Spgsm. 279 af 16. december 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om indberetning af sager med et muligt racistisk motiv til PET. Svar den 30. januar 2009.

Vist 65 gange.
Retsudvalget stillede den 16. december 2008 efter √łnske fra Line Barfod (EL) sp√łrgsm√•l 279 – Alm. del 2008-09 – om indsk√¶rpelse af indberetninger af hate crime til PET over for politikredsene til justitsministerer, Brian Mikkelsen der svarede den 30. januar 2009.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren indsk√¶rpe over for politikredsene, at der skal ske indberetning til PET af alle sager med et muligt racistisk motiv og ikke kun af de sager, hvor det kan anses for bevist, at der er et racistisk motiv, s√•ledes at det bliver muligt at se, om der er nogle m√łnstre i sagerne?

Svaret
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet f√łlgende udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste, hvortil jeg kan henholde mig:

“Politiets Efterretningstjeneste har siden 1992 modtaget underretning fra politikredsene om kriminelle forhold og h√¶ndelser, der kan have racistisk baggrund, og som er rettet mod udl√¶ndinge. Ordningen blev i 2001 udvidet til at omfatte ethvert forhold med mulig racistisk eller religi√łs baggrund, uanset om det kriminelle forhold er rettet mod en person eller interesse af udenlandsk eller dansk herkomst.

Politiets Efterretningstjeneste har ved skrivelse af 23. december 2008 meddelt politikredsene, at ordningen pr. 1. januar 2009 udvides til ogs√• at omfatte kriminalitet, der udspringer af andre ekstremistiske holdninger. Form√•let med udvidelsen af ordningen er et √łnske om en bredere og mere samlet kortl√¶gning af kriminalitet, der har sammenh√¶ng med ekstremistiske holdninger, og at styrke efterretningstjenestens mulighed for l√łbende at vurdere, om der kan konstateres tegn p√• mere organiseret og systematisk ud√łvelse af s√•danne former for kriminalitet.

Omfattet af indberetningsordningen er herefter alle kriminelle forhold, der muligt har ekstremistisk baggrund. Det fremgår i den forbindelse af skrivelsen, at der ikke stilles krav om, at der skal foreligge egentligt bevis for det kriminelle forholds ekstremistiske baggrund, og at det således er tilstrækkeligt, at der blot foreligger mistanke herom.

Det fremg√•r endvidere af skrivelsen, at Politiets Efterretningstjeneste med henblik p√• forenkling og effektivisering af den nuv√¶rende indberetningsordning har besluttet at oml√¶gge ordningen s√•ledes, at efterretningstjenesten fremover kan indhente de relevante oplysninger direkte fra politiets elektroniske sagsstyringssystemer. Denne oml√¶gning vil efter efterretningstjenestens opfattelse g√łre det muligt at tilvejebringe et mere fyldestg√łrende og retvisende billede af udviklingen p√• et omr√•de, som dog fortsat b√¶rer pr√¶g af, at alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund ikke n√łdvendigvis kommer til politiets kendskab. For fremtiden p√•hviler det derfor alene politikredsene at sikre, at alle opdateringer i politiets elektroniske sagsstyringssystemer, der m√• anses for omfattet af indberetningsordningen, markeres og g√łres tilg√¶ngelige for Politiets Efterretningstjeneste, og der skal s√•ledes ikke l√¶ngere ske indberetning til efterretningstjenesten via den hidtil anvendte blanket.

Der henvises i √łvrigt til vedlagte kopi af Politiets Efterretningstjenestes skrivelse af 23. december 2008 til politikredsene.‚ÄĚ

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Skrivelsen af 23. december 2008 om indberetning af kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund fra PET til politikredsene om indberetning af kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund.