Spgsm. 1135 den 27. juni 2018 til sundhedsmin. om ventetid fra p√•begyndt hormonbehandling til foretagelse af en k√łnsskifteoperation. Svar 3. september 2018.

Vist 405 gange.

Sundhedsudvalget stillede den 27. juni 2018 efter √łnske fra Josephine Fock (ALT) sp√łrgsm√•l 1135 – Samling: 2017-18 om, hvor lang tid man skal vente, f√łr man kan f√• foretaget en k√łnsskifteoperation, n√•r man har p√•begyndt hormonbehandling, til sundhedsminister, Ellen Trane N√łrby (V) .

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes oplyse, hvor lang tid man skal vente, f√łr man kan f√• foretaget en k√łnsskifteoperation, n√•r man har p√•begyndt hormonbehandling?

Svar
Jeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet biddrag fra Sundhedsstyrelsen, som jeg vedl√¶gger.

Det vedlagte svar fra Sundhedsstyrelsen

Fra Sundhedsstyrelsen
Til Sundheds- og Ældreministeriet

Sundhedsstyrelsens bidrag til besvarelse af:

SUU almindelig del ‚Äď spm. nr. 1135

Sp√łrgsm√•let lyder: ‚ÄĚMinisteren bedes oplyse, hvor lang tid man skal vente, f√łr man kan f√• foretaget en k√łnsskifteoperation, n√•r man har p√•begyndt hormonbehandling‚ÄĚ

Sundhedsstyrelsen er ved mail af 9. august 2018 fra Sundheds- og √Üldreministeriet blevet anmodet om at bidrage til besvarelse af ovenst√•ende sp√łrgsm√•l.

Sundhedsstyrelsen skal i den anledning bem√¶rke f√łlgende:

For at besvare sp√łrgsm√•let indledes med en beskrivelse af, hvilke typer af kirurgiske indgreb der kan indg√• i en k√łnsmodificerende kirurgisk behandling samt af nogle v√¶sentlige sundhedsfaglige hensyn, der kan have indflydelse p√• tidsperioden fra opstart af hormonbehandling til tidspunkt for k√łnsmodificerende kirurgisk behandling.

K√łnsmodificerende kirurgi
Sundhedsstyrelsen definerer K√łnsmodificerende kirurgi, som kirurgisk behandling der har til form√•l at √¶ndre k√łnskarakteristika og underst√łtte den enkeltes k√łnsidentitet. Sundhedsstyrelsen finder det v√¶sentligt at n√¶vne, at en k√łnsmodificerende kirurgi sj√¶ldent best√•r af kun et enkelt kirurgisk indgreb. Ofte foretages en r√¶kke forskellige kirurgiske indgreb, som led i den samlede k√łnsmodificerende kirurgiske behandling. Jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9658 af 16/08/2018 om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold kan indgrebene omfatte kirurgi p√• bryster og brystkasse (‚Äô√łvre‚Äô kirurgi) samt indgreb p√• k√łnsorganer (‚Äônedre‚Äô kirurgi). De specifikke indgreb varierer desuden, alt efter om personens f√łdselstildelte k√łn [1] er mand eller kvinde samt personens √łnsker til den k√łnsmodificerende behandling. Generelt er der tale om s√•vel irreversible destruktive (fjernelse af k√łnsorganer) eller konstruktive kirurgiske indgreb p√• raske organer med betydelige b√•de positive og negative, fysiske og psykiske forandringer til f√łlge.

Nedre k√łnsmodificerende kirurgi foretages kun p√• voksne personer (dvs. personer p√• 18 √•r eller derover). √ėvre k√łnsmodificerende kirurgi foretages som udgangspunkt ogs√• kun p√• voksne, men kan i helt s√¶rlige tilf√¶lde foretages p√• personer under 18 √•r.

For at der kan ydes sundhedsfaglig behandling i form af k√łnsmodificerende kirurgi, er det et krav, at der er indikation for behandlingen i form af k√łnsligt ubehag med √łnske om k√łnsmodificerende behandling. Der skal derfor foreligge en grundig og aktuel udredning og vurdering af den patientens k√łnsidentitetsforhold, herunder karakteren af k√łnsligt ubehag, samt en vurdering af, om der foreligger somatiske eller psykiske tilstande og lidelser, som kr√¶ver behandling forud for k√łnsmodificerende behandling eller kan kontraindicere hele eller dele af behandlingen.

√ėvre k√łnsmodificerende kirurgi
Ved kvindeligt f√łdselstildelt k√łn omfatter k√łnsmodificerende kirurgi p√• bryst eller brystkasse indgreb med fjernelse af bryster (bilateral mastektomi) og tildannelse af nyt brystparti med evt. genplacering af brystvorter.

Ved mandligt f√łdselstildelt k√łn omfatter k√łnsmodificerende kirurgi p√• bryst eller brystkasse indgreb med brystforst√łrrelse, herunder indl√¶gning af implantater.

