Spgsm. 1126 af 8. juli 2011 om at alle politikredse følger Københavns Politis eksempel ved anmeldelse af hadforbrydelser. Ubesvaret.

Vist 56 gange.
Den 8. juli 2011 stillede Retsudvalget pĂĽ foranledning af Mogens Jensen (S ) spørgsmĂĽl nr. S 1126 – Retsudvalget, Alm. del 2010-11 – om hvorvidt rigspolitiet mener det er en god idĂŠ, at alle landets politikredse følger Københavns Politis gode eksempel i forbindelse med anmeldelse af hadforbrydelser, til justitsminister Lars Barfoed, der gav et foreløbigt svar den 28. juli 2011.
Grundet folketingsürets udløb, blev spørgsmület aldrig endeligt besvaret.

Spørgsmül
Vil ministeren indhente en udtalelse fra Rigspolitiet om hvorvidt rigspolitiet mener det er en god idÊ, at alle landets politikredse følger Københavns Politis gode eksempel i forbindelse med anmeldelse af hadforbrydelser og süledes instruerer medarbejderne i ved anmeldelse at stille übne spørgsmül til den forurettedes opfattelse af motivet/ürsagen til forbrydelsen og personens nationalitet/etniske tilhørsforhold, tro/religion og seksuelle orientering?

Foreløbigt svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmület anmodet Rigspolitiet om en udtalelse. Nür udtalelsen foreligger, vil Justitsministeriet vende tilbage til sagen.

Pü grund af ferie forventes dette først at kunne ske i august 2011.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Foreløbigt svar hos Folketinget i pdf-format.