Spgsm. 200 fra Retsudvalget den 14. januar 2016 om at sikre, at flygtninge er bekendt med danske spilleregler vedrørende seksualitet og kønsforstüelse. Svar 21. februar 2016.

Vist 80 gange.
Retsudvalget stillede den 14. januar 2016 spørgsmål nr. 200– Samling: 2015-16 – efter ønske fra Trine Bramsen (S) om at sikre, at flygtninge er bekendt med danske spilleregler vedrørende seksualitet og kønsforståelse til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 21. februar 2016.

Spørgsmül
Hvilke initiativer har regeringen taget i forhold til at sikre, at flygtninge er bekendt med danske spilleregler (normer og lovgivning) vedrørende seksualitet og kønsforstüelse, og hvilke initiativer agter ministeren at tage for at sikre, at danske normer og dansk lovgivning vedrørende seksualitet og kønsforstüelse overholdes af flygtninge?

Svar
Pü baggrund af den aktuelle flygtningesituation, som har medført et stort antal asylansøgere i Danmark, er det vÌsentligt at vÌre opmÌrksom pü eventuelle forskelle i opfattelsen af køn og seksualmoral.

I dag skal asylansøgere over 18 ür, som er indkvarteret pü et modtagecenter, deltage i et asylansøgerkursus, hvor de dels orienteres om de danske asylregler, pligter og rettigheder i asylsystemet, dels undervises i dansk sprog og kultur.

Der er derudover igangsat et arbejde blandt asylcenteroperatørerne om udvikling af et materiale, der specifikt omhandler ligestilling, seksualmoral mv. Emnerne vil ligeledes blive indarbejdet i den undervisning, som flygtningene modtager i overgivelsesfasen, før de flytter fra asylcenter til kommunen. Endelig vil introduktionen til danske normer, vÌrdier, pligter og rettigheder blive styrket i undervisningen pü danskuddannelsen.

Inger Støjberg

* * *
Folketingets journal vedr. spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.