Spgsm. 394 af 2. juli 2003 – Bilag 1200 – til justitsministeren om fornavneskift i forbindelse med k√łnsskifte. Svar 31. juli 2003.

Vist 309 gange.
Den 2. juli 2003 stillede Retsudvalget sp√łrgsm√•l nr. 394 – Alm. del – bilag 1200 – reglerne og tidspunktet for adgang til at antage et drengenavn hhv. pigenavn efter en beslutning om skifte af k√łnsidentitet til justitsminister Lene Espersen (C), der svarede den 31. juli 2003.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes redeg√łre for reglerne og tidspunktet for adgang til at antage et drengenavn hhv. pigenavn efter en beslutning om skifte af k√łnsidentitet.

Svar
Efter Civilretsdirektoratets praksis f√•r transseksuelle som hovedregel f√łrst tilladelse til at √¶ndre fornavn til et k√łnsentydigt fornavn (af modsat k√łn), n√•r der er sket en egentlig √¶ndring af den p√•g√¶ldendes k√łnsstatus. Civilretsdirektoratets afg√łrelse tr√¶ffes efter forudg√•ende h√łring af Retsl√¶ger√•det.

Grundlaget for Civilretsdirektoratets praksis er ¬ß 10 i navneloven, jf. lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne med senere √¶ndringer. If√łlge navnelovens ¬ß 10, stk. 1, 2. pkt., m√• der som fornavn ikke v√¶lges et navn, der ikke er et egentligt fornavn, eller som kan blive til ulempe for barnet. Det f√łlger endvidere af ¬ß 10, stk. 3, at forandring af fornavn sker ved anmeldelse til ministerialbogen.
Der er fastsat uddybende bestemmelser om fornavne i Kirkeministeriets cirkul√¶re af 1. marts 1982 om √¶ndring af lovgivningen om personnavne. Det f√łlger af cirkul√¶rets pkt. II, nr. 1, at der ikke m√• till√¶gges en dreng et pigenavn eller en pige et drengenavn.

Civilretsdirektoratet har imidlertid sammen med Rigshospitalets Sexologiske Klinik indg√•et aftale om en fors√łgsordning for personer, der er transseksuelle, og som har kontakt med Sexologisk Klinik.

Som udgangspunkt er der to grupper af transseksuelle, som kan f√• mulighed for at f√• navneforandring, selvom et egentligt k√łnsskifte ikke eller endnu ikke har fundet sted.

1. Ans√łgere, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til en k√łnsskifteoperation.
F√łr Sexologisk Klinik indstiller en person til k√łnsskifteoperation, vil der v√¶re en observationsfase p√• omkring 1 √•r, hvor klinikken bl.a. kan ordinere k√łnshormoner og opfordre personen til at leve som en person af det andet k√łn.

N√•r en person g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte, og n√•r Sexologisk Klinik har henvist vedkommende til k√łnshormonbehandling med hormoner fra det √łnskede k√łn, kan vedkommende s√łge Civilretsdirektoratet om navneforandring. Ans√łgningen vil som udgangspunkt blive im√łdekommet, hvis Sexologisk Klinik bekr√¶fter, at ans√łgeren er transseksuel, befinder sig i ovenn√¶vnte forl√łb og er blevet henvist til k√łnshormonbehandling med hormoner fra det √łnskede k√łn. Civilretsdirektoratet vil dog eventuelt forel√¶gge sagen for Retsl√¶ger√•det.

Ans√łgningen vil som udgangspunkt blive im√łdekommet, hvis Sexologisk Klinik bekr√¶fter, at ans√łgeren er transseksuel, befinder sig i ovenn√¶vnte forl√łb og er blevet henvist til k√łnshormonbehandling med hormoner fra det √łnskede k√łn. Civilretsdirektoratet vil dog eventuelt forel√¶gge sagen for Retsl√¶ger√•det.

Hvor lang tid der vil g√•, f√łr Sexologisk Klinik henviser en person, der har s√łgt om k√łnsskifte, til k√łnshormonbehandling og dermed h√łrer under gruppe I i fors√łgsordningen, beror p√• Sexologisk Kliniks konkrete vurdering af de enkelte sager.

2. Ans√łgere, der ikke aktuelt √łnsker en k√łnsskifteoperation, men som gennem l√¶ngere tid har levet som det andet k√łn.
Sexologisk Klinik afgiver i sager under denne gruppe en udtalelse om, at der er tale om en transseksuel, der gennem l√¶ngere tid har levet fuldtids som det andet k√łn, men som ikke √łnsker at gennemg√• en k√łnsskifteoperation. √ėnsket om at leve som det andet k√łn skal v√¶re stabilt, og det er en betingelse, at ans√łgerens livskvalitet sk√łnnes at blive v√¶sentligt forbedret ved et fornavn, der svarer til den k√łnslige fremtoning.

I tvivlstilfælde forelægger Civilretsdirektoratet de konkrete sager for Retslægerådet.

Som det fremg√•r af ovenst√•ende, omfatter fors√łgsordningen alene personer, der har kontakt med Sexologisk Klinik i et omfang, der g√łr Sexologisk Klinik i stand til at afgive en udtalelse til brug for Civilretsdirektoratets vurdering af ans√łgningen.

I de sager, hvor der tr√¶ffes afg√łrelse om √¶ndring af fornavn, vil ministerialbogsf√łreren i den p√•g√¶ldendes f√łdesogn samt CPR-kontoret blive orienteret med henblik p√• √¶ndring af fornavnet i ministerialbog samt folkeregisteret. Da der ikke er tale om et egentligt k√łnsskifte, vil der ikke ske en √¶ndring af den p√•g√¶ldendes k√łnsstatus fra mand til kvinde eller omvendt.

Det kan i √łvrigt oplyses, at Justitsministeriet har nedsat et udvalg, der skal overveje behovet for en revision af navneloven. If√łlge udvalgets kommissorium skal udvalget bl.a. overveje, i hvilket omfang der er behov for en modernisering af reglerne om personnavne, herunder bl.a. om navneforandring ved k√łnsskifte. Udvalgets arbejde forventes afsluttet inden sommeren 2004.

Folketingets arkiv vedr√łrende sp√łrgsm√•let – bilag 1200.
Folketingets arkiv med sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketingets arkiv.