Spgsm. 199 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om ansattes opf√łrsel overfor transk√łnnede p√• Sexologisk Klinik. Svar 280113.

Vist 330 gange.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget sp√łrgsm√•l nr. 199 – Alm. del 2012-13 – om ansattes opf√łrsel overfor transk√łnnede p√• Sexologisk Klinik, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede forel√łbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren oplyse om
  1. det er rigtigt, at Sexologisk Klinik sp√łrger patienter om de st√•r op eller sidder ned n√•r de tisser, og i bekr√¶ftende fald oplyse hvad den faglige relevans er for s√•danne sp√łrgsm√•l?
  2. hvordan Sexologisk Klinik tiltaler patienter, der fremtræder som kvinder, men som biologisk er mænd (som han eller hun)?
  3. hvilken hj√¶lp man tilbyder transk√łnnede, der f√•r afslag p√• behandling p√• Sexologisk Klinik? og
  4. om der har v√¶ret klager over leder eller ansattes opf√łrsel overfor transk√łnnede p√• Sexologisk Klinik?

Forel√łbigt svar den 2. januar 2013.
Jeg har bedt Region Hovedstaden om en udtalelse til brug for min besvarelse og vil besvare sp√łrgsm√•let endeligt, n√•r regionens udtalelse foreligger.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

Endeligt svar den 28. januar 2013
Jeg har modtaget f√łlgende udtalelse fra Region Hovedstaden om behandlingen p√• Sexologisk Klinik:

Er det rigtigt at Sexologisk Klinik sp√łrger patienter om de st√•r op eller sidder ned og tisser, og hvis ja hvad er den faglige relevans?
Under udredning og samtaler p√• Sexologisk Klinik vedr. √łnsket om k√łnsskifte er en del af evalueringen at f√• oplysninger om, i hvilket omfang den henviste patient lever som det modsatte k√łn. Ligeledes sp√łrges der til, i hvilket omfang patienten fra barnsben har f√łlt sig som det modsatte k√łn. Ofte vil det at personen f√łler sig som det modsatte k√łn indeb√¶re, at patienterne √¶ndrer vaner eller altid har haft vaner, der mere traditionelt ses som h√łrende til det modsatte k√łns.
Disse informationer har klinisk relevans i udredningen af, hvor gennemgribende transk√łnnetheden er, samt hvordan patienten lever som det modsatte k√łn, hvor det sidstn√¶vnte er n√łdvendigt for stillingtagen til evt. k√łnsskifteoperation. Dette er en del af standardudredningen ikke bare ved Sexologisk Klinik, med ogs√• p√• de centre/klinikker, som Sexologisk Klinik indg√•r i samarbejde med.

Hvordan tiltaler Sexologisk Klinik patienter, der fremtræder som kvinder, men som biologisk er mænd (som han eller hun)?
Personalet tilstræber altid at tiltale patienten, som de foretrækker at blive tiltalt.
Journalen er behandlernes arbejdsinstrument og som s√•dan et udtryk for den enkelte behandlers umiddelbare notater efter en samtale med patienten. Patienter med k√łnsidentitetsproblemer vil i behandlingsforl√łbet v√¶re i forskellige faser og ofte en overgangsfase mellem de to k√łn. Beskrivelserne i journalen er et udtryk herfor. Det tilstr√¶bes i b√•de det skrevne og talte sprog at f√łlge patientens √łnske, men der kan v√¶re tilf√¶lde, hvor der sker en sammenblanding, is√¶r i overgangsperioden.

Hvilken hj√¶lp tilbyder man transk√łnnede, der f√•r afslag p√• behandling p√• Sexologisk Klinik?
Alle tilbydes r√•dgivende samtaler inden for de rammer og ressourcer, som Sexologisk Klinik har til r√•dighed. Alternativt anbefales kontakt til egen l√¶ge, til privatpraktiserende psykiater eller privatpraktiserende psykolog, hvis det sk√łnnes, at det vil v√¶re en bedre st√łtte for patienten.

Har der v√¶ret klager over leder eller ansattes opf√łrsel overfor transk√łnnede p√• Sexologisk Klinik?
Sexologisk Klinik har i 2012 modtaget klager fra otte personer henvist under diagnosen transseksualitet over deres forl√łb p√• klinikken. Patienterne, der klagede, havde g√•et i l√¶ngere eller kortere forl√łb p√• klinikken. Sexologisk Klinik har behandlet alle klagerne i samarbejde med centerledelsen p√• Psykiatrisk Center K√łbenhavn.

Jeg kan henholde mig til ovenst√•ende og g√łr opm√¶rksom p√•, at det efter min opfattelse er en selvf√łlge, at behandlingen p√• Sexologisk Klinik skal ske med respekt for patienterne og herunder patienternes egen opfattelse af k√łnsidentiteten, samtidig med at sundhedspersonerne f√•r grundlaget for at lave en kvalificeret faglig vurdering af patientens behandlingsbehov, der opfylder patientens krav p√• patientsikkerhed. Det er en vanskelig og fintf√łlende balancegang.

Som oplyst ved tidligere besvarelser g√łr jeg endvidere opm√¶rksom p√•, at Sundhedsstyrelsen er i gang med at se p√•, om behandlingstilbuddene kan forbedres, og at pr√¶cisere kravene til omhu og samvittighedsfuldhed. Ud over bedre kvalitet og patientsikkerhed i behandlingen giver det b√•de sundhedspersoner og transk√łnnede bedre overblik over mulighederne for behandling.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Forel√łbigt svar hos Folketinget i pdf-format.
Sp√łrgsm√•let og det endelige svar hos Folketinget i pdf-format.