Hvor det er relevant, b√łr reversible og mindre indgribende behandlinger tilbydes f√łr kirurgi. Ligeledes skal der foretages en grundig l√¶gefaglig vurdering af indikationer og kontraindikationer i de s√¶rlige tilf√¶lde, hvor dette princip fraviges.

For personer med mandligt f√łdselstildelt k√łn, b√łr brystforst√łrrelse med indl√¶gning af implantater s√¶dvanligvis ikke tilbydes, f√łr der er gennemf√łrt minimum 12 sammenh√¶ngende m√•neders k√łnsmodificerende behandling med √łstrogener, da det kirurgiske resultat kan v√¶re mindre tilfredsstillende, og da man b√łr afvente effekt af hormonbehandling p√• brystv√¶kst. I mange tilf√¶lde er op til 18-24 sammenh√¶ngende m√•neders √łstrogenbehandling forud for operation at foretr√¶kke. Det skal dog altid bero p√• en konkret l√¶gefaglig vurdering, hvor l√¶nge effekten af medicinsk behandling skal afventes.

For personer med kvindeligt f√łdselstildelt k√łn g√¶lder ikke faste krav til forudg√•ende hormonbehandling, men det kan i udvalgte tilf√¶lde v√¶re hensigtsm√¶ssigt at afvente effekt af hormonbehandling og evt. styrketr√¶ning f√łr tilbud om fjernelse af bryster (bilateral mastektomi). Da der er tale om irreversible forandringer ved fjernelse af bryster, b√łr der generelt udvises tilbageholdenhed ved nyopst√•et k√łnsligt ubehag.

Nedre k√łnsmodificerende kirurgi
Ved mandligt f√łdselstildelt k√łn omfatter kirurgi p√• k√łnsorganer indgreb med fjernelse af testikler (orkiektomi), penisamputation (penektomi), samt konstruktion af skede, klitoris og k√łnsl√¶ber (vaginoplastik, kliteroplastik og labiaplastik). Indgrebene kan i varierende omfang foretages i √©t trin eller i serie. Ofte suppleres indgrebene af permanent h√•rfjerning p√• ydre k√łnsorganer ved laserepilering, elektrolyse m.v.

Ved kvindeligt f√łdselstildelt k√łn omfatter k√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer fjernelse af livmoder, √¶ggeleder og √¶ggestokke (hysterektomi og salpingo-ooforektomi), fjernelse eller tillukning af skeden (vaginektomi eller kolpokleise) samt forl√¶ngelse af urinr√łr (uretroplastik) og konstruktion af lem (falloplastik eller metoidioplastik).

F√łr fjernelse af livmoder, √¶ggeleder, √¶ggestokke eller testikler b√łr der v√¶re gennemf√łrt minimum 12 sammenh√¶ngende m√•neders k√łnsmodificerende hormonbehandling, med mindre denne er kontraindiceret.

F√łr fjernelse eller tillukning af skeden (vaginektomi eller kolpokleise) samt forl√¶ngelse af urinr√łr (uretroplastik) og konstruktion af penis (falloplastik eller metoidioplastik) eller f√łr penisamputation (penektomi) samt konstruktion af skede, klitoris og k√łnsl√¶ber (vaginoplastik, kliteroplastik og labiaplastik) b√łr der foreligge en grundig vurdering af varigheden og karakteren af det k√łnslige ubehag. Da indgrebene er destruktive og irreversible af natur, og da der er risiko for utilfredsstillende funktionelt og kosmetisk resultat, b√łr der generelt v√¶re tale om et vedholdende k√łnsligt ubehag og √łnske om kirurgi med afklaret k√łnsidentitet i overensstemmelse med de k√łnskarakteristika, der s√łges opn√•et med de √łnskede kirurgiske indgreb, i minimum 12 sammenh√¶ngende m√•neder.

Ventetid til k√łnsmodificerende kirurgi
Der kan s√•ledes v√¶re forskellige sundhedsfaglige hensyn, der influerer p√•, hvor lang tid man som patient skal vente fra p√•begyndt hormonbehandling, til man kan f√• foretaget √©t eller flere k√łnsmodificerende kirurgiske indgreb.
Dertil kommer, at der ofte kan v√¶re tale om flere indgreb, der nogle gange kan foretages samtidig, men andre gange sker ved flere forskellige trinvise operationer. Ventetiden vil endvidere afh√¶nge af, om den defineres som tiden fra opstart af hormonbehandling eller fra det tidspunkt, det anbefales at afvente, f√łr beslutning om eventuel kirurgi. Endelig vil ventetiden afh√¶nge af, om man benytter tiden til f√łrste kirurgiske indgreb eller til tidspunktet for afslutningen af det sidste af de planlagte indgreb.

I besvarelsen nedenfor defineres ventetiden som tidsrummet mellem indstilling til k√łnsmodificerende kirurgi og udf√łrelsen af det p√•g√¶ldende k√łnsmodificerende kirurgiske indgreb. Der er dog ogs√• angivet ventetid til forunders√łgelse, da denne er en foruds√¶tning for at f√• foretaget selve det k√łnsmodificerende kirurgiske indgreb. Endelig d√¶kker besvarelsen alene offentligt finansieret behandling og dermed ikke privat finansieret k√łnsmodificerende kirurgi, der for udf√łres ved private klinikker.

