Spgsm. 250 af 9. november 2012 om regeringen vil ratificere Europarådets konvention РCM(2011)49 Рom vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 061212.

Vist 74 gange. Den 9. november 2012 stillede Retsudvalget sp√łrgsm√•l 250 – Alm. del 2012-13 – om det er regeringens hensigt at ratificere Europar√•dets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten B√łdskov, der svarede den 6. oktober 2012.

Sp√łrgsm√•l
Er det regeringens hensigt at ratificere Europar√•dets konvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet, og hvorn√•r forventer regeringen i bekr√¶ftende fald, at det n√łdvendige forberedende arbejde i form af skrivning af notater og lignende er afsluttet, og hvorn√•r forventer regeringen, at en ratificering faktisk kan finde sted?

Svar
Justitsministeriet er i f√¶rd med at unders√łge, i hvilket omfang det vil v√¶re n√łdvendigt at √¶ndre dansk lovgivning, for at Danmark kan leve op til forpligtelserne i henhold til Europar√•dets konvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet, s√•fremt Danmark ratificerer konventionen.

Unders√łgelsen, der bl.a. omfatter lovgivning inden for flere forskellige ministeromr√•der, sker til brug for regeringens beslutning om en eventuel dansk undertegnelse af konventionen med henblik p√• efterf√łlgende ratificering. Der er s√•ledes ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt truffet beslutning herom.

Jeg forventer i 1. halv√•r 2013 at kunne orientere Folketingets Retsudvalg om udfaldet af unders√łgelsen.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.