Spgsm. 1044 af 14. juni 2011 om et alias til et personnummer. Svar den 30. juni 2011.

Vist 116 gange.
Den 14. juni 2011 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) sp√łrgsm√•l nr. 1044 – Alm. del 2010-11 – om det er muligt at lave et “alias” til et CPR-nummer, s√•ledes at ofre for identitetstyveri kan stoppe bestillinger i deres navn, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 30. juni 2011.

Sp√łrgsm√•l
“Under henvisning til ministerens besvarelse af REU alm. del sp√łrgsm√•l 941 bedes ministeren uddybe om det ikke er muligt at lave et “alias” til et CPRnummer, s√•ledes at ofre for identitetstyveri kan stoppe bestillinger i deres navn. Dette kendes fra mailadresser, hvor man skifter fra en mailadresse til en ny, s√•ledes at disse to refererer til hinanden?”.

Svar
Rent teknisk er der intet til hinder for, at personer, som har været udsat for identitetstyveri, i CPR-systemet tildeles et nyt personnummer, og at det nye og det gamle personnummer kobles sammen i CPR-systemet, således at de refererer til hinanden. En sådan ordning forudsætter dog, at CPR-loven ændres.

Jeg er som udgangspunkt √•ben over for initiativer, som kan bidrage til, at identitetstyveri forebygges, men samtidig er jeg p√•passelig med at indf√łre ordninger, som kan give borgerne en falsk tryghed. I de tilf√¶lde af identitetstyveri, som har v√¶ret omtalt i medierne, er problemet jo, at kriminelle tilsyneladende blot ved at forevise et stj√•lent sundhedskort har kunnet oprette en kreditkonto i et stormagasin eller k√łbe en mobiltelefon, eller blot ved at oplyse et personnummer har kunnet k√łbe varer p√• internettet eller h√¶ve penge p√• den forurettedes konto, uden at der foretages den n√łdvendige identitetskontrol.

Under sådanne omstændigheder hjælper det ikke, at et offer for identitetstyveri har fået udstedt et nyt personnummer.

Med venlig hilsen
Bertel Haarder.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgmsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.