Spgsm. 413 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om en opgørelse over de oplevede hadforbrydelser. Svar 15. april 2016.

Vist 63 gange.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 414 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om en opgørelse over de oplevede hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016.

Spørgsmül
Vil ministeren, under henvisning til svar REU alm. del – spørgsmĂĽl nr. 275, redegøre for, hvordan man sikrer en opgørelse over de oplevede hadforbrydelser, hvor politiet ikke nødvendigvis er enig i vurderingen og/eller ikke spørger ind til dette i forbindelse med (afhørings)dialogen?

Svar
Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmül nr. 414 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

* * *
Folketingets journal vedr. spørgsmület.
Spørgsmület i pdf-format hos Folketinget.