Spgsm. 414 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om en bedre opg√łrelse af hadforbrydelser. Svar 15. april 2016.

Vist 69 gange.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 sp√łrgsm√•l 414 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) om en bedre opg√łrelse af hadforbrydelser, til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den 15. april 2016.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, hvordan ministeren vil sikre en fremadrettet forbedret opg√łrelse over 1) antallet af hadforbrydelser, herunder m√łrketallene, 2) forskellen mellem oplevede hadforbrydelser og politiets vurdering af antallet af hadforbrydelser og 3) de forbrydelser, hvor der i strafudm√•ling indregnes hadforbrydelser som en sk√¶rpende omst√¶ndighed?‚ÄĚ

Svar
1. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af delsp√łrgsm√•l 1) og 2) i sp√łrgsm√•let indhentet udtalelser fra Rigspolitiet og Udl√¶ndinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Rigspolitiet har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚIndledningsvis kan Rigspolitiet henvise til Justitsministeriets tidligere besvarelse af 14. marts 2016 af sp√łrgsm√•l nr. 278 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del) ang√•ende en n√¶rmere beskrivelse af Rigspolitiets nye nationale moniteringsordning vedr√łrende hadforbrydelser, der tr√•dte i kraft den 2. november 2015. Rigspolitiet forventer, at etableringen af den nye moniteringsordning sammen med Rigspolitiets l√łbende arbejde med at forbedre datakvaliteten, registrering samt opf√łlgning p√• omr√•det, fremadrettet vil forbedre opg√łrelsen over hadforbrydelser.

Rigspolitiet kan for s√• vidt ang√•r m√łrketal p√• hadforbrydelsesomr√•det oplyse, at Rigspolitiet har iv√¶rksat en indsats for at √łge antallet af anmeldelser p√• omr√•det, hvorfor der er p√•begyndt en dialog med en r√¶kke v√¶sentlige interessenter p√• omr√•det. Det er Rigspolitiets opfattelse, at denne dialog bl.a. vil kunne afd√¶kke, hvordan der kan samarbejdes om at f√• flere ofre for hadforbrydelser til at anmelde disse sager til politiet. Endvidere er det √łnsket, at dialogen vil kunne belyse mulige vanskeligheder eller barrierer i forhold til anmeldelsesprocessen. Rigspolitiet kan herom i √łvrigt henvise til Justitsministeriets tidligere besvarelse af 14. marts 2016 af sp√łrgsm√•l nr. 275 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del).

I forhold til sp√łrgsm√•let vedr√łrende en forbedret opg√łrelse over forskellen mellem oplevede hadforbrydelser og politiets vurdering af antallet af hadforbrydelser, kan Rigspolitiet indledningsvis oplyse, at anmeldelser om strafbare forhold, herunder hadforbrydelser, registreres i politiets sagsstyringssystem (POLSAS).

Endvidere kan Rigspolitiet oplyse, at eventuelle divergenser mellem en anmelders og politiets vurdering af en anmeldelse, herunder hvorvidt der er tale om en hadforbrydelser, ikke registreres s√¶rskilt i POLSAS. Anmelderens oplevelse/vurdering vil dog fremg√• af den politirapport, der udarbejdes i forbindelse med afh√łring af denne. Det vil imidlertid foruds√¶tte en meget ressourcekr√¶vende manuel gennemgang af et betydeligt antal sager for at kunne identificere eventuelle divergenser. Rigspolitiet har ikke umiddelbart fundet grundlag for at iv√¶rks√¶tte en s√•dan manuel gennemgang.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at s√•fremt politiet afviser en anmeldelse om en hadforbrydelser, kan afg√łrelsen herom p√•klages til den overordnede anklagemyndighed i medf√łr af Retsplejeloven.

Endelig kan Rigspolitiet henvise til Justitsministeriets tidligere besvarelse af 14. marts 2016 af sp√łrgsm√•l nr. 275 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del). Det fremg√•r bl.a. af besvarelsen, at Rigspolitiet har fokus p√• at styrke politiets indsats mod bek√¶mpelse af hadforbrydelser i det daglige politiarbejde, herunder at politiet i forbindelse med afh√łring af anmeldere er opm√¶rksomme p√• at identificere eventuelle hadforbrydelser. Det fremg√•r endvidere, at Rigsadvokaten til brug herfor har udstedt retningslinjer om, at politiet i efterforskningen og sagsbehandlingen skal v√¶re opm√¶rksomme p√• en r√¶kke indikationer, der kan pege i retning af, at der i en given sag kan foreligge et s√•kaldt hadmotiv. Det kan endvidere hertil bem√¶rkes, at Politiskolen ligeledes underviser de studerende i hadforbrydelser.

Det er s√•ledes Rigspolitiets vurdering, at politiet umiddelbart har de forn√łdne kompetencer til at identificere og behandle sager vedr√łrende hadforbrydelser.‚ÄĚ

Udl√¶ndinge-, Integrations- og Boligministeriet har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚUdl√¶ndinge-, Integrations- og Boligministeriet kan oplyse, at ministeriet ikke aktuelt har planer om iv√¶rks√¶tte unders√łgelser af hadforbrydelser. Det bem√¶rkes imidlertid, at ministeriet l√łbende vil vurdere behovet for at iv√¶rks√¶tte unders√łgelser, som kan supplere Justitsministeriets monitorering af omr√•det.‚ÄĚ

Jeg finder p√• den baggrund ikke, at der p√• nuv√¶rende tidspunkt er grundlag for at iv√¶rks√¶tte nye tiltag i anledning af de emner, der er ber√łrt i delsp√łrgsm√•l 1) og 2).

2. For s√• vidt ang√•r delsp√łrgsm√•l 3) kan jeg henholde mig til besvarelse af 19. maj 2015 af sp√łrgsm√•l 687 (Alm. del) til Folketingets Retsudvalg vedr√łrende sp√łrgsm√•let om en opg√łrelse over sager, hvor det ved fasts√¶ttelsen af straffen er indg√•et som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at der var tale om en hadforbrydelse.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let i pdf-format hos Folketinget.