Spgsm. 29 den 4. april 2019 om et afkrydsningsfelt for hadforbrydelser i politiets anmeldelsesskema til justitsministeren. Svar 2. maj 2019.

Vist 65 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 4. april 2019 efter √łnske fra Karina Adsb√łl (DF) sp√łrgsm√•l 29 – Samling: 2018-19 – om hvorfor politiets anmeldelsesskema ikke indeholder et afkrydsningsfelt til hadforbrydelser til justitsminister, S√łren Pape Poulsen (KF), der svarede den 2. maj 2019.

Sp√łrgsm√•let
Hvorfor indeholder politiets anmeldelsesskema til hadforbrydelser ikke et afkrydsningsfelt, hvor der kan sættes et kryds, hvis der er tale om anmeldelse af en hadforbrydelse?
Sp√łrgsm√•let blev dr√łftet under Ligestillingsudvalgets og Retsudvalget temam√łdet den 27. marts 2019 om hadforbrydelser, jf. videoen af temam√łdet (minuttal 14.32-14.39):
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20181/liu/tv.5915.aspx?as=1
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/LIU/bilag/67/2037489.pdf
Sp√łrgsm√•let √łnskes besvaret inden afholdelse af LIU alm. del – samr√•dsspm. B.

Sp√łrgsm√•let er stillet efter √łnske fra Karina Adsb√łl (DF).

Svaret
1. Det er helt afg√łrende, at der i det danske samfund er plads til at v√¶re den, man er ‚Äď uanset hvilken seksualitet, hudfarve eller tro, man har. Og det er helt afg√łrende, at vi beskytter og v√¶rner om den ret. Derfor ser jeg ogs√• med stor alvor p√• omr√•det. Jeg har iv√¶rksat et arbejde i Justitsministeriet med henblik p√• at finde frem til en r√¶kke tiltag p√• omr√•det, som kan styrke indsatsen mod hadforbrydelser. Jeg m√łdtes i den forbindelse den 26. april 2019 med en r√¶kke organisationer p√• omr√•det, som ogs√• vil blive inddraget i det videre arbejde, s√• vi sikrer, at tiltagene rammer rigtigt og kommer til at g√łre en konkret forskel. Vi skal bl.a. se p√•, hvordan anmeldelsessituationen kan forbedres for ofrene, og hvordan vi sikrer, at flere forhold anmeldes.

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚRigspolitiet kan oplyse, at anmeldelser om strafbare forhold kan indgives til politiet p√• en r√¶kke forskellige m√•der, herunder blandt andet ved henvendelse til politiets servicecentre og ekspeditioner, ved direkte kontakt til k√łrende patruljer eller ved opkald til alarmcentralen.

Alle anmeldelser om strafbare forhold registreres dog uanset anmeldelsesformen i politiets sagsstyringssystem, POLSAS, ved brug af en fælles anmeldelsesskabelon. Der anvendes således ikke forskellige anmeldelsesskemaer til anmeldelse af forskellige typer af straffesager.

Politiet foretager i forbindelse med optagelse af anmeldelse eller snarest derefter en afh√łring af anmelderen, herunder med henblik p√• at afklare om der i den konkrete sag er omst√¶ndigheder, der kan indikere, at der foreligger et hadmotiv, hvor lovovertr√¶delsen helt eller delvist kan have baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, jf. straffelovens ¬ß 81, nr. 6. S√•fremt dette er tilf√¶ldet, eller hvis der er andre omst√¶ndigheder i sagen, der peger i retning af et hadmotiv, skal politiet i forbindelse med efterforskningen af sagen s√łge at belyse et s√•dant motiv n√¶rmere.

Rigspolitiet kan videre oplyse, at der i 2015 blev en indf√łrt en s√łgen√łgle p√• hadforbrydelsesomr√•det. Hadforbrydelsess√łgen√łglen skal p√•f√łres alle sager, hvor politiets sagsbehandlere identificerer et hadmotiv, eller hvor der er mistanke om et eventuelt hadmotiv. Brugen af s√łgen√łgler g√łr det muligt at identificere hadforbrydelser p√• tv√¶rs af gerningskoder, f.eks. vold eller trusler.

S√•fremt der i den f√¶lles anmeldelsesskabelon indf√łres et felt til afkrydsning, hvis der er tale om anmeldelse af en hadforbrydelse, vil politiet i et meget stort antal sager ‚Äď ogs√• i sager hvor der intet hadmotiv foreligger ‚Äď skulle udsp√łrge og vejlede anmeldere og forurettede om et eventuelt hadmotiv. I den forbindelse kan det oplyses, at dansk politi i 2018 modtog over 300.000 anmeldelser om overtr√¶delse af straffeloven. En s√•dan udsp√łrgen og vejledning vil s√•ledes efter Rigspolitiets opfattelse medf√łre en uforholdsm√¶ssig ressourcetung og kompliceret anmeldelsesprocedure.

Det kan afslutningsvis oplyses, at Rigspolitiet to gange √•rligt udbyder og afholder uddannelse for politikredsene i h√•ndtering af hadforbrydelsessager. Uddannelsen har til form√•l at underst√łtte, at politikredsenes sagsbehandlere er opm√¶rksomme p√• og i stand til at identificere eventuelle hadforbrydelsesmotiver i straffesager.‚ÄĚ

Der kan endvidere henvises til Justitsministeriets besvarelse af 14. marts 2016 af sp√łrgsm√•l nr. 275 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.