Spgsm. 278 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.

Spgsm. 278 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.

Vist 113 gange.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 sp√łrgsm√•l 278 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser, til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den 14. marts 2016.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, hvad Rigspolitiets nye monitoreringsordning pr√¶cist indeholder, og hvordan den adskiller sig fra PET‚Äôs opg√łrelsesmetoder?

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚRigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Rigspolitiets nationale moniteringsordning vedr√łrende hadforbrydelser tr√•dte i kraft den 2. november 2015. Sager om hadforbrydelser indgik tidligere i PET‚Äôs RACI-ordning, der omhandler kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund.

Som led i den nye moniteringsordning vil hadforbrydelser fremadrettet blive registreret i politiets sagsstyringssystem POLSAS via en r√¶kke s√łgen√łgler, som kategoriserer hadforbrydelserne ud fra f√łlgende motiver: ‚ÄĚRacistisk motiveret‚ÄĚ, ‚ÄĚReligi√łst motiveret‚ÄĚ og ‚ÄĚSeksuelt orienteret‚ÄĚ.

S√łgen√łglerne kan v√¶lges inden for en lang r√¶kke i forvejen definerede kriminalitetstyper (angivet ved udvalgte gerningskoder), som kan v√¶re relevante i forhold til hadforbrydelser.

Til hvert motiv er der tilf√łjet en r√¶kke underkategorier. S√łgen√łglen ‚ÄĚRacistisk motiveret‚ÄĚ, som kan anvendes, n√•r et strafbart forhold har baggrund i gerningsmandens opfattelse af ofrets race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, er f.eks. underopdelt i kategorierne ‚ÄĚNationalitet/etnicitet‚ÄĚ, ‚ÄĚRace/hudfarve‚ÄĚ og ‚ÄĚ√ėvrige racistisk motiveret‚ÄĚ.

S√łgen√łglerne p√•f√łres sagerne af de enkelte sagsbehandlere i politikredsene. Sagsbehandlerne skal s√•ledes i forbindelse med registrering af sager i POLSAS inden for de udvalgte forbrydelsestyper vurdere, om der konkret kan v√¶re tale om en hadforbrydelse. S√łgen√łglerne kan dog ogs√• p√•f√łres sagen efterf√łlgende, s√•fremt efterforskningen viser, at en forbrydelse, der i f√łrste omgang ikke har v√¶ret anset for en hadforbrydelse, rettelig viser sig at v√¶re det.

Som led i den nye moniteringsordning skal sagsbehandlerne p√•f√łre s√łgen√łglerne via en elektronisk dropdown menu, og der vil s√•ledes ikke v√¶re risiko for stave- og sl√•fejl, som efterf√łlgende kan betyde, at sager om hadforbrydelser ikke kan fremfindes i systemerne. Tidligere skulle hadforbrydelsessager forsynes med s√•kaldte modusord som f.eks. ‚ÄĚhadforbrydelse‚ÄĚ, ‚ÄĚhatecrime‚ÄĚ eller ‚ÄĚekstremisme‚ÄĚ i POLSAS.

Rigspolitiet kan generelt om politiets anvendelse af s√łgen√łgler oplyse, at s√łgen√łglerne bruges til at optimere de data, der ligger til grund for politiets kriminalitetsanalyser og derved medvirker til n√¶rmere at belyse udviklingen inden for et givent kriminalitetsomr√•de.

Selvom der er etableret s√¶rlige s√łgen√łgler med henblik p√• at g√łre det muligt at identificere hadforbrydelsessager, er det dog fortsat en udfordring at sikre, at alle relevante sager opdateres med disse. Rigspolitiet arbejder m√•lrettet p√• at √łge datakvaliteten og vil i den sammenh√¶ng foretage l√łbende opf√łlgning med den generelle brug af s√łgen√łgler med henblik p√• at sikre korrekt registrering.

Siden moniteringsordningen tr√•dte i kraft, har Rigspolitiet endvidere p√• m√•nedsbasis gennemg√•et de sager, der er forsynet med hadforbrydelsess√łgen√łgler. Denne l√łbende gennemgang har blandt andet til form√•l at foretage en kvalitetssikring af politikredsenes registrering af sagerne, ligesom Rigspolitiet p√• den m√•de kontinuerligt vil have et overblik over hadforbrydelsesomr√•det ‚Äď b√•de generelt, men ogs√• i relation til de enkelte underkategorier af hadforbrydelser.

Det kan i √łvrigt oplyses, at Rigspolitiet i forbindelse med etablering af moniteringsordningen har afholdt m√łder med repr√¶sentanter fra politikredsenes analyseenheder med henblik p√• at informere om ordningen samt at sikre kendskabet til s√łgen√łglerne og brugen af disse lokalt. Rigspolitiet har endvidere udsendt en vejledning til samtlige politikredse om, hvordan registrering med s√łgen√łgler p√• hadforbrydelsesomr√•det n√¶rmere skal foretages.

Afslutningsvis kan det oplyses, at Rigspolitiet ‚Äď ud over iv√¶rks√¶ttelse af moniteringsordningen og arbejdet med m√•lrettet at forbedre politiets registrering af hadforbrydelser ‚Äď ogs√• har iv√¶rksat en indsats for at √łge antallet af anmeldelser p√• omr√•det. Rigspolitiet har s√•ledes p√•begyndt/igangsat en dialog med en r√¶kke v√¶sentlige interessenter p√• omr√•det. Dialogen har til form√•l at etablere et t√¶ttere og l√łbende samarbejde med interessenterne samt at levere input til overvejelserne om tilrettel√¶ggelsen af politiets fremadrettede indsats p√• omr√•det. Endvidere har dialogen som n√¶vnt ogs√• til form√•l at afd√¶kke, hvordan der kan samarbejdes om at f√• flere ofre for hadforbrydelser til at anmelde disse sager til politiet.

Det f√łrste m√łde i denne dialogindsats er allerede afholdt, og de resterende m√łder forventes afholdt i for√•ret 2016.‚ÄĚ

* * *
Sp√łrgsm√•let skal ses i sammenh√¶ng med Retsudvalgets √•bne samr√•d den 11. februar 2016 om hadforbrydelser med justitsminister, S√łren Pind og:
Samr√•dssp√łrgsm√•l Z om, hvorfor PET ikke offentligg√łr hadforbrydelsesrapporten (RACI-rapporten) for 2014.
Samr√•dssp√łrgsm√•l √Ü om, hvorfor PET vurderer, at de hadforbrydelsestallene for 2014 (RACI-rapporten) ikke er korrekte.
Samr√•dssp√łrgsm√•l √ė om der fortsat vil blive udgivet en hadforbrydelsesrapport (RACI-rapporten).

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let os svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.