Spgsm. 1157 af 19. september 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crime. Svar 17. marts 2009.

Vist 97 gange.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det √•bne samr√•d om hate crime (samr√•dssp√łrgsm√•l AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet sp√łrgsm√•l 1157 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der efter indhentning af informationer i Sverige og England svarede den 17. marts 2009.
(Der blev samtidig ogs√• stillet sp√łrgsm√•l 1158 og sp√łrgsm√•l 1159).

* * *
Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren i forl√¶ngelse af REU alm. del – samr√•dsspm AK om hatecrimes den 18. september 2008 redeg√łre for de svenske erfaringer med udfyldelse af en s√¶rlig rubrik om hatecrime i anmeldelsesskemaet og oplyse, om ministeren er villig til at anbefale Rigspolitiet at arbejde videre med en tilsvarende ordning i Danmark?

Svaret
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet f√łlgende udtalelse fra Rigspolitiet, hvortil jeg kan henholde mig:

“Rigspolitiet har til brug for belysning af de svenske ordninger p√• omr√•det indhentet bidrag fra de relevante svenske myndigheder, og man kan herefter oplyse f√łlgende:

Rikspolisstyrelsen og den svenske anklagemyndighed indgik i 2007 et samarbejde med henblik på så tidligt som muligt at sikre identifikation af lovovertrædelser, hvor motivet for forbrydelsen kan være begrundet i forurettedes race, seksuelle orientering, religion mv.

Der blev i den forbindelse bl.a. indf√łrt nye administrative retningslinjer for politiets optagelse af anmeldelser. Svensk politi skal herefter i forbindelse med, at der optages anmeldelse af en lovovertr√¶delse, bl.a. tage stilling til, om lovovertr√¶delsen kan v√¶re begrundet i forurettedes race, seksuelle orientering, religion mv. Politiet skal s√•ledes i forbindelse med, at anmeldelsen opdateres i svensk politis it-baserede anmeldelsessystem, udfylde et tekstfelt, hvor der besvares bekr√¶ftende eller ben√¶gtende p√•, om der foreligger mistanke om, at lovovertr√¶delsen kan v√¶re begrundet i et s√•dant motiv.

Rikspolisstyrelsen og anklagemyndigheden har i forbindelse med √•rsberetningen for 2007 redegjort for forventningerne til markeringen i anmeldelsessystemet, og det anf√łres i den forbindelse, at systemet forventes at ville forbedre muligheden for at f√łre statistik vedr√łrende kriminalitet, hvor motivet kan v√¶re begrundet i race, seksuel orientering, religion mv., ligesom det forventes at ville h√łjne kvaliteten i behandlingen af de omhandlede anmeldelser.

Det kan i √łvrigt oplyses, at der ikke, efter det for Rigspolitiet af det svenske justitsministerium oplyste, i Sverige er etableret en ordning, hvor der udpeges en forbindelsesofficer til at forest√• kontakten mellem politiet og det homoseksuelle milj√ł.”

Jeg kan supplerende henvise til min besvarelse af 30. januar 2009 af sp√łrgsm√•l 279 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvoraf det fremg√•r, at Politiets Efterretningstjeneste har udvidet den hidtidige indberetningsordning vedr√łrende racisme til at omfatte alle kriminelle forhold med en mulig ekstremistisk baggrund – dvs. alle former for hate crime.

Indberetningsordningen er blevet udvidet med virkning fra den 1. januar 2009. I den forbindelse er den praktiske procedure √¶ndret s√•ledes, at der foretages en l√łbende gennemgang af politiets anmeldelses- og d√łgnrapporter med henblik p√• at identificere de sager, hvor der kan v√¶re tale om mulig hate crime.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Besvarelsen bevirkede, at der den 18. marts 2009 blev yderlige stillet ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1708 – Samling: 2008-09 – om implementering af hate crimes.