Spgsm. 285 af 2. april 2007 om, hvad der kan g√łre for at lette transseksuelles muligheder for at f√• en nemmere tilv√¶relse. Svar 14. maj 2007.

Vist 179 gange.
Justitsministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren fik begge den 2. april 2007 stillet sp√łrgsm√•l 285 – Retsudvalget. Alm. del Samling 2006-07 – om, hvad der kan g√łre for at lette transseksuelles muligheder for at f√• en nemmere tilv√¶relse, idet der henvistes til en i sp√łrgsm√•let vedlagt artikel, hvis indhold ikke fremgik af sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let blev den 14. maj 2007 samlet besvaret af indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen.

Den “vedlagte artikel” har Folketinget tilsendt mig ordlyden af. Det var en artikel bragt i avisen.dk, men artiklen er ikke mere tilg√¶ngelig.

Det fremg√•r imidlertid af ordlyden i artiklen, at den drejede sig om, at transseksuelle f√łrst efter en gennemf√łrt k√łnsskifteoperation kan f√• √¶ndret personnummer og k√łnsbetegnelse i deres pas, s√• det ogs√• svarer til det k√łn, de fremtr√¶der som.

I artiklen udtalte Anne Baastrup fra SF: “Vi mangler simpelthen lovgivning p√• omr√•det. Det er diskriminerende, at transseksuelle ikke kan skifte personnummer som passer p√• deres k√łn“.

Helle Sjelle, Konservative udtalte i artiklen, “jeg har aldrig f√łr h√łrt om, at det skulle v√¶re et problem. Men det er klart, at vi ikke √łnsker en lovgivning, som er diskriminerende for transseksuelle“.

Det fremg√•r ligeledes af artiklen, at medlem af Folketingets Sundhedsudvalg, Lone M√łller, Socialdemokraterne, har bedt Sundhedsminister Lars L√łkke Rasmussen, Venstre om at se p√•, om loven kan √¶ndres, og udtalte: “Det er h√•bl√łst gammeldags, at vores lovgivning ikke tager h√łjde for transseksuelle. Det er en lille gruppe mennesker, men det er et meget stort problem for disse mennesker“.

I artiklen er der fejlagtigt henvist til Lov om sterilisation og kastration fra 1932. Den er oph√¶vet og bestemmelserne om kastration med henblik p√• k√łnsskifte findes nu i Sundhedsloven.

Tina Thranesen.

* * *
Sp√łrgsm√•l
Vil ministrene med henvisning til vedlagte artikel overveje, hvad man kan g√łre for at lette transseksuelles muligheder for at f√• en nemmere tilv√¶relse?

Svar
Sp√łrgsm√•let er stillet til s√•vel indenrigs- og sundhedsministeren som justitsministeren. Efter aftale er der i det f√łlgende foretaget en sammenskrivning af besvarelsen af sp√łrgsm√•let fra indenrigs- og sundhedsministeren henholdsvis justitsministeren.

I sp√łrgsm√•let henvises til en artikel af 9. februar 2007, som omhandler transseksuelles manglende mulighed for at f√• tildelt et nyt personnummer med en √¶ndret k√łnsangivelse henholdsvis at f√• √¶ndret k√łnsangivelsen i deres pas.

Med hensyn til reglerne om √¶ndring af personnummer, som henh√łrer under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, kan f√łlgende oplyses:

Efter ¬ß 3, stk. 5, i CPR-loven er det kun fejl i de oplysninger, som indg√•r i personnummeret, det vil sige f√łdselsdato og k√łn, der kan begrunde tildeling af et nyt personnummer.

Personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, f√•r tildelt et nyt personnummer, n√•r Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor fra Sundhedsstyrelsen har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet.

Personer, som ikke har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, har ingen fejl i deres personnummer og kan derfor ikke tildeles et nyt personnummer. Der vil s√•ledes ikke kunne ske en √¶ndring af personnummeret, alene fordi den p√•g√¶ldende oplyser at f√łle sig mere som en person af det modsatte k√łn end det registrerede. Der kan ligeledes ikke ske en √¶ndring af personnummeret
for personer, der ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af statsforvaltningen har f√•et tilladelse til at b√¶re et navn, der ikke er k√łnskorrekt, jf. ¬ß 13 i bekendtg√łrelse nr. 146 af 6. marts 2006 om navne.

For s√•danne personer, der ikke har gennemg√•et et egentligt k√łnsskifte, vil der ikke ske en √¶ndring i ministerialbogen af den p√•g√¶ldendes k√łnsstatus fra mand til kvinde eller omvendt.

Oplysningerne i CPR skal være overensstemmende med de grundregistrerende myndigheders oplysninger, f.eks. i ministerialbogen.

Kravet om overensstemmelse med registreringen i ministerialbogen er uomgængeligt. Hertil kommer, at CPR-registret har karakter af et grundregister, som altid skal være korrekt udvisende. Jeg mener derfor ikke, at der er grundlag for at ændre lovgivningen på dette punkt.

Med hensyn til reglerne om udstedelse af pas, som henh√łrer under Justitsministeriet, kan f√łlgende oplyses:

Justitsministeren fasts√¶tter i medf√łr af paslovens ¬ß 1, stk. 2, de n√¶rmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere. Pas udf√¶rdiges p√• pasblanketter, der er godkendt hertil af Rigspolitiet, jf. pasbekendtg√łrelsens ¬ß 5, stk. 2.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, som har oplyst f√łlgende:

  “Angivelsen af k√łn p√• personsiden i danske pas sker i overensstemmelse med de internationale standarder i ICAO, doc. 9303, part 1, sixth edition. For s√• vidt ang√•r k√łnsangivelsen i pas fremg√•r det, at indehaverens k√łn skal fremg√• ved angivelse af et enkelt bogstav, og at der kan angives F (for female), M (for male) og X (for unspecified). Der er ikke i Danmark udstedt pas, hvor betegnelsen X er anvendt.

Det er i den forbindelse Rigspolitiets opfattelse, at k√łnsangivelsen p√• datasiden i et pas skal tjene som identifikation for det biologiske k√łn, og at dette g√¶lder, uanset om pasindehaveren fremtr√¶der som det modsatte k√łn. Efter Rigspolitiets opfattelse vil det endvidere kunne give anledning til problemer ved paskontrollen, hvis pasindehaverens k√łn ikke er i overensstemmelse med k√łnsangivelsen i passet, hvilket vil fremg√• af det i passet anf√łrte cpr-nummer.”

Justitsministeriet kan henholde sig til Rigspolitiets udtalelse og kan i √łvrigt henvise til Justitsministeriets besvarelse af 13. februar 2007 af sp√łrgsm√•l nr. S 2619 fra medlem af Folketinget Lone M√łller (S).

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.