Spgsm. 226 af 14. februar 2008 om kønsbetegnelse for transseksuelle i danske pas. Svar 2. april 2008.

Vist 112 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 pĂĽ foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmĂĽl 226 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – til sundhed og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008.

Spørgsmül
Kan ministeren bekrÌfte, at ACAO-reglerne giver mulighed for, at kønsbetegnelsen i et pas kan vÌre X (unspecified) og at denne betegnelse derfor kunne anvendes af transseksuelle, der ikke har gennemført en kønsskifteoperation?

Svar
Jeg har til brug for besvarelsen anmodet om et bidrag fra Justitsministeriet, som lovgivningen om pas henhører under. Justitsministeriet har i den anledning indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

“Oplysningerne i det danske pas følger specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition. Efter ICAO bestemmelserne skal indehaverens køn fremgĂĽ ved brug af et enkelt bogstav. Der kan anføres F for female, M for male og X for unspecified.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at kønsbetegnelsen i pas dannes automatisk pü baggrund af ansøgerens cpr-nummer. Dette medfører, at personer med lige endetal bliver anført med F og personer med ulige endetal med M.

Det er efter Rigspolitiets opfattelse afgørende, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne i passet og den fysiske fremtoning. Det vil efter Rigspolitiets opfattelse kunne give anledning til problemer ved paskontrollen, hvis pasindehaverens biologiske køn ikke er i overensstemmelse med passets kønsangivelse, som den kan udledes af det anførte personnummer.

Da transseksuelle, som ikke har gennemført en kønsskifteoperation, ikke i biologisk henseende har skiftet køn, er det Rigspolitiets opfattelse, at det er i overensstemmelse med ICAO specifikationerne at anføre kønnet med henholdsvis M for male og F for female.”

Justitsministeriet har oplyst, at Justitsministeriet kan henholde sig til Rigspolitiets udtalelse.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.