglige repræsentanter fra regionerne samt fra de relevante videnskabelige selskaber m.v. Sundhedsstyrelsens udgivelse ’Specialeplanlægning РBegreber, principper og krav’ (tilgængelig fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside) beskriver rammerne for specialeplanlægningen.

F√łlgende udgivelser er inddraget i specialeplanl√¶gningen i relevant omfang:
[Der er ingen transrelevante udgivelser nævnt].

Specialevejledning for Plastikkirurgi af 4. juni 2018 i pdf-format.

* * *
[Til top] Specialevejledning for Psykiatri 1. december 2017.
Specialebeskrivelse
Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opf√łlgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne.
Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

F√łlgende er h√łjt specialiserede funktioner:
 1. K√łnsidentitetsforhold hos personer med √łnske om sundhedsfaglig vurdering og behandling, herunder √łnske om k√łnsmodificerende behandling (300 personer). Varetages i t√¶t samarbejde med gyn√¶kologi og obstetrik samt plastikkirurgi.
  Psykiatrisk Center K√łbenhavn (Rigshospitalet)
  Aalborg UH Nord (i formaliseret samarbejde)(Sexologisk Center)
 2. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede somatiske og psykiatriske tilstande med seksuelle forstyrrelser, specielle handicap, intersex tilstande og seksuelle problemer i forbindelse med vold, incest og lignende (50-100 pt.)
  Psykiatrisk Center K√łbenhavn (Rigshospitalet)
  AUH, Risskov Psykiatriske Hospital

Baggrund for udarbejdelse af specialevejledningen
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet denne specialevejledning på baggrund af en revision af specialevejledningen fra Specialeplan 2010 og har i arbejdet indhentet rådgivning fra faglige repræsentanter fra regionerne samt fra de relevante videnskabelige selskaber m.v. Sundhedsstyrelsens udgivelse ’Specialeplanlægning РBegreber, principper og krav’ (tilgængelig fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside) beskriver rammerne for specialeplanlægningen.

F√łlgende udgivelser er inddraget i specialeplanl√¶gningen i relevant omfang:
(Her nævnes kun en ud af 14).

Specialevejledning for Psykiatri i pdf-format.