Spgsm. 26 af 12. november 2008 om oplysningskampagne ifm. med etablering af Ligebehandlingsnævnet. Svar 1. december 2008.

Vist 199 gange.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg sp√łrgsm√•l 26 – Alm. del 2008-09 – om der med etableringen af Ligebehandlingsn√¶vnet p√•t√¶nkes en generel oplysningskampagne, til besk√¶ftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 1. december 2008.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes oplyse, om der i forbindelse med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne rettet mod arbejdsgivere og offentligheden til forebyggelse af diskrimination?

Svar
Som det fremgår af loven, er sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet placeret i Ankestyrelsen.

Jeg kan oplyse, at Ankestyrelsen tager sig af den primære information om Ligebehandlingsnævnet, og at Ankestyrelsen over for Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at Ankestyrelsen i samarbejde med formandskabet for det nye Ligebehandlingsnævn generelt og konkret vil informere offentligheden om Ligebehandlingsnævnets opgaver, herunder reglerne på området og nævnets praksis. Der vil dels blive tale om generel information i form af trykte pjecer, information på nævnets hjemmeside og på relevante organisationers og foreningers hjemmesider, dels mere konkret og målrettet information i forhold til arbejdsgivereorganisationer og andre interessenter.

Venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.