Spgsm. 276 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om vurdering af og opg√łrelse over om hadforbrydelser henl√¶gges eller ikke efterforskes tilstr√¶kkeligt. Svar 14. marts 2016.

Vist 98 gange.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 sp√łrgsm√•l 276 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) om Rigspolitiets vurdering af og en opg√łrelse over, om anmeldte hadforbrydelser henl√¶gges eller ikke efterforskes tilstr√¶kkeligt, til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den 14. marts 2016.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren bede Rigspolitiet om en vurdering af, og en opg√łrelse over, hvorvidt anmeldte hadforbrydelser henl√¶gges eller ikke i tilstr√¶kkelig grad efterforskes, fordi disse registreres som unders√łgelsesnumre frem for s√•kaldte skarpe sager?

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚRigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at anmeldelser om strafbare forhold, herunder hadforbrydelser, registreres i politiets sagsstyringssystem (POLSAS).
Der finder ikke en s√¶rskilt journalisering af hadforbrydelser sted, og det vil derfor kr√¶ve en meget ressourcekr√¶vende manuel gennemgang af et betydeligt antal unders√łgelsessager for at kunne identificere hadforbrydelsessager, da s√•danne kan indg√• i en r√¶kke forskellige sagstyper. Rigspolitiet har ikke umiddelbart fundet grundlag for at iv√¶rks√¶tte en s√•dan manuel gennemgang.
Det bem√¶rkes imidlertid, at det fremg√•r af Rigsrevisionens beretning om politiets henl√¶ggelse af straffesager fra maj 2015, at Rigsrevisionens gennemgang af en r√¶kke henlagte sager viser, at sagernes status som unders√łgelsessager ikke ser ud til at have betydning for politiets efterforskning.
Rigspolitiet kan afslutningsvis i √łvrigt oplyse, at der i √łjeblikket p√•g√•r arbejde med udarbejdelse af retningslinjer for politiets anvendelse af unders√łgelsesnumre. Rigspolitiet kan i den forbindelse henvise til Justitsministeriets besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 181 og nr. 182 (Alm. del, Samling 2015-16) fra Folketingets Retsudvalg.‚ÄĚ

* * *
Sp√łrgsm√•let skal ses i sammenh√¶ng med Retsudvalgets √•bne samr√•d den 11. februar 2016 om hadforbrydelser med justitsminister, S√łren Pind.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.