Spgsm. 241 den 3. december 2010 om. bl.a. selvfordsfors√łg blandt unge LGBT personer. Svar den 3. februar 2011.

Vist 49 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 3. december 2010 efter √łnske fra Jonas Dahl (SF) sp√łrgsm√•l 241 – Samling: 2010-11 – om selvmordsforebyggende tiltag i folkeskolen og p√• ungdomsuddannelserne bl.a. i relation til unge LGBT personer, og om hvorfor lesbiske og biseksuelle kvinder er frav√¶rende i sundhedsforebyggelses initiativer, til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V), der svarede den 3. februar 2011.

Indhold
Sp√łrgsm√•l
Svar
Bilag – Bidrag til svaret fra Center for Selvmordsforskning (udateret)
Kilder

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•let
Af Levevilk√•rsunders√łgelsen 2009 blandt lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner fremg√•r det, at der er en massiv overrepr√¶sentation af selvmordsfors√łg hos b√łrn og unge i LGBT-populationen (Gransell, 2009:pp110-115). Disse b√łrn og unge er fordelt over hele landet, i grundskolen og p√• ungdomsuddannelserne.
– Kan Ministeren redeg√łre for, hvilke generelle selvmordsforebyggende tiltag og hvilken forskningsbaseret viden, der er til r√•dighed for og benyttes i folkeskolen og p√• ungdomsuddannelserne i Danmark?
– Kan ministeren g√łre rede for, hvilke af ovenn√¶vnte tiltag og forskning, der specifikt adresserer seksualitet og seksuel identitet som beskyttelses- eller risikofaktorer i forbindelse med selvmordsfors√łg blandt b√łrn og unge i Danmark?
– Kan ministeren g√łre rede for, hvorfor lesbiske og biseksuelle kvinder er frav√¶rende i sundhedsforebyggelses initiativer og har v√¶ret det siden 1980¬īerne?‚ÄĚ

[Indhold] Svar
Jeg har til brug for min besvarelse anmodet Center for Selvmordsforskning,
som er en selvejende institution under Socialministeriet, om bidrag.

Jeg vedlægger centrets bidrag til orientering for Folketingets Sundhedsudvalg.
Som det fremg√•r, har Center for Selvmordsforskning gennem flere √•r foretaget forskning i selvmordsadf√¶rd og anden selvskade blandt b√łrn og unge og har udarbejdet forebyggelsesmateriale bl.a. til kommunerne samt screeningsredskaber specifikt rettet mod b√łrn og unge. En del af forskningen og forebyggelsesmaterialet har fokus p√• s√•rbarhed og (mis)trivsel blandt b√łrn og unge, herunder bl.a. problemer med seksuel orientering.

Til sp√łrgsm√•let om, hvorfor lesbiske og biseksuelle kvinder er frav√¶rende i forebyggende initiativer, har Sundhedsstyrelsen oplyst f√łlgende, som jeg kan henholde mig til: ‚ÄĚDet fremg√•r af Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚVurdering og visitation af selvmordstruede‚ÄĚ 2007, at de v√¶sentligste risikofaktorer for selvmord og selvmordsfors√łg er psykisk sygdom, misbrug og tidligere selvmordsfors√łg. Det at v√¶re lesbisk eller biseksuel omtales ikke i vejledningen som en selvst√¶ndig risikofaktor for selvmordsfors√łg, men i det omfang disse grupper har en psykisk sygdom, et misbrug eller tidligere har fors√łgt selvmord, vil de naturligvis v√¶re i risikogruppe.

Disse grupper vil s√•ledes v√¶re omfattet af de generelle selvmordsforebyggende initiativer, herunder initiativer fra Center for Selvmordsforskning, satspuljefinansierede, selvmordsforebyggende projekter under Socialministeriet rettet mod unge piger, √¶ldre m√¶nd og sindslidende samt tilbuddene i de regionale centre for selvmordsforebyggelse, som ogs√• er prioriteret med satspuljemidler.‚ÄĚ.

For s√• vidt ang√•r de satspuljefinansierede, selvmordsforebyggende projekter under Socialministeriet, kan jeg oplyse, at der med satspuljeaftalen for 2005-2008 blev afsat i alt 40 mio. kr. i puljemidler, hvor fokus var indsatsen over for s√¶rlige risikogrupper, fx unge piger og √¶ldre m√¶nd, lige som der blev afsat midler til r√•dgivningsorganisationen Livslinjen. Midlerne fra satspuljen har v√¶ret givet til st√łtte for projekter i organisationer, kommuner og regioner med henblik at styrke den forebyggende indsats i forhold til selvmord og selvmordsfors√łg.

Desuden kan det oplyses, at der findes en r√¶kke landsd√¶kkende telefonr√•dgivninger (fx Livslinjen) bestyret af forskellige organisationer, som personer i krise kan ringe til, og som har til form√•l at forebygge selvmord og selvmordsfors√łg.

Med venlig hilsen
Bertel Haarder

[Indhold] Bilag
Bilag – Bidrag til svaret fra Center for Selvmordsforskning (udateret) i pdf-format.

* * *
[Indhold] Kilder
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.