Spgsm. 1008 af 3. august 2012 om hvad regeringen overvejer at g√łre for at komme hate crimes til livs. Svar 7. september 2012.

Vist 123 gange.
Den 3.august 2012 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Peter Skaarup (DF) sp√łrgsm√•l nr. 1008 – 2011-12 – om redeg√łrelse for, hvad regeringen aktuelt overvejer at g√łre for at komme hate crimes til livs, til justitsminister Morten B√łdskov (S), der svarede den 7. september 2012.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, hvad regeringen aktuelt overvejer at g√łre for at komme hate crimes til livs og i forl√¶ngelse heraf redeg√łre for, hvordan man kunne sk√¶rpe lovgivningen, n√•r det g√¶lder hate crimes, s√•ledes at det for fremtiden bl.a. ikke kan forekomme afg√łrelser som for nylig, hvor to m√¶nd slap for f√¶ngsel selv om de blev fundet skyldige i at sl√• en tidligere Paradise Hotel deltager ned uden for et diskotek pga. dennes seksuelle orientering?

Svar
Der kan indledningsvis henvises til Justitsministeriets besvarelse af 7. august 2012 af sp√łrgsm√•l nr. 930 (Alm. del) fra [1] Folketingets Retsudvalg, som er stillet efter √łnske fra samme sp√łrger, og hvor regeringens indsats mod hadforbrydelser er n√¶rmere beskrevet.

Som det ogs√• fremg√•r af den n√¶vnte besvarelse, tager regeringen skarpt afstand fra racisme og intolerance i enhver form. Det udg√łr s√•ledes en trussel mod de allermest fundamentale principper i vores samfund, hvis man risikerer at blive angrebet p√• grund af sin etnicitet, sin tro, sin seksualitet eller sin politiske overbevisning.

Som bekendt f√łlger det af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at det i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffens fasts√¶ttelse, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

Som det endvidere fremg√•r af den n√¶vnte besvarelse, er der i den seneste tid taget en r√¶kke skridt for at sikre, at myndighederne – herunder politiet – til stadighed har den forn√łdne opm√¶rksom p√• hadforbrydelser.

Det kan bl.a. n√¶vnes, at Rigsadvokaten sidste efter√•r udsendte en ny og udbygget meddelelse (Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2011) om politiets og anklagemyndighedens h√•ndtering af sager om hadforbrydelser. Meddelelsen er et vigtigt redskab til at sikre en effektiv strafforf√łlgning i disse sager. Meddelelsen er bl.a. udbygget med hensyn til sager om overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, hvorefter det som n√¶vnt er en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed, at der er tale om en hadforbrydelse. Der er s√•ledes angivet en r√¶kke eksempler p√• omst√¶ndigheder, der kan tale for, at der foreligger 3 en hadforbrydelse. N√•r disse omst√¶ndigheder foreligger, skal politiet s√łge dette aspekt af sagen belyst n√¶rmere under efterforskningen. Det fremg√•r desuden af meddelelsen, at anklagemyndigheden skal tilrettel√¶gge bevisf√łrelsen s√•ledes, at der kan f√łres det forn√łdne bevis for, at der foreligger sk√¶rpende omst√¶ndigheder som n√¶vnt i straffelovens ¬ß 81, nr. 6.

Det kan ogs√• n√¶vnes, at Politiets Efterretningstjeneste sammen med en r√¶kke samarbejdspartnere siden sidste efter√•r har gennemf√łrt temadage om hadforbrydelser i de enkelte politikredse. Det er med til at sk√¶rpe politiets opm√¶rksomhed p√• den type forbrydelser og bidrager dermed til den samlede indsats med at forebygge, registrere og efterforske hadforbrydelser.

Endelig kan n√¶vnes, at social- og integrationsministeren og justitsministeren i marts m√•ned var v√¶rter for en 12-timers camp om hadforbrydelser og intolerance. P√• campen deltog udvalgte repr√¶sentanter fra forskellige dele af samfundet i et intensivt gruppearbejde med henblik p√• udarbejdelsen af konkrete bud p√•, hvordan man lokalt kan arbejde videre med at forebygge intolerance og hadforbrydelser og sikre, at ofre for hadforbrydelser f√•r den n√łdvendige st√łtte.

Justitsministeriet har ikke herudover aktuelle overvejelser om lovgivningsmæssige initiativer i forhold til bekæmpelse af hadforbrydelser.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.

Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Sp√łrgsm√•l 930 stillet den 4. juli 2012 – Alm. del 2011-12 – fra Retsudvalget efter √łnske fra Peter Skaarup (DF), om kommentar til artiklen “J√łdefri 1. maj i F√¶lledparken” om forf√łlgelse af j√łder i Danmark, lagt p√• tidsskriftet Sapphos hjemmeside (sappho.dk) 3. juni 2012, til justitsminister Morten B√łdskov (S), der svarede den 7. august 2012.

    Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
    Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.