Spgsm. 13, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016.

Vist 76 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 3. marts sp√łrgsm√•l nr. 13 – Samling: 2015-16 – om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og √Üldreudvalgets lukkede ekspertm√łde den 12. april 2016, til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren kommentere LGBT Danmarks opl√¶g til m√łde med Sundheds- og √Üldreudvalget den 12. april 2016 om B 7, jf. B 7 – bilag 5, herunder s√¶rligt afsnit 11-14?

Svar
Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen. I bidraget oplyser styrelsen f√łlgende:
‚ÄĚDanmark tilsluttede sig ved den 43. Verdenssundhedskongres i 1989 anbefalingerne vedr. ICD-10. Dette indebar implementering af en detaljeret liste af tre-karakters kategorier og fire-karakters underkategorier samt s√¶rskilte regler og instruktioner for definitioner og rapporteringskrav i forhold til blandt andet aktionsdiagnoser.

Det er f√łlgelig Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at flytning af diagnosekoder i den danske version, Klassifikation af Sygdomme og Helbredsrelaterede tilstande, der strider imod den internationale version, ikke kan foretages i overensstemmelse med beslutningen i WHO.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Jeg kan dertil meddele, at Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen er i f√¶rd med at unders√łge, hvorvidt diagnosekoden for transvestisk fetichisme [DF65.1] fortsat er kliniske relevant, og hvis dette ikke er tilf√¶ldet, hvilke muligheder der er for at deaktivere DF65.1.

Jeg kan også meddele, at WHO, blandt andet på baggrund af danske bidrag, har taget initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualisme i regi af ICD-10, frem for at vente på ICD-11.

Med dette initiativ foresl√•s diagnosekoden for transseksualisme, F64, √¶ndret og flyttet til en ny kategori i Z-kapitlet med startkaraktererne Z77 og med den engelsksprogede titel: ‚ÄĚGender incongruence‚ÄĚ.

Diskussion af oplægget og afstemning af resultatet forventes afsluttet i oktober 2016.
N√•r √¶ndringsforslaget er vedtaget, kan det umiddelbart implementeres i den danske version, hvilket if√łlge Sundhedsdatastyrelsen kan blive effektueret pr. 1. januar 2017.

Det er f√łlgelig Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at der allerede i indev√¶rende √•r vil blive vedtaget kode√¶ndringer i WHO-regi, der er i overensstemmelse med kode√łnskerne fra LGBT Danmark.

P√• denne baggrund vil jeg tage initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualitet med effekt den 1. januar 2017. Det er min forventning, at denne flytning kan gennemf√łres i overensstemmelse med WHO‚Äôs klassifikationssystem. S√•fremt kode√¶ndringen, mod forventning, ikke vedtages i WHO til oktober, vil Danmark etablere en s√¶rskilt national l√łsning for diagnosekoden for transseksualisme pr. 1. januar 2017.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.