Sp√łrgsm√•l om Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transk√łnnede, som har √łnsket et X i deres pas. REU spgsm. 23. 14. august 2013. Svar 7. november 2013.

Vist 190 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Retsudvalget, REU har den 14. august 2013 p√• vegne af Pernille Skipper (EL) stillet sp√łrgsm√•l 23 ‚Äď Alm. del 2012-13 ‚Äď om det er korrekt, at Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transk√łnnede, som har √łnsket et X i deres pas i stedet for et F eller et M, til justitsminister, Morten B√łdskov (S), der svarede den 7. november 2013

Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere REU alm. del bilag 406 (2012-13) og oplyse, om det er korrekt, at Rigspolitiet som anf√łrt i henvendelsen modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transk√łnnede, som har √łnsket et X i deres pas i stedet for et F eller et M. I givet fald √łnskes samtidig en n√¶rmere beskrivelse af baggrunden for denne arkivering samt for karakteren af de oplysninger, der opbevares hos Rigspolitiet. Samtidig √łnskes ministerens kommentarer til forslaget om, at ans√łgninger om et X i passet efter newzealandsk forbillede behandles i Borgerservice, hvor pasans√łgeren blot underskriver en erkl√¶ring under strafansvar.

Svaret
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚRigspolitiet kan oplyse, at det f√łlger af pasbekendtg√łrelsens ¬ß 5, stk. 5, (bekendtg√łrelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v.), at Rigspolitichefen kan tillade, at k√łnnet for en person, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Sexologisk Klinik vurderes at v√¶re transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.

Ved modtagelse af en ans√łgning om X i passet i stedet for et F eller et M anmoder Rigspolitiet ans√łgeren om at underskrive en fuldmagt, hvormed Rigspolitiet kan indhente en erkl√¶ring fra Sexologisk Klinik til brug for Rigspolitiets behandling af ans√łgningen.

Erkl√¶ringen fra Sexologisk Klinik indeholder oplysninger om social anamnese, famili√¶r disposition, psykiatrisk anamnese, somatisk anamnese, medicin, k√łnsskifte√łnske, seksualitet, klinisk indtryk samt en konklusion.

N√•r erkl√¶ringen fra Sexologisk Klinik modtages, journaliseres den p√• den p√•g√¶ldende sag. Erkl√¶ringen indg√•r herefter som grundlag for Rigspolitiets afg√łrelse.

Erkl√¶ringen opbevares efter journalisering og afg√łrelse i Rigspolitiets Hovedjournals arkiv. Opbevaringen sker i overensstemmelse med reglerne i arkivlovens ¬ß 8 og arkivbekendtg√łrelsens ¬ß 1-3. Opbevaringen sker i lokaler, som journalmedarbejdere umiddelbart alene har adgang til.‚ÄĚ

Justitsministeriet kan i √łvrigt oplyse, at der i januar 2013 blev nedsat en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe om juridisk k√łnsskifte, som har til opgave at opstille og vurdere modeller for juridisk k√łnsskifte uden krav om kastration. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse blandt andet beskrive og analysere den g√¶ldende paslovgivning.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2013, s√•ledes at der i regeringen kan tages stilling til, om der som opf√łlgning p√• arbejdet skal frems√¶ttes lovforslag i for√•ret 2014. Der vil i den forbindelse endvidere blive taget stilling til, om der er grundlag for at √¶ndre pasbekendtg√łrelsens regler om k√łnsbetegnelsen i pas for transk√łnnede.

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.