Spgsm. 112 af 24. marts 2004 om neds√¶ttelse af udvalg til unders√łgelse af lovgivningen vedr. transseksuelles forhold i Danmark. Svaret er udateret.

Vist 52 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 24. marts 2004 sp√łrgsm√•l nr. 112 – Samling 2003-04 – om neds√¶ttelse af udvalg til unders√łgelse af lovgivningen vedr. transseksuelles forhold i Danmark, til Justitsministeriet, der har afgivet et udateret svar.

Sp√łrgsm√•l
“Idet der henvises til vedlagte kronik bedes ministrene oplyse, om regeringen nu vil tage initiativ til at neds√¶tte et udvalg, der skal unders√łge lovgivningen vedr√łrende transseksuelles forhold i Danmark, herunder ogs√• forholdet til EU’s retningslinjer om ikke at diskriminere transseksuelle. Der henvises endvidere til bilag 502 og 566 fra sidste samling.

Svar
I kronikken anf√łres det, at mange danske transseksuelle f√łler det kr√¶nkende, n√•r de skal fremvise identitetspapirer eller lignende, hvori oplysningerne ikke er i overensstemmelse med deres fremtr√¶den. S√¶rligt fremh√¶ves problemstillingen vedr√łrende muligheden for √¶ndring af fornavn.
Det foresl√•s bl.a. p√• denne baggrund, at der neds√¶ttes et udvalg med henblik p√• at forbedre lovgivningen omkring k√łnsskifte og transseksuelle.

For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om √¶ndring af fornavn, inden et egentligt k√łnsskifte har fundet sted, kan Justitsministeriet oplyse, at der ved √¶ndring af fornavne for voksne personer f√łlges de samme principper som ved navngivning af b√łrn. Ved valg af et barns fornavn(e) m√• der ikke v√¶lges et navn, der ikke er et egentligt fornavn, eller som kan blive til ulempe for barnet. Dette betyder blandt andet, at der ikke m√• gives en pige et drengenavn eller omvendt. Personer, som √łnsker k√łnsskifte, kan derfor som udgangspunkt f√łrst antage et fornavn, der svarer til deres “nye” k√łn, n√•r Civilretsdirektoratet har godkendt, at der er gennemf√łrt et egentligt k√łnsskifte.

Som en fors√łgsordning har Civilretsdirektoratet imidlertid siden for√•ret 2002 givet personer, der √łnsker k√łnsskifte, mulighed for at skifte fornavn, inden de gennemg√•r en k√łnsskifteoperation.

Fors√łgsordningen omfatter personer, der er i gang med et observationsforl√łb p√• Rigshospitalet, Sexologisk Klinik, med henblik p√• k√łnsskifte. Endvidere omfatter ordningen personer, der er transseksuelle, men som ikke aktuelt √łnsker at gennemg√• en k√łnsskifteoperation.

Inden Civilretsdirektoratet tager stilling til √¶ndring af fornavn i disse situationer, indhentes en udtalelse fra Rigshospitalet, Sexologisk Klinik, til dokumentation for, at den p√•g√¶ldende ans√łger ud fra et l√¶geligt synspunkt er omfattet af fors√łgsordningen. S√•fremt udtalelsen efterlader tvivl, is√¶r om hvorvidt den p√•g√¶ldende ans√łger er transseksuel, vil udtalelsen blive forelagt Retsl√¶ger√•det.
Herefter tr√¶ffer direktoratet afg√łrelse.

Im√łdekommes ans√łgningen, sker dette i praksis ved, at den p√•g√¶ldende henvises til ministerialbogsf√łreren (personregisterf√łreren) med henblik p√• at anmelde det √łnskede fornavn. Ministerialbogsf√łreren (personregisterf√łreren) underrettes samtidig om direktoratets afg√łrelse.
Endvidere orienteres Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er ikke taget stilling til, hvor l√¶nge fors√łgsordningen skal vare.

Sp√łrgsm√•let om transseksuelles adgang til at skifte fornavn behandles i √łvrigt for tiden af Justitsministeriets navnelovsudvalg, som har til opgave at komme med forslag til en revision af navneloven. Udvalget forventer at afslutte sit arbejde i l√łbet af sommeren 2004.

I en udtalelse til indenrigs- og sundhedsministeren til brug for besvarelsen af Folketingets Sundhedsudvalgets sp√łrgsm√•l nr. 161 (Alm. del ‚Äď bilag 567) fra sidste samling vedr√łrende lovgivning for transseksuelle redegjorde Justitsministeriet for proceduren ved ans√łgning om k√łnsskifte. Justitsministeriet udtalte p√• denne baggrund, at det er ministeriets opfattelse, at den eksisterende lovgivning giver myndighederne mulighed for at behandle ans√łgninger om k√łnsskifte p√• et fuldt forsvarligt grundlag, hvorfor ministeriet ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt finder, at der er behov for at neds√¶tte et udvalg til at unders√łge omr√•det n√¶rmere.

Justitsministeriet kan henholde sig til det i udtalelsen anf√łrte.

* * *
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketingets webarkiv.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format i Vidensbanken.