Spgsm. 11, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om hvor mange med diagnoserne F64.0, F64.2, F64.8 og F64.9, der årligt henvises til behandling i udlandet. Svar 31. marts 2016.

Vist 136 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 3. marts p√• foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) sp√łrgsm√•l nr. 11 – Samling: 2015-16 – om hvor mange med diagnoserne F64.0, F64.2, F64.8 og F64.9, der √•rligt i perioden fra 2005 til 2015 er henvist til behandling i udlandet., til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 31. marts 2016.

Sp√łrgsm√•let
Under f√łrstebehandlingen af beslutningsforslag B 7 blev behandling af transk√łnnede i udlandet n√¶vnt. Vil ministeren i den forbindelse oplyse, hvor mange personer med henholdsvis diagnosekoderne F64.0 (Transseksualisme (Transsexualism)), F64.2 (K√łnsidentitetsforstyrrelse i barndommen (Gender identity disorder of childhood)), F64.8 (Anden k√łnsidentitetsforstyrrelse (Other gender identity disorders)) og F64.9 (K√łnsidentitetsforstyrrelse uden specifikation (Gender identity disorder, unspecified)), der √•rligt i perioden fra 2005 til 2015 er henvist til behandling i udlandet. Ministeren bedes desuden oplyse, hvor mange transk√łnnede, der √•rligt i perioden fra 2005 til 2015 henholdsvis har f√•et k√łnsskifteoperation i udlandet for egen regning og i Belgien betalt af det offentlige.

Svaret
Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdatastyrelsen oplyser i bidraget, der er koordineret med Sundhedsstyrelsen, f√łlgende:

‚ÄĚHenviste til behandling i udlandet ‚Äď tal fra Landspatientregisteret
I perioden 2005-2015 er der i Landspatientregisteret (LPR) to kontakter med de angivne diagnoser, som har udskrivningsm√•de =E ‚ÄĚBehandling i udlandet (hvor sygehus beslutter behandling i udlandet)‚ÄĚ.

Transk√łnnede behandlet i udlandet
Patienter, der har modtaget behandling betalt af det offentlige i udlandet, registreres i DUSAS (Register over danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse og aktivitet i speciallægepraksis, der ikke afregnes under sygesikringsoverenskomsten, oprettet 2002).

I det samlede register fra 2002 er ingen kontakter med diagnosen DF64, og der er heller ingen kontakter med operationskoderne =’KLEE40 Konstruktion af vagina’ eller ‘KKGH96C Konstruktion af penis’.

I forhold til registrering af diagnoser er det stadig vigtigt, at personer, der hvor de bliver behandlet, f√•r de korrekte diagnose- og behandlingskoder, som efterf√łlgende vil fremg√• af det udskrivningsbrev, man typisk modtager efter behandling. Dette udskrivningsbrev kan medbringes ved eventuel efterf√łlgende kontakt med det danske sundhedsv√¶sen.

At transk√łnnede ikke henvises til behandling betalt af den offentlige sygesikring i udlandet er desuden ikke ensbetydende med, at transk√łnnede ikke modtager sundhedsydelser i udlandet. Sundhedsdatastyrelsen har dog ikke mulighed for at unders√łge, i hvor stort omfang dette foreg√•r.

Fra Sundhedsstyrelsen (SST) er det desuden oplyst, at man har foretaget h√•ndopt√¶lling af de sager vedr. transk√łnnede, der er sendt til behandling i udlandet. I praksis drejer det sig kun om phallosplastikker, fordi √łvrige relevante operative indgreb i k√łnsskiftesammenh√¶ng foretages i Danmark.

Optællingen er sket vedr. perioden 2005-2015, og i den periode er i alt 15 patienter opereret i Gent i Belgien. Dvs. disse er betalt af det offentlige.

Derudover kan regionerne selv henvise ‚Äď og betale- for behandling i udlandet. Det er nok i denne sammenh√¶ng yderst sj√¶ldent, dette sker, og tal for dette har man ikke i SST. Det vil bero p√• oplysninger hos regionerne.

SST har ikke ‚Äď og kan ikke f√• ‚Äď kendskab til hvilke og hvor mange transk√łnnede, der lader sig operere i udlandet for egen regning. Det m√• antages, at der har v√¶ret personer, der har modtaget behandling i udlandet som selvbetalere, og der derfor ikke er sket nogen registrering i DUSAS.

Disse personer f√•r SST ikke kendskab til, med mindre de √łnsker SST‚Äôs godkendelse af operationen, og det har de ingen grund til at bede om, da juridisk k√łnsskifte kan ske rent administrativt.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Jeg skal samtidig henvise til min besvarelse af sp√łrgsm√•l 5 til B 7, hvoraf det fremg√•r, at der i Danmark i perioden 2006 til 2016 har v√¶ret registreret 470 unikke CPR-numre med diagnosekoden for transseksualisme (DF64.0). Og i forl√¶ngelse heraf understrege vigtigheden af, at der er mulighed for faglig udveksling p√• tv√¶rs af landegr√¶nser, da det er et begr√¶nset antal behandlinger, der foretages i de enkelte lande.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.