Det skal imidlertid p√•peges, at Sundhedsstyrelsen ikke har fuldt overblik over ventetiden til alle de relevante operationer. Et samlet overblik vil kr√¶ve opg√łrelser fra Sundhedsdatastyrelsen i form af LPR-data og/eller fra regionerne, herunder fra de sygehusafdelinger, der varetager de forskellige kirurgiske indgreb. Ventetiden for samme operation kan desuden variere mellem regioner, hvis operationstypen foretages flere steder, ligesom ventetiden kan variere for de enkelte patienter.

Nedenst√•ende angivelser af ventetid stammer fra Region Nordjyllands og Region Hovedstadens faglige redeg√łrelser, som blev sendt til Sundhedsstyrelsen forud for et statusm√łde om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, der blev afholdt i Sundhedsstyrelsen den 24. april 2018. Desuden er inddraget oplysninger, som blev givet p√• selve statusm√łdet.

Opg√łrelserne vedr√łrer alene ventetiden p√• forunders√łgelse samt √łvre k√łnsmodificerende kirurgi p√• Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital samt forunders√łgelse og k√łnsmodificerende kirurgi foretaget p√• Gyn√¶kologisk Klinik, Rigshospitalet og Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling. Dog skal det i den sammenh√¶ng n√¶vnes, at flere af de p√•g√¶ldende kirurgiske indgreb er h√łjt specialiserede funktioner i Sundhedsstyrelsens specialevejledninger i henholdsvis gyn√¶kologi og obstetrik og plastik kirurgi, hvorfor flere af indgrebene i Danmark kun udf√łres p√• Rigshospitalet. Undtagelserne er brystkirurgi samt visse indre kirurgiske indgreb (fjernelse af livmoder og √¶ggeledere samt fjernelse af testikler), men kun hvis der ikke er √łnske om efterf√łlgende ydre, konstruktiv kirurgi (fx tildannelse af penis eller neovagina). Undtagelserne skyldes, at √łvre kirurgi, fjernelse af livmoder og √¶ggeledere samt fjernelse af testikler i visse tilf√¶lde kan varetages p√• andre sygehuse (hovedfunktionsniveau) efter indstilling fra det multidisciplin√¶re team i henholdsvis Aalborg eller K√łbenhavn, der varetager den h√łjt specialiserede k√łnsmodificerende behandling.

Ventetid p√• √łvre kirurgi i Region Nordjylland

Ventetid på Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Ventetiden p√• f√łrste konsultation ved Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital er angivet til ca. 30 dage. Ventetiden til √łvre k√łnsmodificerende kirurgi er angivet til ca. 30 dage til seks uger.

Ventetid til K√łnsmodificerende kirurgi i Region Hovedstaden

Ventetider på Gynækologisk Klinik
Ventetiden opgjort i april 2018 for nyhenviste patienter til forunders√łgelse er ca. 8-9 m√•neder. Ventetid til fjernelse af livmoder (hysterektomi), fjernelse af √¶ggeledere og √¶ggestokke (bilateral salpingo-ooforektomi) og fjernelse eller lukning af vagina (vaginektomi) er angivet til 4-5 uger.

Ventetider på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
Ventetiden for nyhenviste patienter til forunders√łgelsen ved Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling var opgjort i april 2018 ca. 9-12 m√•neder.

Vedr. operationer fra mand til kvinde:
Den sk√łnnede ventetid fra beslutning om operationen til udf√łrelse af operation var for brystforst√łrrende operationer ca. 6-9 m√•neder. Ventetiden for nedre k√łnsskifte var i april 2018 ca. 1¬Ĺ til 2 √•r.

Vedr. operationer fra kvinde til mand:
Ventetiden til fjernelse af bryster (mastectomi) var p√• samme tidspunkt 1¬Ĺ til 2 √•r. Ventetiden til den nedre kirurgi metoidioplastik 2 og tildannelse af penis (fallosplastik) er 6-9 m√•neder.

Samlet oversigt over ventetid i Region Hovedstaden
I skemaet nedenfor ses en samlet oversigt over den ansl√•ede ventetid til K√łnsmodificerende kirurgi ved Gyn√¶kologisk Klinik, Rigshospitalet og Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling.

Forunders√łgelse for nyhenviste Ansl√•et ventetid
Gynækologisk Klinik 8-9 mdr.
Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 9-12 mdr.
Behandling Anslået ventetid
Mand til kvinde
Brystforst√łrrende operation 6-9 m√•neder
Nedre k√łnsskifte 1¬Ĺ til 2 √•r
Kvinde til mand
Hysterektomi, salpingo-ooforektomi & vaginektomi 4-5 uger
Mastectomi 1¬Ĺ til 2 √•r
Metoidioplastik 6-9 måneder
Fallosplastik 6-9 måneder

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Bidraget fra Sundhedsstyrelsen i pdf-format hos Folketinget.