Spgsm. 273 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om partnerskabsaftaler til bekæmpelse af hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.

Vist 73 gange.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 sp√łrgsm√•l 273 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) om lokale s√•kaldte partnerskabsaftaler, hvor politiet, kommunen og
de relevante organisationer samarbejder om bek√¶mpelse af hadforbrydelser, til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den Svar 14. marts 2016.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for erfaringerne med de lokale s√•kaldte partnerskabsaftaler,
som man har haft i Fyns politikreds, og hvor politiet, kommunen og
de relevante organisationer samarbejder om bekæmpelse af hadforbrydelser?

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚRigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Fyns Politi, som indledningsvis har oplyst, at politikredsen siden 2010 har arbejdet systematisk med hadforbrydelser.

Fyns Politi har videre oplyst, at politikredsen i juni 2014 indgik et samarbejde med fire interesseorganisationer ‚Äď Foreningen Lambda, Dansk/Arabisk kultur og videnskab, Tyrkisk Islamisk Kultur Forening og Det j√łdiske samfund i Danmark ‚Äď samt Odense Kommune i projektet ‚ÄĚPartnerskab mod hatecrime‚ÄĚ. Fyns Politi var initiativtager og tovholder p√• projektet og har varetaget koordinationen og dokumentationen i partnerskabet.

M√•let med partnerskabet var at √łge den generelle viden om hadforbrydelser i befolkningen, men ogs√• at skabe bedre muligheder for at forebygge, afd√¶kke og kortl√¶gge hadforbrydelser, herunder ved at r√•dgive og vejlede ofrene om at anmelde hadforbrydelser til politiet.

Der blev afholdt et statusm√łde i projektet ved udgangen af 2015. Fyns Politi har oplyst, at alle parter i projektet i forbindelse med m√łdet har udtrykt √łnske om at forts√¶tte samarbejdet med afs√¶t i et nyt kommissorium.

Fyns Politi har imidlertid oplyst, at politikredsen har oplevet en stor forskel i niveauet af og tilgangen til samarbejdet i partnerskabet. Det er ligeledes Fyns Politis opfattelse, at der ikke har v√¶ret en klar og f√¶lles forst√•else af den strategiske hensigt med partnerskabet. P√• den baggrund har der v√¶ret afholdt en r√¶kke m√łder med hver enkelt partner i projektet, hvor mulighederne for det fremadrettede samarbejde har v√¶ret dr√łftet.
Fyns Politi har i den forbindelse fremhævet vigtigheden af, at partnerskabet foregår i et ligeværdigt samarbejde. Endvidere har Fyns Politi oplyst, at politikredsen gerne fremover vil varetage sekretariatsfunktionen samt være facilitator, men at partnerskabet skal påtage sig koordinering og iværksættelse af initiativer. Politikredsen har afslutningsvist oplyst, at denne udmelding umiddelbart er blevet modtaget positivt i partnerskabet.

* * *
Sp√łrgsm√•let skal ses i sammenh√¶ng med Retsudvalgets √•bne samr√•d den 11. februar 2016 om hadforbrydelser med justitsminister, S√łren Pind.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.