Spgsm. 155 af 26. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvad SK f√•r for deres opgaver i forhold til transk√łnnede og hvilken forskning SK har foretaget. Svar 14. december 2012.

Vist 366 gange.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget sp√łrgsm√•l nr. 155 – Alm. del 2012-13 – om, hvor mange penge Sexologisk Klinik f√•r i refusion for deres opgaver i forhold til transk√łnnede fra hver Region, og om forskning i transk√łnnethed p√• Sexologisk Klinik, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede forel√łbigt den 28. november 2012 og endeligt den 14. december 2011.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes redeg√łre for, hvor mange penge Sexologisk Klinik f√•r i refusion for deres opgaver i forhold til transk√łnnede fra hver Region.
  1. Der √łnskes en oversigt over hvor mange midler Sexologisk Klinik har brugt p√• at forske i transk√łnnethed de seneste 10 √•r.
  2. Der √łnskes en oversigt over hvilke artikler, der er blevet publiceret p√• baggrund af Sexologisk Kliniks forskning i transk√łnnethed de seneste 10 √•r.
  3. Der √łnskes en redeg√łrelse for hvilke forskningsresultater Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer p√•.

Forel√łbigt svar af 28. november 2012
Jeg har bedt Region Hovedstaden om de √łnskede oplysninger og besvarer sp√łrgsm√•let endeligt, n√•r jeg har modtaget regionens svar.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

Endeligt svar den 14. december 2011.
Til brug for besvarelsen har jeg modtaget f√łlgende udtalelse fra Region Hovedstaden, som jeg henviser til.

Sexologisk Klinik ved Psykiatrisk Center K√łbenhavn varetager, jfr. Sundhedsstyrelsens specialeplan, den h√łjt specialiserede funktion for behandling af transseksuelle. I 2011 har klinikken haft 138 patienter, hvoraf mange er i langvarige afklarende forl√łb, som kan str√¶kke sig over flere √•r. De patienter, som har v√¶ret tilknyttet klinikken i 2011, har tilsammen haft knap 500 bes√łg i 2011.

Da funktionen kun findes i Region Hovedstaden k√łber de √łvrige regioner ydelserne d√©r, p√• samme m√•de, som det er tilf√¶ldet med andre h√łjt specialiserede hospitalsbehandlinger. Der er tale om ambulante ydelser, som afregnes til en fast takst pr. bes√łg. I 2011 har de 4 √łvrige regioner betalt ca. 1,4 mio. kr. i takster til Region Hovedstaden for behandling af transseksuelle ved Sexologisk Klinik. Region Hovedstaden betaler ikke takster til sig selv, men har udgifterne ved at drive klinikken. Omregnet svarer den aktivitet, der har v√¶ret knyttet til borgere fra Region Hovedstaden, til en takstindt√¶gt p√• ca. 1,2 mio. kr. i 2011.

Aktiviteten og takstbetalingerne (og for Region Hovedstadens vedkommende den beregnede takstbetaling) vedr. transseksuelle patienter fremgår af tabellen nedenfor.
2011
  Patienter bes√łg kr.
Region Hovedstaden 63 228 1.199.508
Region Sjælland 15 58 305.138
Region Syddanmark 19 75 394.575
Region Midtjylland 30 98 515.578
Region Nordjylland 10 33 173.613
F√¶r√łerne 1 7 36.827
I alt 138 499 2.625.239

Sexologisk Klinik har ingen eksterne forskningsmidler til forskning i transseksualitet. Sexologisk Klinik har til al forskning inden for sexologi, hvad der svarer til en halv reservel√¶gestilling. Af disse midler er der brugt svarende til en kvart reservel√¶gestilling siden 2011 til et ph.d-forl√łb, der har til form√•l at beskrive alle de patienter, der har f√•et foretaget k√łnsskifteoperation via klinikken i √•rene 1977 – 2007.

Sexologisk Klinik har gennem l√¶ngere tid s√łgt b√•de eksterne og interne midler til at √łge forskningsindsatsen, dog uden at der er blevet bevilliget midler.
Det omtalte ph.d-forl√łb er fortsat ikke finansieret.

Det kan oplyses, at der i resultataftalen 2013 for afdelingen er indgået aftale om at starte pilot-projekt i forskning vedr. transseksualitet.

Der er ikke publiceret forskningsartikler om transseksualitet.

Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer p√• de internationale forskningsunders√łgelser, der eksisterer, og har derudover t√¶t samarbejde med de andre nordiske lande samt England vedr. standarder for behandling.”

Med venlig hilsen

Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Forel√łbigt svar hos Folketinget i pdf-format.
Sp√łrgsm√•let og det endelige svar hos Folketinget i pdf-format.