Spgsm. nr. 29 den 10. oktober 2014 om LGBT Danmarks kritik af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.

Vist 167 gange.
Uffe Elb√¶k (UFG) stillede den 10. oktober 2014 sp√łrgsm√•l 29 – SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 – LGBT Danmarks kritik af, at transk√łnnede vil opleve en √łget umyndigg√łrelse som f√łlge af Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Nick H√¶kkerup (S), der svarede den 12. november 2014.

Sp√łrgsm√•let
Af LGBT Danmarks h√łringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni til Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede fremg√•r det, at foreningen mener, at Sundhedsstyrelsens tiltag i vejledningen ikke bidrager til at fremme transk√łnnedes rettigheder og muligheder for at leve det liv, de √łnsker. S√¶rligt den psykiatriske udredning bidrager if√łlge LGBT Danmark til en √łget umyndigg√łrelse af transk√łnnede. Hvordan forholder ministeren sig til LGBT Danmarks kritik af, at transk√łnnede vil opleve en √łget umyndigg√łrelse som f√łlge af Sundhedsstyrelsens vejledning?

Svaret
I forbindelse med besvarelse af sp√łrgsm√•let har ministeriet anmodet Sundhedsstyrelsens om en udtalelse.

Sundhedsstyrelsen udtaler:
‚ÄĚSundhedsstyrelsen kan hertil bem√¶rke, at Sundhedsstyrelsens kommende vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede fastl√¶gger, hvordan l√¶ger udviser omhu og samvittighedsfuldhed ved udredning og behandling af transk√łnnede, som √łnsker k√łnsmodificerende behandling, og den fastl√¶gger ansvarsfordelingen
mellem de involverede sundhedspersoner. Vejledning stiller en r√¶kke krav til l√¶gerne med det form√•l at sikre patientsikkerheden og kvaliteten under samtidig respekt for den transk√łnnede i forbindelse med udredning og behandling. Den kommende vejledning tager endvidere udgangspunkt i den nu reviderede lovgivning p√• omr√•det.

Det bliver s√•ledes i vejledningen understreget, at udredning og eventuel behandling skal tage udgangspunkt i patientens situation og foretages med en √•ben, rummelig, v√¶rdig og respektfuld tilgang til patientens problemstilling og med inddragelse af patientens synspunkter og √łnsker. Det vil ligeledes blive understreget, at transk√łnnethed eller transseksualitet ikke anses som udtryk for en somatisk eller psykiatrisk lidelse.

Vejledningen fastl√¶gger, at den sundhedsfaglige udredning af k√łnsidentitetsproblemer alene er relevant, n√•r den transk√łnnede har et √łnske om k√łnsmodificerende behandling i form af hormonbehandling og kirurgi, herunder kastration. Det bliver i den forbindelse fremh√¶vet, at k√łnsskiftet kan ske til den grad,som den transseksuelle √łnsker, n√•r betingelser og foruds√¶tninger herfor i √łvrigt er opfyldt.

Gennemf√łrelse af et helt eller delvist fysisk k√łnsskifte er en proces med betydelige legemlige og psykiske √¶ndringer og mulige sociale konsekvenser forden enkelte. De legemlige √¶ndringer kan v√¶re reversible, delvist reversible eller irreversible. I et forl√łb med fysisk k√łnsskifte skal processen altid starte med de √¶ndringer, som er reversible.

Det er vigtigt med en grundig udredning, inden en eventuel behandling p√•begyndes. Og i den forbindelse skal det bl.a. udelukkes, at der ligger en ubehandlet psykisk lidelse til grund for √łnsket om k√łnsmodificerende behandling.
Dette foruds√¶tter, at der sker en psykiatrisk vurdering. Tilsvarende skal der foretages en somatisk udredning, idet somatisk sygdom eventuelt kan betyde, at et helt eller delvist k√łnsskifte er kontraindiceret, dvs. ikke b√łr udf√łres af helbredsm√¶ssige hensyn.

Der g√¶lder sk√¶rpede krav til information og samtykke i forbindelse med k√łnsmodificerende behandling. Det skal dog fastsl√•s, at man ikke har krav p√• at f√• et bestemt behandlingstilbud. Det vil altid afh√¶nge af en l√¶gefaglig vurdering, hvad den enkelte kan tilbydes.

Sundhedsstyrelsen er ved at se p√• h√łringssvarene, og hvilke tilpasninger af vejledningen de giver anledning til.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse.

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.