Spgsm. 274 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om udbredelse af partnerskabsaftaler til bekæmpelse af hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.

Vist 64 gange.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 sp√łrgsm√•l 274 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) om justitsminister, S√łren Pind vil udbrede de s√•kaldte partnerskabsaftaler, hvor politiet, kommunen og
de relevante organisationer samarbejder om bek√¶mpelse af hadforbrydelser, til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den 14. marts 2016.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren tage initiativ til at udbrede Fyns politis såkaldte partnerskabsaftale, hvor politiet, kommunen og de relevante organisationer samarbejder om bekæmpelse af hadforbrydelser?

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚRigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Rigspolitiets primo 2015 overtog det overordnede ansvar for hadforbrydelser fra Politiets Efterretningstjeneste.

Rigspolitiet har siden overtagelsen iværksat en analyse af kriminalitetsområdet samt foretaget en kortlægning af de enkelte politikredses viden, erfaring og tiltag på hadforbrydelsesområdet, herunder også Fyns Politis.

Erfaringerne fra Fyns Politis lokale projekt ‚ÄĚPartnerskab mod hatecrime‚ÄĚ indg√•r s√•ledes i Rigspolitiets overvejelser om tilrettel√¶ggelse af mulige nationale tiltag p√• hadforbrydelsesomr√•det, herunder hvorvidt s√•kaldte partnerskabsaftaler b√łr udbredes nationalt.

Fyns Politi har imidlertid over for Rigspolitiet tilkendegivet, at arbejdet i projektet ‚ÄĚPartnerskab mod hatecrime‚ÄĚ ikke har v√¶ret uden udfordringer. P√• den baggrund har Rigspolitiet p√•begyndt en dialog med en r√¶kke v√¶sentlige nationale interessenter p√• hadforbrydelsesomr√•det, s√•ledes at disse f√•r lejlighed til at belyse andre mulige metoder til nationalt at samarbejde omkring bek√¶mpelse af hadforbrydelser. Det f√łrste m√łde i denne dialogindsats er afholdt, og de resterende forventes at blive afholdt i l√łbet af for√•ret 2016.

Det bem√¶rkes, at Rigspolitiet ‚Äď ud over planl√¶gning af en r√¶kke dialogm√łder ‚Äď endvidere har etableret en egentlig moniteringsordning vedr√łrende hadforbrydelser (der tr√•dte i kraft i november 2015), ligesom der arbejdes m√•lrettet med at forbedre politiets registrering af disse forbrydelser. Rigspolitiet vil endvidere overveje, hvorvidt der er behov for yderligere uddannelsesm√¶ssige tiltag p√• omr√•det.

De ovenfor beskrevne tiltag skal s√•ledes ses som en samlet national indsats i forhold til styrkelse af politiets indsats mod hadforbrydelser.‚ÄĚ

Der henvises til Justitsministeriets samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr.
273
(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

* * *
Sp√łrgsm√•let skal ses i sammenh√¶ng med Retsudvalgets √•bne samr√•d den 11. februar 2016 om hadforbrydelser med justitsminister, S√łren Pind.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.