Spgsm. 1395 af 10. august 2010 om k√łnsneutrale CPR-numre og om hr/fru p√• valgkort. Svar 30. august 2010.

Vist 282 gange.
Den 10. august 2010 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) sp√łrgsm√•l nr. 1395 – Alm. del 2009-10 – om mulighed for k√łnsneutrale CPR-numre og om hr/fru p√• valgkort, til transk√łnnede til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 30. august 2010.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren medvirke til at transk√łnnede ogs√• f√•r mulighed for at f√• k√łnsneutrale CPR-numre samt tilsikre, at valgkort ikke udskrives med “forkerte” k√łnsbetegnelser for transk√łnnede, jf. at der st√•r hr/fru p√• dem.

Svar
At im√łdekomme de transk√łnnedes √łnske om at f√• mulighed for at f√• et k√łnsneutralt personnummer vil kr√¶ve en generel √¶ndring af CPR, som ber√łrer samtlige registrerede, da et k√łnsneutralt personnummer i modsat fald netop vil vise, at vedkommende er transk√łnnet.

CPR er et grundregister, hvis data, herunder k√łn, anvendes i hele den offentlige administration og i vidt omfang ogs√• i den private sektor. Det kr√¶ver en enkel og smidig adgang til oplysning om bl.a. k√łn. Som et eksempel fra den offentlige administration kan jeg n√¶vne administrationen i forbindelse med indkaldelse til aftjening af v√¶rnepligt.

Personnummeret anvendes tillige ofte som del af et identifikations- og legitimationsgrundlag i b√•de offentlige og private sammenh√¶nge. Det siger sig selv, at personnummerets angivelse af k√łn i den forbindelse har stor v√¶rdi.

Hertil kommer, at b√•de offentlige og private it-systemer ofte udleder k√łnnet direkte af personnummeret, hvorfor en oml√¶gning af CPR til at v√¶re baseret p√• k√łnsneutrale personnumre tillige vil kr√¶ve en √¶ndring af disse systemer.

Jeg finder derfor, at oplysning om k√łn fortsat b√łr fremg√• af personnummeret, og jeg finder ikke, at der er grundlag for en omfattende oml√¶gning af CPR.

For s√• vidt ang√•r k√łnsangivelsen p√• valgkortet kan jeg oplyse, at det efter valglovgivningen er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for p√• grundlag af de maskinelt udarbejdede valglister forud for hvert valg/folkeafstemning at udarbejde og udsende valgkort.

Der er ikke i valglovgivningen krav om, at valgkortet skal indeholde oplysninger om v√¶lgerens k√łn. Kommunerne har imidlertid gennem en √•rr√¶kke fulgt den praksis, at v√¶lgerens k√łn p√• valgkortet markeres med “Hr.” eller “Fr.”.

Form√•let med k√łnsangivelsen er at forhindre uberettiget stemmeafgivning s√¶rligt i forbindelse med fremmedartede eller k√łnsneutrale fornavne, da det i praksis er forekommet, at v√¶lgere har s√łgt at stemme to gange ved at opgive f.eks. √¶gtef√¶llens navn anden gang.

Jeg har derfor ikke aktuelle planer om gennem lovgivningen at forhindre, at kommunerne kan angive v√¶lgerens k√łn p√• valgkortet. Endvidere bem√¶rkes det, at da valgkortene ligesom valglisterne udskrives p√• grundlag af oplysningerne i CPR, har kommunerne ikke mulighed for p√• valgkortet at angive en k√łnsbetegnelse, der afviger fra oplysningerne herom i CPR.

Med venlig hilsen
Bertel Haarder / Carsten Grage

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgms√•let og svaret.
Svaret og sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.