Spgsm. 362 den 17. januar 2017 om en juridisk k√łnsskiftet kan p√•tage sig for√¶ldreskab og godkendes som for√¶lder. Svar 2. februar 2017.

Vist 236 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter √łnske fra Pernille
Skipper (EL) sp√łrgsm√•l nr. 362 – SUU Alm. del 2016-17 – om en person efter et juridisk k√łnsskifte kan p√•tage sig for√¶ldreskab og godkendes som for√¶lder i overensstemmelse med det g√¶ldende juridiske k√łn, til √łkonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzb√łll, der svarede den 2. februar 2017.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren oplyse om L 182 Lov om √¶ndring af lov om det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer der f√łler sig som tilh√łrende det andet k√łn) (folketings√•ret 2013-14) samt den opf√łlgende L 189 Forslag til lov om √¶ndring af Sundhedsloven og Lov om assisteret reproduktion (Kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v) (folketings√•ret 2013-14) indeb√¶rer undtagelser til muligheden for et komplet juridisk k√łnsskifte, herunder s√¶rligt om lovgivningen konkret forhindrer, at en person efter et juridisk k√łnsskifte p√•tager sig for√¶ldreskab i overensstemmelse med det g√¶ldende juridiske k√łn? Ministeren bedes samtidig oplyse, om loven skal fortolkes s√•ledes, at personer som har skiftet juridisk k√łn ikke kan godkendes som for√¶ldre i det k√łn de har skiftet til og som alle juridiske dokumenter, herunder pas, er √¶ndret i henhold til?

Svar
Ved lov nr. 752 af 25. juni 2014 om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister blev der indf√łrt hjemmel i lovens ¬ß 3, stk. 6, til, at personer, som oplever at tilh√łre det andet k√łn efter n√¶rmere fastsatte betingelser af √ėkonomi- og Indenrigsministeriet kan tildeles nyt personnummer svarende til det oplevede k√łn.

Det fremg√•r af bem√¶rkningerne til lovforslaget (L 182), at det ved forslaget bliver muligt for transk√łnnede at opn√• juridisk k√łnsskifte f√łrst og fremmest i form af tildeling af nyt personnummer uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling. Det fremg√•r ligeledes af bem√¶rkningerne, at n√•r en person har f√•et tildelt nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn, vil den p√•g√¶ldende automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer. Det fremg√•r ogs√•, at det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, k√łrekort og f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye k√łn. Den p√•g√¶ldendes fornavn skal om n√łdvendigt √¶ndres, s√• det bliver k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn, jf. ¬ß 13, stk. 2, i navneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 392 af 1.maj 2012 med senere √¶ndringer. Der henvises til afsnit 1 i de almindelige bem√¶rkninger til lovforslag nr. (L 182 (Folketingstidende 2013-14, 1. samling, Till√¶g A, side 2).

For√¶ldrebegrebet er fastlagt i b√łrneloven. Til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let har √ėkonomi- og Indenrigsministeriet derfor indhentet et bidrag fra B√łrne- og Socialministeriet, som har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚI b√łrnelovens forstand er det for√¶ldrenes biologiske k√łn ved barnets undfangelse, der bestemmer, om de i retlig henseende efter loven betegnes som far, mor eller medmor. En person, der f√łder et barn, vil s√•ledes efter loven v√¶re barnets mor, og en person, der biologisk er mand, og som har gjort moren gravid p√• naturlig vis, vil efter loven v√¶re barnets far.‚ÄĚ

Dette betyder, at et juridisk k√łnsskifte ikke √¶ndrer p√•, om man i b√łrnelovens retlige forstand betragtes som mor eller far.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzb√łll

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.