Spgsm. 361. Der er alene tale om et mindre antal hate crime sager årligt, oplyste justitsministeren som svar den 12. juni 2006.

Vist 221 gange.
Retsudvalget stillede p√• baggrund af en lille artikel i Ekstra Bladet den 2. maj 2006 i anden sektion, side 3 om hate crime mod b√łsser i K√łbenhavn sp√łrgsm√•l 361 – Retsudvalget, Alm. del 2005-06 – til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 12. juni 2006.

Sp√łrgsm√•l
Er det justitsministerens opfattelse, at problemet Рsom omtalt i vedlagte artikel Рer af mindre omfang? På hvilken statistisk grundlag bygger justitsministeren sin besvarelse?

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Politidirekt√łren i K√łbenhavn, der har oplyst f√łlgende:

Hate crime er efter K√łbenhavns politis opfattelse ikke egentlig defineret, men skal vel forst√•s s√•ledes, at det er en type kriminalitet, hvor motivet til kriminaliteten hos gerningsm√¶ndene alene er funderet i deres afsky eller had mod en anden gruppe af personer, som af en eller anden grund er afvigere fra gerningsm√¶ndenes opfattelse af det normale, som f.eks. b√łsser.

Som udgangspunkt registrerer politiet alene anmeldere, vidner eller gerningsm√¶nd med navn, personnummer og adresse, og s√•ledes uden oplysninger om deres seksuelle, religi√łse eller anden orientering, ligesom deres etniske baggrund ikke registreres.

K√łbenhavns politi har s√•ledes ikke mulighed for at freml√¶gge statistik p√• antallet af sager, hvor de forurettede er b√łsser, eller hvor motivet til vold eller gader√łverier alene er motivet i den forurettedes seksuelle orientering.

Politiet behandler alle anmeldelser, forurettede m.fl. ens, og alle typer sager f√•r en objektiv og seri√łs behandling, uanset de involverede personers seksuelle eller religi√łse orientering.

Uagtet at der ikke kan tilvejebringes statistisk materiale, er det K√łbenhavns politis sk√łn, at der alene er tale om et mindre antal sager √•rligt, hvor vold eller anden kriminalitet har udspring i de forurettedes seksuelle orientering.

K√łbenhavns politi er i √łvrigt meget opm√¶rksomme p√• problemet, og herunder s√¶rligt i den Indre By og √ėrsteds Parken, hvor erfaringsm√¶ssigt is√¶r b√łsser f√¶rdes meget.

P√• baggrund af de indtil nu indhentede erfaringer omkring hatecrime mod b√łsser, har K√łbenhavns politi ikke fundet det forn√łdent at iv√¶rks√¶tte s√¶rlige m√•lrettede indsatser mod f√¶nomenet, idet omr√•derne hvor b√łsserne oftest f√¶rdes generelt er m√•l for intensiv og synlig patruljering p√• grund af de mange diskoteker, restauranter m.v., som er lokaliseret i omr√•det.”

Jeg kan endvidere oplyse, at det som led i implementeringen af integrationsplanen af 11. maj 2005 og regeringens aftale af 17. juni 2005 med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne – “En ny chance til alle” – er blevet besluttet, at der skal iv√¶rks√¶ttes en indberetningsordning vedr√łrende afg√łrelser i sager beg√•et med baggrund i offerets race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Justitsministeriet for tiden dr√łfter sp√łrgsm√•let om iv√¶rks√¶ttelsen af denne indberetningsordning med Rigsadvokaten, og at disse dr√łftelser endnu ikke er afsluttet.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.