Spgsm. 1101 af 29. juni 2011 om den endagsundervisning PET pĂĽtĂŚnker at afholde i samtlige politikredse. Svar 9. august 2011.

Vist 127 gange.

PET - Stop had
PET – Stop had
Den 29. juni 2011 stillede Retsudvalg pĂĽ foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmĂĽl nr. 1101 – 2010-11 – om redegørelse for indholdet af den endagsundervisning Politiets Efterretningstjeneste pĂĽtĂŚnker at afholde i samtlige politikredse, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 9. august 2011.

Spørgsmül
Vil ministeren redegøre nÌrmere for indholdet af den endagsundervisning Politiets Efterretningstjeneste pütÌnker at afholde i samtlige politikredse med fokus pü bl.a. offer- og myndighedsrelationer, herunder hvilket indhold der vil vÌre omkring hündteringen af hadforbrydelser og anmeldelse/registrering af disse.

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmület indhentet følgende udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste, hvortil der kan henvises:
  “Politiets Efterretningstjeneste har i samarbejde med bl.a. Institut for Menneskerettigheder taget initiativ til en temadag om hadforbrydelser, som vil blive søgt gennemført i de enkelte politikredse i perioden fra efterĂĽret 2011 til begyndelsen af 2012.

FormĂĽlet med initiativet er at styrke den samlede indsats med henblik pĂĽ at forebygge, registrere og efterforske hadforbrydelser.

Københavns Politi har allerede i 2010 gennemført informationskampagnen “Stop hadforbrydelser” sammen med Københavns og Frederiksbergs kommuner og Institut for Menneskerettigheder. Københavns Politi vil derfor bidrage med sine erfaringer pĂĽ temadagene i de øvrige politikredse.

Programmet for temadagene vil omfatte forskellige aspekter af hadforbrydelser i Danmark, herunder omfang, type, udviklingstendenser, lovgivning og efterforskning af hadforbrydelser samt menneskeretlige problemstillinger. Temadagen vil endvidere inkludere en workshop samt perspektiver fra offersiden og fokus pü mødet mellem myndigheder og offer.

Der henvises i øvrigt til vedlagte program”.

Det i udtalelsen omtalte program for temadagene vedlĂŚgges.

* * *
Programmet
PET & Institut for Menneskerettigheder:
Temadag om hadforbrydelser

0815 KAFFE & THE
0830 Godmorgen. Velkomst
/ politidirektøren
0840 Introduktion til temadag om hadforbrydelser
/ Mikkel Christensen / Touda El Ouargui, PET
0900 Hadforbrydelser og menneskerettigheder
/ Lisbeth Garly Andersen / Mandana Zarrehparvar, Institut for Menneskerettigheder
0920 Dansk lovgivning & definition af hadforbrydelser
Introduktion til den danske lovgivning (§ 81, 6 og § 266b)
Hvordan adskiller hadforbrydelser sig fra almindelige forbrydelser?
/ Jesper Høg, Station Amager
0945 PAUSE
1000 “Historien om en hadforbrydelse”, Case fra Station City
Hvad skal indgĂĽ i rapporteringen? Identifikation af hadforbrydelser?
Hvad bør politiet vÌre sÌrlig opmÌrksom pü?
/ KriminalkommissÌr Bent Sørensen, Efterforskningen, Station City
1030 Efterforskning af hadforbrydelser
Hvilke behov har anklagemyndigheden? Indikatorer pĂĽ en hadforbrydelse.
Rigsadvokatens meddelelse til politikredsene. Eksempler pĂĽ sager og domme.
/ Rigsadvokatassessor Christina Tassing, Rigsadvokaten
1130 FROKOST
1200 Offer for en hadforbrydelse
/ En personlig beretning v gĂŚst
1230 Diskussion
13:00 Homoseksuelle og hadforbrydelser
/ Kenneth Engberg / Søren Laursen, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
1330 STOP hadforbrydelser – hvordan gør vi?
Workshop: Hvordan spørger man ind? Hvordan spotter man hadmotivet?
Hvordan kan vi gøre registreringer og indberetninger bedre?
1400 PAUSE
1415 Workshop, forts.
1500 Tak for i dag

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Programmet for temadagen hos Folketinget i pdf-format.