Behandlinger i udlandet. Spgsm. 2, L 33, 11. november 2013 om krav om forhåndstilsagn, til ministeren for sundhed og forebyggelse. Svar 20. november 2013.

Vist 205 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 11. november 2013 under behandling af lovforslag L 33 om √¶ndring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsagang inden for sundhedsv√¶senet stillet sp√łrgsm√•l nr. 2 ‚Äď 2013-14 ‚Äď om, hvilke behandlinger i udlandet, der kr√¶ves forh√•ndstilsagn, til ministeren for sundhed og forebyggelse til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 20. november 2013.
Lovforslaget har ikke et specielt transrelateret indhold.

Sp√łrgsm√•l:
Hvor kan patienter læse præcise oplysninger om til hvilke behandlinger i udlandet, der kræves forhåndstilsagn, så den enkelte patient kan være sikker på at få refusion, når behandlingen er afsluttet?

Svar
Indledningsvis vil jeg gerne fremh√¶ve, at det vil v√¶re mit faste r√•d til en patient, der √łnsker behandling i andre EU/E√ėS-lande, at patienten inden afrejse kontakter sin region eller sin kommune, s√• patienten f√•r klarhed over sin situation. Det er der mulighed for, uanset om man er forpligtet til at s√łge forh√•ndsgodkendelse eller ej.

I forhold til information om rettigheder m.v. fremg√•r det af lovforslaget, at Patientombuddet vil f√• til opgave at udarbejde generelt informationsmateriale til borgere og andre interessenter, f.eks. forsikringsselskaber om borgernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med s√łgning og modtagelse af sundhedsydelser i udlandet, hvortil der √łnskes offentligt tilskud. Endvidere skal Patientombuddet udarbejde generelt informationsmateriale om klage- og erstatningsregler m√•lrettet udenlandske patienter, som m√•tte √łnske behandling i Danmark m.v. Hertil kommer, at ministeriet snarest muligt efter lovforslagets vedtagelse vil opdatere ministeriets pjece ‚ÄĚN√•r du er henvist til sygehus‚ÄĚ [1].

I forhold til mere specifik information om, hvorvidt en sygehusbehandling er omfattet af kravet om forh√•ndsgodkendelse, vil dette fremg√• af en liste, som Sundhedsstyrelsen udarbejder og offentligg√łr, og som ogs√• vil fremg√• af Patientombuddets informationsmateriale. Af listen vil det i overensstemmelse med lovforslagets bem√¶rkninger fremg√•, at der skal s√łges om forh√•ndsgodkendelse, hvor

1) Sygehusbehandlingen kr√¶ver planl√¶gning med det form√•l at sikre, at der i Danmark er en tilstr√¶kkelig og vedvarende adgang til et afbalanceret udbud af behandling af h√łj kvalitet, eller ud fra et √łnske om at styre omkostningerne og i videst muligt omfang undg√• ethvert spild af √łkonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer, og behandlingen indeb√¶rer enten sygehusindl√¶ggelse mindst en nat, eller kr√¶ver brug af h√łjt specialiseret og omkostningskr√¶vende medicinsk infrastruktur eller medicinsk udstyr.

2) Behandlingen udg√łr en s√¶rlig risiko for patienten eller befolkningen.

3) Behandlingen ydes af en sundhedstjenesteyder, der i det enkelte tilfælde kan give anledning til alvorlig og konkret bekymring for så vidt angår kvaliteten og sikkerheden af sundhedsydelsen, med undtagelse af sundhedsydelser, der er underlagt en EU-lovgivning, der sikrer et mindsteniveau for sikkerhed og kvalitet.

Afgr√¶nsning af omr√•det for forh√•ndsgodkendelse i sygehusv√¶senet, jf. nr. 1, forventes at ske ved henvisning til de fastsatte specialfunktioner, jf. sundhedslovens kapitel 64. S√•ledes vil Sundhedsstyrelsens plan for den specialiserede behandling i Danmark finde anvendelse i afgr√¶nsningen af, om der skal ans√łges om forh√•ndstilladelse til sygehusbehandling i et andet EU/E√ėS-land.
Det bemærkes, at planen er inddelt i specialevejledninger for de enkelte specialer, som alle er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hertil kommer, at det desuden vil fremgår af Sundhedsstyrelsens liste, at sygehusbehandlinger, som indebærer hospitalsindlæggelse af patienten i mindst en nat, vil være omfattet af kravet om forhåndsgodkendelse.

Som beskrevet i lovforslaget er der desuden mulighed for at fastl√¶gges supplerende omr√•der, hvor sygehusbehandling vil v√¶re omfattet af kravet om forh√•ndsgodkendelse. Sundhedsstyrelsen er i dialog med Danske Regioner om, hvorvidt der ‚Äď inden for direktivets betingelser ‚Äď p√• nuv√¶rende tidspunkt er behov for forh√•ndsgodkendelseskrav p√• yderligere omr√•der.

Med venlig hilsen

Astrid Krag

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende lovforslag L 33.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Ministeriets pjece ‚ÄĚN√•r du er henvist til sygehus‚ÄĚ
    Pjecen, ministeren omtaler, er siden udskiftet med en nyere. Linket henviser til omtale af den aktuelt gældende, hvor den også kan downloades. Tina Thranesen.